doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.09.2014 9:06:47

Rozhovor pro Český rozhlas

Rozhovor pro Český rozhlas

Rád bych, zveřejnil rozhovor, co děláme v rámci rozhlasové vizitky, kde se Český rozhlas snaží pomoc jednotlivým kandidátům. Na jedné straně je to pomoc, ale při vlastní realizaci v tom vidím diskriminaci začínajících kandidátů a začátek korupce.

Myslím si, že překročení časového limitu o několik sekund dává důvod českému rozhlasu ke zkrácení příspěvku. Myslím si, že by každý kandidát měl dostat prostor celkem 3,5 min. Časový strop na jednotlivé otázky je velký stres pro začínající kandidáty, že se adekvátně nevyjádří k dané otázce, v tom vidím diskriminaci oproti starým kozákům, kteří sice mohou mluvit vznosně o ničem, ale vlastní realizace a skutek utek.

Další úskalí je v tom, že kandidáti nemohou používat poznámky. A tady už může nastoupit korupční prostředí, kdy záleží na libovůli redaktora, zda to umožní.

Myslím si, že je to vizitka kandidáta a taky zda to v rozhlasu bude číst, nebo mluvit z hlavy je jeho věc. Nastavení podmínek opět pomáhá zkušeným kandidátům, co hlavně umí dobře mluvit.

Vlastní nezkrácený rozhovor:

1. Teď máte přesně jednu minutu na představení svého programu… (k dispozici 60 sekund)

Aktivně se zajímám o život nás všech, a jsem již ve věku, kdy nemám potřebu brát, ale spíše cítím něco dávat, vracet, nebo předávat společnosti. Chtěl bych se pokusit pomoci především tvořivým, pracujícím, zodpovědným a snaživým lidem, neboť mám za to, že právě tito jsou společností nejméně podporováni a chráněni.

Dle mého názoru se člověk musí umět odvážně postavit ke každé práci, vzdělávat se a používat tzv. „selský rozum“ našich předků. Pokud tohle každý zvládne, bude se mít dobře on i celá společnost. Chci prosazovat vše, co je české

Vstupuji do politiky pro to, abych prosazoval Vaše zájmy a taky:

Ø  Zjednodušení právních norem

Ø  Podporu podnikání

Ø  Morální a křesťanské hodnoty

Ø  Respektování přiměřených sociálních hodnot

Ø  Zodpovědnost k budoucím generacím a k přírodě

2. Co je podle Vás největším problémem senátního obvodu, ve kterém kandidujete? (30  sekund )

Zdejší senátní obvod je uměle vytvořen od vysoké koncentrace průmyslu až po okrajové příhraniční oblasti. Senátní obvod má frustraci a nenaplnění očekávání Baťova fenoménu.

V senátním obvodě je nezaměstnanost problém mladých lidí, kteří musí odcházet za prací jinde.

Součastná politická garnitura je na svých místech dosti dlouho a jenom potrhuje jejich sterilitu. Problém řeší spíše verbálně přestřelkami a focením se na společenských akcích, ale ne takovými opatřeními, aby to bylo ku prospěchu věci.

3. Jak byste z pozice senátora/senátorky chtěl/a pomoci tento problém řešit? (30 sekund)

Z pozice senátora se dá tento problém řešit pomocí zákonodárné iniciativy a podporou zákonů přispívajících k podnikání, sociální spravedlnosti a respektování morálních a křesťanských hodnot.

Mé priority jsou: právo, pořádek, vzdělání, pracovitost, spravedlnost.

Mým cílem je důsledně naslouchat voličům, chodit mezi ně, pomáhat jim v rámci ekonomického a právního poradenství, se stejnou profesionalitou, jako to dělám v občanském životě. Více o mých názorech a postojích v desítkách článků na parlamentních listech.

4. Podpořil/a byste znovuzavedení povinné vojenské služby? Pokud ano, na koho by se měla vztahovat a jak by měla být dlouhá? (k dispozici 30 sekund)

Byl bych o znovuzavedení branné služby v trvání 5 měsíců. Prospěla by k posílení zodpovědnost, pořádku, k upevnění morálních vlastností. A k úctě autoritám.

Myslím, si že znovu zavedení branné služby by zkvalitnilo součastnou mladou generaci a prospělo v rámci civilní obrany při různých živelných pohromách, a konec konců i pocit bezpečnosti při krizových situacích. V první fází by se měla týkat jenom mužů a možná zkráceně pro ženy.

5. Byl/a byste pro zavedení kvót na volebních kandidátkách podle pohlaví? Pokud ano, pro jaký typ voleb? (k dispozici 30 sekund)

Je pravda, že ženy čelí většímu množství překážek než muži. Hůře se jim daří sladit profesní, soukromý a rodinný život. Nechme proto na ženách zda se cítí být ke kandidatuře předurčené.

Kvóta by neměla být zavedena, i když ženy by v politice měly být.

V tomto případě by snad voliči měli svým mandátem říct, zda je podíl žen v pořádku,

proto nejsem pro zavedení kvót na kandidátky do zastupitelstev a parlamentních voleb.

6. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? (k dispozici 30 sekund)

V případě zvolení senátorem se budu své senátorské práci věnovat maximálně. Své současné, pracovní a podnikatelské aktivity musím značně omezit. Od 1990 soukromě podnikám jinými slovy vytvářím prostředí pro zaměstnávaní druhých.

Nechal bych si určitou pedagogickou činnost v rozsahu 4 hod týdně, abych neztratil kontakt životní realitou a také zde hledal inspiraci.

prosím voliče dejte mi svůj hlas.

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.

kandidát do Senátu

Volební obvod  78 Zlín

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama