doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.03.2021 17:57:00

Potřebná data z nemocnic anebo z pojišťoven byla k dispozici až koncem února

Potřebná data z nemocnic anebo z pojišťoven byla k dispozici až koncem února

Projev na 9. schůzi Senátu dne 31. března 2021 k návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby.

Děkuji. Dovolte, abych uvedl návrh zákona, jímž se tak jako minulý rok stanoví právní rámec pro kompenzace výpadku příjmů zdravotních služeb, které vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění covid-19.

Stejně jako minulý rok návrh zdravotním pojišťovnám ukládá povinnost tyto výpadky kompenzovat a zmocňuje ministerstvo zdravotnictví k vydávání vyhlášky, která stanoví způsob výpočtu těchto kompenzací pro případ, že by se poskytovatelé se zdravotními pojišťovnami nedohodli sami.

Samotný kompenzační zákon tedy není tím, co by přímo určovalo vzorec pro výpočet nebo obsahovalo jednotlivé vlastní kompenzace, ale dává rámec pro tuto možnost pro vytvoření tzv. kompenzační vyhlášky. Vzhledem k tomu, že v době tvorby a přijetí úhradové vyhlášky pro tento rok nebylo možné předvídat průběh probíhající epidemie onemocnění a s ním související dopady, způsobila by její aplikace při vyúčtování úhrad roku 2021, nejpozději v roce 2022 výrazné ekonomické problémy významné části poskytovatelů zdravotních služeb, anebo sociálních služeb poskytujících zdravotní služby.

A právě proto, pro zajištění potřebné dostupnosti těchto zdravotních služeb pro pojištěnce i v následujících letech, je nutné opětovně formulovat pravidla pro kompenzování těchto dopadů na poskytovatele. Víme, že na základě dosavadních odhadů lze očekávat, že nenaplněná produkce poskytovatelů zdravotních služeb bude jen za nemocniční segment představovat asi 3,2 miliardy Kč měsíčně. Za každý měsíc omezení poskytování plánované péče, a to zejména v důsledku mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, požadujících vytvořit kapacity pro pacienty s onemocněním covid a z toho plynoucí onemocnění té běžné původně plánované péče a tedy i produkce.

Poskytovatelé přitom i přes neposkytování neodkladné péče musí vyplácet mzdy personálu, pokrýt fixní náklady apod., takže náklady jim klesnou pouze minimálně, jestli vůbec. V případě segmentu poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž se obvykle každoroční vyúčtování zdravotních služeb neprovádí, jelikož nemají stanovené zálohy, je situace daleko závažnější, protože problém by nastal již v roce 2021. Jedná se zejména o poskytovatele následné lůžkové péče a poskytovatele lázeňské rehabilitační péče.

Tyto segmenty se potýkají s vážnými ekonomickými problémy již v tuto chvíli. A právě se počítá s tím, že díky budoucí kompenzační vyhlášce bude možno dotčeným poskytovatelům vyplácet zálohy na kompenzaci již v průběhu tohoto roku. Je přitom nezbytné zajistit vyplácení těchto záloh co nejdříve, protože jinak jim hrozí poměrně okamžité a neodkladné vážné hospodářské dopady právě v tomto sektoru. Smyslem připravované právní úpravy je tedy zohlednit výpadek produkce zdravotních služeb a vyšší náklady poskytovatelů, které v souvislosti s epidemií mají. Návrh již byl projednán i senátním výborem pro zdravotnictví, který jej doporučil schválit.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, řešení nastalé situace, jak jsem už zmínil, je z těch několika zásadních důvodů nutné přijmout co nejdříve. Mohl by vzniknout i dotaz, proč nebyla projednána tato norma již dříve? Nebylo to možné proto, že k tomu, abychom mohli přijmout novou normu, bylo potřeba vyhodnotit tzv. kompenzační vyhlášku za minulý rok.

Ta data, která jsme k tomu potřebovali z nemocnic, anebo z pojišťoven, byla k dispozici až koncem února. Znovu tedy zopakuji, že právě pro řešení té situace je nyní potřeba co nejdříve zajistit možnost této právní úpravy, tak, aby při úpravě celoročních produkčních cílů a při vyjmutí některých zdravotních služeb z regulace, je podstatné, aby se poskytovatelé tomuto novému nastavení mechanismu mohli začít přizpůsobovat v podstatě bezodkladně a po zbytek roku 2021 toto mohli zohlednit. To je také jediným důvodem, proč bylo navrženo projednání předloženého návrhu ve zkráceném jednání. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama