doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,97. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.12.2020 12:09:00

Je třeba regulovat reklamu na výrobky, ovlivňující zdraví

Je třeba regulovat reklamu na výrobky, ovlivňující zdraví

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 2. prosince 2020 k zákonu o zdravotnických prostředcích

 Milé dámy, vážení pánové,

dovolte, abych k tomuto návrhu pouze připomněl, že hlavním důvodem pro jeho předložení je zajištění opět právní úpravy pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro v českém právním řádu. Jde o doprovodný zákon k návrhu zákona o zdravotních prostředcích, který byl před malou chvílí schválen. K tomuto návrhu, který byl podrobně projednáván v rámci výboru pro zdravotnictví, byly ve druhém čtení načteny tři pozměňovací návrhy. Rád bych se ve stručnosti k nim vyjádřil resp. shrnul postoj Ministerstva zdravotnictví k nim.

K prvnímu návrhu pana poslance Pawlase sice výbor pro zdravotnictví nezaujal stanovisko, ale můj postoj a postoj Ministerstva zdravotnictví k tomuto návrhu, který hodlá zrušit navrhované změny v zákoně o regulaci reklamy jako celek, je nesouhlasný. Návrhy, které zákon obsahuje, nejsou takové, že by reklamu jako takovou a priori rušily, ale dávají jí pravidla. Je totiž třeba regulovat reklamu na výrobky ovlivňující lidské zdraví a - a to je důležité - chránit tak pacienty. Stejně jako léčivé přípravky, tak i zdravotnické prostředky mohou mít zcela zásadní vliv na naše zdraví. I přesto, že jejich prodej není regulován tak striktně jako u léčivých přípravků, tak nelze jejich vliv na lidské zdraví podceňovat či dokonce bagatelizovat. Stávající regulaci tak je třeba zefektivnit a právě to vládní návrh činí.

Druhý pozměňovací návrh pana poslance Pawlase je variantou na výše uvedený a to tak, že omezuje regulaci reklamy toliko na strohá pravidla obsažená v evropském nařízení o zdravotních prostředcích, ale bohužel ani tento návrh nezlepší bezpečnost pacientů. Kusá úprava, která je tímto návrhem doporučována přijmout, přinese mnoho nejasností a regulovaným subjektům potom značnou nejistotu v aplikaci regulace do praxe. To s sebou nese pochopitelně rizika, která jsem již zmínil. Nebylo by pak zřejmé, na jaký druh reklamy se regulace vztahuje a v jakém rozsahu. Pro bezpečnost a vhodnou informovanost příjemců reklamy je taktéž žádoucí, aby byla rozlišena regulace reklamy určená pro širokou veřejnost a pro odborníky. Tam je jednoznačně rozdíl. Pokud jde o diagnostické prostředky in vitro, i zde je velmi žádoucí reklamu regulovat, jelikož i u této specifické skupiny zdravotnických prostředků může v důsledku poskytnutí zavádějících informací dojít až k poškození lidského zdraví. Příkladem mohou být např. testy na diagnostiku okultního krvácení nebo některých gynekologických infekcí, které jsou určeny k sebetestování, a neregulovaná reklama na tyto diagnostické prostředky může vést ke zcela chybným interpelacím výsledků takového testování, které mohou mít, prosím, až fatální důsledky. Proto prosím, aby tento návrh nebyl přijat, což doporučuje i výbor pro zdravotnictví, za což mu děkuji.

Třetí pozměňovací návrh paní poslankyně Adámkové a dalších kolegů upravuje pak otázku regulace reklamy výrobků cílících na lidské zdraví a řeší tak přiměřeně úpravy odpovědnosti šiřitele této reklamy v oblasti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků. Tento návrh opět ve shodě s výborem pro zdravotnictví považuji za užitečný a potřebný, neboť naopak napomůže k zamezení škodlivé, fakticky klamavé reklamy, která může uvést pacienty v omyl a ohrozit tím jejich zdraví.

Dovolte mi tedy vás požádat, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, o podporu mých stanovisek a návrhu jako celku.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama