doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.02.2021 15:18:00

Potřebujeme nástroj pro zvládání epidemie i po skončení nouzového stavu

Potřebujeme nástroj pro zvládání epidemie i po skončení nouzového stavu

Projev na 86. schůzi Poslanecké sněmovny 18. února, návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Vážený pane předsedo, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Nebudu zde do detailů rozebírat jeho genezi, protože je to jedna z nejvíce mediálně sledovaných událostí posledních dní. Jen mi dovolte uvést, že bych rád nesmírně poděkoval jak svým kolegům, tak zástupcům opozice za konstruktivní a velmi užitečná jednání, která vedla nakonec ke konsenzu ohledně jeho obsahu.

Smyslem návrhu je zajistit adekvátní nástroje pro zvládání epidemie onemocnění, a to i v období po skončení nouzového stavu. Stávající právní úprava v zákoně o ochraně veřejného zdraví se v tomto ohledu totiž jeví jako nedostatečná, když sice umožňuje Ministerstvu zdravotnictví vydávat mimořádná opatření při epidemiích nebo nebezpečí jejího vzniku, avšak její zákonné vymezení neumožňuje reagovat v potřebné míře na specifika současné epidemie v současné situaci. Proto jsme přistoupili i po jednání s opozicí k úpravě vládního návrhu tak, že je nyní doplněn o řadu důležitých bodů.

Vyjádřím se proto zejména ke společně dojednanému návrhu na změnu vládního návrhu zákona. Návrh předně zakotvuje stav takzvané pandemické pohotovosti, jehož vznik se pojí s nabytím účinnosti tohoto zákona, avšak obsahuje oprávnění Poslanecké sněmovny tento stav ukončit, případně znovu iniciovat. Mimořádná opatření budou na úrovni každého kraje v ? příslušné krajské hygienické stanice, v případě potřeby uplatnit na území více krajů či celostátně. A potom bude příslušet jejich vydání Ministerstvu zahraničí. Zakotvena je i spolupráce s hejtmany. V případě ministerských opatření pak tato budou podléhat kontrole vlády. Nebudou tedy nikterak svévolně vyhlašována pouze ministerstvem a opatření budou v pravidelných intervalech přezkoumávána a revidována podle aktuální epidemiologické situace, a to cca po dvou týdnech.

Změna vládního návrhu také rozšiřuje okruh zveřejňovaných informací o epidemii a jejím průběhu a modelaci jejího vývoje. Jedním z hlavních posunů stran obsahu návrhu zákona je pak zakotvení postupů pro nahrazování škody vzniklé v souvislosti s mimořádnými opatřeními podle tohoto návrhu zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví. Jsme si vědomi toho, že je to citlivá otázka, která zasluhuje řešení a rozumný přístup jak na straně státu, tak ale i na straně dotčených osob. A jsem rád, že jsme po delších diskusích nakonec dospěli k přijatelnému a rozumnému kompromisu. Kromě jiného bylo také přistoupeno k úpravě sankčních mechanismů, když došlo k větší stratifikaci přestupkových jednání a jim odpovídajícím sankcím tak, aby co nejlépe odpovídaly materiálnímu obsahu přestupkového jednání a povaze subjektu, který se ho případně dopustí.

Dále změnou vládního návrhu zakotvujeme zrychlené jednání ve věci rušení mimořádných opatření Nejvyšším správním soudem, aby byla zajištěna rychlá a efektivní kontrola vlády i ze strany moci soudní. Byli jsme si také vědomi nešťastných dopadů v trestněprávní oblasti, kdy spáchání některých trestných činů v rámci nouzového stavu vedlo, zejména ve věci drobných krádeží a podobně, až k nepřiměřeným důsledkům stran ukládání trestu za tato jednání. Toto se nyní snažíme upravit tak, aby se nejednalo o žádné drakonické dopady.

Návrh dále obsahuje změnu některých souvisejících zákonů. Dovolte mi zmínit zejména změnu zákona o působnosti správy státních hmotných rezerv, kdy upravujeme otázku realizace poskytování ze zásob státních rezerv. Změny se dočká i zákon o ochraně veřejného zdraví, v němž doplňujeme potřebnou úpravu, týkající se provozu mobilní aplikace, kdy mimo jiné zapojujeme e-roušku do celoevropského systému trasování, což považuji za důležitý krok, a také za splnění požadavků kladených na Českou republiku Evropskou unií.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte mi ještě jednou, abych vám poděkoval všem za konstruktivní přístup při řešení tohoto návrhu, a doufám, že jej budeme moci společně schválit ve znění připraveného pozměňovacího návrhu.

Toto řešení považuji za zásadní pro efektivní boj se současnou epidemií onemocnění COVID-19, a proto vás zdvořile žádám o jeho podporu. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama