doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.01.2021 17:33:00

Očkování v naprosté většině aplikací sleduje stanovené prioritní skupiny

Očkování v naprosté většině aplikací sleduje stanovené prioritní skupiny

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 19. ledna 2021 – Informace vlády o očkovací strategii

 Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

děkuji za slovo a dovolte mi, abych vás seznámil s dosavadními výsledky očkování proti koronaviru v České republice a před tím shrnul, jakým způsobem je toto očkování koncipováno a zamýšleno.

Víme, že v současné době tím, že se člověk přihlásí k očkování, vyjadřuje svoji svobodnou vůli nechat se očkovat. Očkování není povinné, je dobrovolné a je hrazeno ze zdravotního pojištění. První část očkování probíhala mimo centrální rezervační systém, já se k tomu ještě vrátím, a v současné době se spustil centrální rezervační systém, který pracuje s pomocí on-line formulářů a probíhá následně: poté, co se člověk přihlásí k on-line webu, tak vyplní následně dotazník, dostane potvrzení o registraci, v případě, že nelze, aby tato registrace byla automaticky provedena, je mu doporučen kontakt praktického lékaře, následně v dalších krocích, které popíši, dochází k nastavení termínu rezervace a k vlastnímu očkování. Na to, aby tento systém a obecně celý systém očkování fungoval, je ustavena přesně definovaná struktura, která je postavena zejména na krajských koordinátorech očkování a na odpovědných osobách v jednotlivých očkovacích místech. Jsou zavedena takzvaná distribuční očkovací místa, očkovací místa, mobilní očkovací týmy a v budoucnu i velkokapacitní očkovací místa.

Pokud se týká centrálního rezervačního systému, potom, jak jsem už řekl, se jedná o několik za sebou jdoucích postupů: registrace, následně prioritizace, v současné době jsou prioritizováni zdravotníci, lidé ze seniorních domovů a ti, kteří se o ně starají, a senioři nad 80 let. Následně je podle množství dostupné vakcíny v jednotlivých očkovacích místech průběžně přidělován termín k očkování a následně probíhá očkování. Upozorňuji, že i když v principu i do budoucna velká část zájemců o očkování bude odbavena prostřednictvím internetu, systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci zejména seniorů, které vyžadují znalost práce s internetem, mohli provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři a příslušníci linky 1221, případně některých lokálních call center, která jsou v některých krajích zřízena.

Pokud se týká jednotlivých fází očkování tak, jak s nimi počítá metodický pokyn, dovolte mi se nyní zaměřit zejména na fázi 1A, která nyní a minimálně do konce února probíhá a probíhat bude. Cílem je udržet funkční zdravotní systém a eliminovat jeho zátěž, neboť jsou to právě senioři, kteří jsou nejčastější částí populace, která onemocní tak, že potřebuje hospitalizaci. Cílem tohoto je ochránit jejich zdraví a životy a uvolnit, respektive ochránit zdravotní systém. Zopakuji, že se jedná o seniory nad 80 let, případně imobilní osoby, seniory v institucích, což jsou domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, zdravotníci a zaměstnanci sociálních pobytových služeb. A o tom, že je tato fáze skutečně naplňována, svědčí to, že z těch, kteří byli dosud naočkovaní, právě tyto skupiny tvoří téměř 90 % všech očkovaných. Následovat budou fáze další podle metodického pokynu, ale tím vás nyní ve zprávě, která shrnuje dosavadní výsledky, zdržovat nebudu.

Pro vaši informaci plán dodávek vakcín do České republiky je takový, že v případě, že započítáme všechny vakcíny, které jsou kontrahované do České republiky do března 2021, potom v lednu můžeme naočkovat 346 625 osob, následně v únoru, protože bude zahájeno, nebo bude probíhat podávání i druhých dávek, se bude jednat o 271 600 osob a v březnu poté o 662 400 osob. Dohromady je to asi 1,3 mil. osob, pakliže bude k dispozici jak vakcína Pfizer, tak Moderna, tak AstraZeneca. V případě, že by vakcína AstraZeneca v tuto dobu ještě dostupná nebyla, je počet potřeba snížit o 600 000. V současné době je nejčastěji distribuovaná vakcína od firmy Pfizer BioNTech. Ministerstvo zdravotnictví stanovuje maximální dávky pro jednotlivé kraje a dovážena je tato vakcína do třicet jednoho distribučního očkovacího místa, které je zasmluvněno s dodávající společností. Upozorňuji na to, že podle smlouvy, kterou má Evropská unie, a tudíž i Česká republika, s distributorem, je třeba určit cca s dvouměsíčním předstihem, kam mají být tyto vakcíny směřovány a drobné změny lze provádět maximálně do dvou týdnů před dodáním. Jakákoliv větší změna znamená to, že by byla Česká republika posunuta dále v celém systému a vakcína by se k nám dostávala později. Proto je snaha dělat co nejmenší, popřípadě žádné změny v tom distribučním seznamu. V minulosti, a v současné době je to konzultováno a diskutováno, byl klíč k tomu, kolik je vakcín doručeno do jednotlivých center jiný, než je tomu teď. Původním klíčem, který bylo potřeba nastavit v prosinci, kdy jsme ještě nikdo nevěděli, kolik bude v krajích přesně míst, kolik těchto míst budou kraje schopné zřídit, jaké budou kapacity těchto míst, byla odhadovaná kapacita jednotlivých očkovacích míst a vycházelo to celé z myšlenky, že se bude očkovat touto vakcínou pouze v těch třiceti jedna očkovacích místech. Kraje nicméně začaly dělit dodávky i v rámci krajů na další očkovací místa a s ohledem na to a také na zvyšující se počet dodávek od třetího týdne v lednu reflektuje rozdělení dávek na jednotlivé kraje poměr ohrožené populace 65 let a starší a celkovou výši populace v daném kraji. Z toho plyne to, že některé malé kraje, které v minulosti neměly definován větší počet očkovacích míst, se z dnešního pohledu mohou zdát znevýhodněny. Typickým příkladem je třeba Karlovarský kraj, který nahlásil pouze jedno očkovací místo, kapacita byla předpokládaná nízká. Nyní se v tomto kraji očkování rozjíždí a tak z původní dodávky jednoho plata se to zvyšuje mnohokrát. Takže upozorňuji na to, že dodávky se nějakým způsobem vyvíjí a zohledňují i schopnost dodavatele a schopnost redistribuce.

I do budoucna se snažíme, aby rozdělení reflektovalo co nejvíce poměr ohrožené populace a také počet již proočkovaných a registrovaných zájemců. Moderna a další vakcíny, které budou, věříme, v brzké době k dispozici, potom nejsou dodávány přímo výrobcem, ale budou dodávány distributory. Na každou tuto vakcínu je nebo bude k dispozici distributor, který bude zajišťovat rozvoz a distribuci těch vakcín. V současné době dobíhá výběrové řízení na Modernu, výsledek teď k dispozici nemám, ale vznesl jsem dotaz na zdravotní pojišťovny, kdo je tím distributorem.

Dovolte mi nyní souhrnný přehled o tom, jak doposud očkování probíhalo. Jedná se o export dat ke včerejšímu večeru ve vybraných případech k jedenácté hodině dnešního dne. Jedná se o data o očkovaných, která jsou zadávány do modelu ISIN - očkování a to v reálném čase dle možností očkujících center. Usnesením vlády byl dán požadavek na to, aby očkující zařízení zadávala do tohoto systému data nejpozději v den, kdy očkování proběhlo.

K jedenácté hodině dnešního dne bylo vykázáno 129 829 podaných dávek, tzn. zhruba 1,3 % populace, což Českou republiku řadí zhruba doprostřed evropského žebříčku. Česká republika tedy není tím, kdo by očkoval nejvíce v Evropě, ale v žádném případě není tím, kdo by očkoval málo nebo nejméně. Očkování probíhá průměrně tak jako ve většině ostatních zemí. 62 428 těchto podání bylo vykázáno v přímo řízených zařízeních Ministerstva vnitra, zbytek, zhruba polovina, byla pak vykázána v ostatních zařízeních řízených kraji. Denně je v pracovních dnech vykázáno 10 až 11 000 očkovaných. Od 17. 1. potom začínají nabíhat i ti, kterým byla podána druhá dávka.

V datech již vidíme dva typy vakcín, tzn. jednak vakcínu od Pfizer, jednak vakcínu od společnosti Moderna. U té první, nejčastější zatím dostupné vakcíny, se jedná o 123 000 vykázaných očkování, u Moderny o asi 1 600 vykázaných očkování. Nejdříve začalo očkování v Praze a v Jihomoravském kraji, a proto tyto dva kraje mají už osoby, které mají podánu druhou dávku. Konkrétně 1 450 v hlavním městě a 511 v Jihomoravském kraji.

Seniorní skupiny byly očkovány již z prvních dodaných dávek, tzn. ještě před spuštěním toho rezervačního systému, a k 18. 1., protože to je koneckonců to, co nás zajímá, potřebujeme ochránit seniorní populaci, tak k 18. 1. evidujeme vykázaná očkování u téměř 15 000 osob ve věku 65 až 80 let a asi u 17 000 osob ve věku nad 80 let. Starší věkové kategorie jsou významně zastoupeny i mezi zdravotnickými pracovníky. A kromě toho je k očkování rezervováno - tzn. mají už svůj termín, kdy dostanou vakcínu - více než 58 000 seniorů nad 80 let, tj. cca 15 % této populace, a registraci, tzn. jasný signál - ano, chci se očkovat - provedlo již 160 000 seniorů, tedy cca 40 % populace nad 80 let. Prosím, dobře to poslechněme, když budeme kritizovat průběh očkování, protože v průběhu prvního týdne došlo k tomu, že bylo registrováno 40 % všech seniorů nad 80 let a 15 % jich má termín.

Očkování v naprosté většině aplikací sleduje stanovené prioritní skupiny. Může se samozřejmě - je mi to líto, sám jsem z toho i ve svých organizacích už musel vyvodit i personální důsledky, ale je to velmi málo časté podle informací, které máme, že by docházelo ke zneužívání. Naopak. Očkování v naprosté většině aplikací sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci - 64 % všech očkovaných, pracovníci a klienti sociálních služeb - 16 % očkovaných a senioři celkem ze všech dosud naočkovaných v množství 9 %. Zbývajících asi 11 % osob středního až velmi mladého věku - jedná se zhruba o 10 000 osob mladších 29 let - jsou povíce medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrových místech a jinde ve zdravotnictví a starající se o covidové pacienty. Když se podíváte na grafické zohlednění, tak zde takový obrázek aspoň ukážu. To, co je červeně a růžově, jsou lidé ve zdravotnictví, to ostatní jsou lidé mimo zdravotnictví. Je jasně patrné, že převažující v této populaci jsou ženy. Opět ukážu obrázek. To, co je růžové, jsou ženy, to, co je modré, jsou muži. Důvod je dvojí. Jednak víme už z předcházejících průzkumů, že zájem v ženské populaci je větší než mezi muži, ale zejména je to dáno tím, že zdravotnictví je výrazně feminizováno a tudíž velká část zdravotníků, kteří se očkovali, logicky byly ženy.

Pokud se týká toho vlastního zajištění registrace a rezervace, potom upozorňuji na rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Jedná se vlastně o dvě nezávislé fronty, chcete-li. Registrace je seznamem zájemců o očkování, rezervace pak seznamem těch, kteří očkovací termín mají přiřazen. Při registraci zájemce následně poté, co registrace proběhne, dostávají zájemci tzv. PIN 2 a tady tento je vstupenkou k vlastní rezervaci. Na zkultivování tohoto přístupu a na zjednodušení tak, aby to bylo co nejpohodlnější právě pro seniory, se postupně pracuje, ještě se to dále vylepšuje a budete o tom informováni.

Pokud se týká postupu při řízení přístupu k očkování, tak je to tak, jak jsem řekl na začátku, kdy klient po provedení registrace následně obdrží ten PIN 2 a je mu zpřístupněn rezervační systém. O tom nyní detailně hovořit nebudu, ale tato jednání probíhají zejména s krajskými koordinátory, s vedeními jednotlivých očkovacích míst a pravidelně i s hejtmany, naposledy během dneška.

Já si myslím, že pro orientační seznámení s těmito informacemi je to asi jako úvod, věřím, dostatečné. A chtěl bych také upozornit na to, že pravidelné informace o tom, kolik je v kterém kraji očkovaných, jaká je jejich struktura podle věku a dalších parametrů, dostávají denně krajští koordinátoři. A dohodli jsme se rovněž na tom, že budou tuto informaci od dnešního dne dostávat i hejtmani, aby ji měli k dispozici. Jakmile budou dokončeny poslední úpravy v softwarech, které zajišťují evidenci těch očkování, bude pracováno na tom, aby byl přístup k těmto datům i permanentní formou on line.

A upozorňuji na to, často jsem dotazován, proč to už není. Velmi jednoduše. Jsem skálopevně přesvědčen o tom, že správné číslo je důležitější než rychlé číslo. Takže uvolňování těchto dat je zájmem všech a bude k dispozici tehdy, a věřím, že to bude brzy, jakmile všechna očkovací místa budou schopna v reálném čase vykazovat to, co je od nich požadováno, aby tato informace byla relevantní.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama