doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.03.2021 20:41:00

Vakcína Johnson & Johnson v dubnu přijde, ale v menším množství

Vakcína Johnson & Johnson v dubnu přijde, ale v menším množství

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 24. března. Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti.

Dobrý večer. Pane předsedající, dámy a pánové, já už potřetí přednesu vždy aktualizovanou verzi stavu očkování a jsem rád, že máme možnost si o ní zde tak často povídat. Několik údajů na začátek.

Do včerejška bylo do České republiky dodáno 1 677 170 dávek, a to včetně 163 800 včerejšího závozu od firmy Pfizer. Celkem to bylo zhruba 1 300 000 od Pfizeru, 147 000 Moderna a 230 000 AstraZeneca. Vyočkováno bylo ke včerejšímu večeru 1 418 114 dávek. Jen pro vaši informaci před osmi dny...

Chci říct, že ke včerejšku bylo podáno více než 1 400 000 dávek a jen tak pro informaci před osmi dny, kdy jsme připravovali minulou prezentaci, tak to bylo 902 000, takže za tuto dobu bylo podáno více než půl milionu dávek. Miliontý unikátní člověk byl očkován toto pondělí. Více však řeknou možná procenta. Je vyočkováno 84,5 % všech dávek, které jsou v České republice, a bez toho včerejšího závozu 98 %. Chci znovu upozornit na to, že není pravda, že by někde ležely vakcíny a naopak situace je taková, že kdyby se dodávka zpozdila o jeden až dva dny, potom by nebylo u většiny vakcín co podávat. Počet očkovaných stále roste a za včerejšek bylo proočkováno více než 36 000 dávek. V minulém týdnu jsme se blížili i 50 000 dávek denně, ten rozdíl je dán jenom dodávkami do České republiky, protože tento týden jsou určité výpadky. Více než milion lidí, konkrétně 1 033 273 občanů dostalo jednu dávku. (Hluk v sále neutichá!)

Já si velmi vážím toho, že jste mě pozvali toto sdělení přednést a udělám všechno pro to, abych mohl dostát vašemu přání.

384 000 občanů dostalo obě dvě dávky vakcíny. Z toho 62 % celkové populace nad 80 let je už proočkováno. Víme, že v dané populaci dosáhneme-li 60 až 70 %, potom je vlastně tato populace ochráněna. Můžeme tedy říct, že jsme téměř splnili u věkové kategorie 80+ to, co jsme chtěli. 75 % všech zaměstnanců lůžkové péče a záchranných služeb je proočkováno. 34 % celkové populace nad 70 let je proočkováno, a to, prosím, rozdíl oproti předchozí prezentaci před zhruba týdnem a kousek byl jenom 10 %. 62 % všech přihlášených pedagogů bylo proočkováno.

Několik novinek. Dnes o půlnoci byla spuštěna registrace chronických pacientů i mimo ty dříve možné případy, to znamená i mimo své praktické lékaře a dispenzarizační zdravotnická zařízení, to znamená nemocnice, takže dnes o půlnoci je možné registrovat i chronické pacienty pomocí kódů, které dostanou od svých ambulantních specialistů. Když jste například člověk s těžkým srdečním postižením, zavoláte svému kardiologovi, který vás vyhodnotí jako člověka s vysokým rizikem pro onemocnění koronavirem a jeho komplikací, dá vám kód a bez ohledu na to, kolik je vám let, se zaregistrujte. Do 13. hodiny dnešního dne se zaregistrovalo 13 000 chronických pacientů.

Dobrá zpráva je, že získala oprávnění další vakcína Johnson & Johnson. Bylo tady včera nějaké nedorozumění o tom, že ta vakcína do České republiky v dubnu nepřijde. Naštěstí se to nepotvrdilo. Je to tak, že přijde, ale v menším množství. Upozorňuji na to, že se bude jednat zhruba o 30 až 40 000 dávek balení v dubnu. Ten původní rozpočet byl samozřejmě výrazně větší, ale vycházel z toho, že celkový počet za dané čtvrtletí byl vydělen třemi měsíci a z toho vzniklo číslo kolem 150 000. Ale je stále možné, že v průběhu čtvrtletí budou všechny tyto dávky dodány, takže není důvod k nějaké panice. Samozřejmě tak jako se všemi ostatními vakcínami jistotu nemáme, ale činíme pro to všechno a aspoň část té vakcíny v průběhu dubna do České republiky přijde. Tento týden, respektive na přelomu tohoto a příštího týdne, bude také ukončena prioritizace pedagogických pracovníků. Všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci mají tedy čas se do půlnoci mezi nedělí a pondělím přihlásit o svoji prioritní vakcínu. Většina z nich už tak učinila. V pondělí bude spuštěno, myslím tím příští pondělí, očkování té nejkritičtější, nebo chcete-li super kritické infrastruktury. Jde o cca 9 000 osob zaměstnaných na těch nejklíčovějších postech v zemi, patří tam i ti nejrizikovější mezi policisty a Hasičským záchranným sborem. Je to i na základě údajů, které máme, že mezi těmito profesemi je nejvyšší pravděpodobnost rozšíření onemocnění, u těchto profesí se pohybuje pravděpodobnost nákazy v zaměstnání až k 80 %.

Jedná se ale o malé počty, které neohrozí očkování seniorů a chronických pacientů, kteří jsou stále prioritou. V týdnu po Velikonocích resp. ke konci týdne po Velikonocích plánujeme spuštění další věkové skupiny 65+. Řeší se také očkování cizinců s pobytem v České republice, ať už jsou EU, nebo mimo EU, a diplomatů.

Jednoznačný pokyn všem očkujícím, který byl opakovaně vydáván - není třeba a hlavně není možno schovávat vakcíny k podání druhé dávky. Není k tomu důvod, vakcíny budou dodávány postupně a nehrozí nebezpečí z prodlení, a to i za cenu, že by mohla být druhá dávka o něco posunuta. Riziko zdravotní je minimální. Rovněž maximalizujeme všechny dávky, které jsou v České republice, jejich použití tak, aby byly použity v co nejkratším termínu.

Chtěl bych zde zmínit a poděkovat i praktickým lékařům, kteří od 1. 3. začali očkovat, primárně se starají o seniorní osoby 80+, které se nechtěly nebo nemohly zaregistrovat v očkovacích místech, o imobilní pacienty, lidi nad 70 let a chronicky nemocné. Více než 70 % samostatných ordinací praktických lékařů je zapojeno a registruje osoby k očkování. Dosud podali praktičtí lékaři přes 70 tisíc dávek očkování a nově zaregistrovali více než 440 tisíc osob, které projevily zájem o očkování u praktických lékařů. Velice dobře také dodržují to, na čem jsme se domluvili, protože jejich role v tom systému je přesně definovaná, nelze ji měnit. Je to právě zaměření na seniorní populací, kde více než 60 % těch, kteří jsou očkováni a registrováni u praktických lékařů, tvoří lidé nad 70 let plus dalších 17 % ti nad 80 let. Jinými slovy vlastně téměř 80 % všech lidí, které očkují praktičtí lékaři, jsou senioři, což je dobře, a pomáhají tím právě tomu, aby se tato skupina doočkovala zcela. Upozorňuji na to, že spolupráce na očkování s praktickými lékaři není vázána na jejich účast ve Sdružení praktických lékařů, takže každý praktický lékař má tuto možnost.

Budoucí dodávky vakcín. Upozorňuji na to - zase jsme nedávno slyšeli, že do České republiky se dostalo málo vakcín, že jich bylo zakoupeno málo atp. Takže konstatuji, že bylo zakoupeno přes 25 miliónů dávek pro 14 miliónů osob. Do června to bude necelých 11 miliónů dávek pro asi 5,5 miliónu osob, do srpna pak 16 miliónů dávek pro 8,5 miliónu osob. Jinými slovy pořád platí to, co opakovaně říkáme, že v červnu bude naočkováno 60 až 70 % dospělé populace a do konce srpna s dodávkami, které jsou plánovány, 80 % celé populace, takže není důvod k nějakým obavám z prodlení a rozhodně v současné době patříme k těm lepším zemím v rychlosti očkování v rámci Evropské unie. Jen pro vaši informaci, v březnu se do České republiky dostalo nebo dostane téměř 1 160 tisíc dávek, v dubnu očekáváme asi 1,5 miliónu, v květnu asi 2,5 miliónu, v červnu přes 3 milióny. Celkem bylo zakoupeno a objednáno asi 25 miliónů dávek s tím, že já sám jsem opakovaně tak, jak to bylo možné, zvyšoval nákupy těch vakcín, které bylo možno dokoupit v době, kdy jsem do toho mohl zasahovat, takže chci uklidnit naše občany - v České republice je dost dávek a je jich objednáno víc, než máme lidí v zemi.

Schválení dalších vakcín. CureVac prochází schválením EMA, očekávané dodávky jsou nejdříve od 1. června. Novavax prochází schválením EMA, očekávání dodávek je nespecifikováno, předpokládá se, že se jedná o letní období.

Rozdělování mezi kraje. Znovu říkám, nic nikde neleží na skladech a je to rozdělováno zatím stále podle klíčů populačních s přihlédnutím k počtu osob nad 65 let v daném kraji. Existuje i jakási možnost přerozdělení na eliminaci front, kterou provádí ten národní očkovací tým. Jsou zde určité minimální zásoby, které potom v průběhu uvolňujeme tak, aby nedocházelo nikde ke zdržení. S vakcínou Pfizer je distribuce do 31 distribučních očkovacích míst, která vydávají potom na další očkovací místa. Cílem je, aby se přímo dovážela tato vakcína v brzké době do 150 míst. Moderna - distributor je vysoutěžen pro 200 poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bude zavážena, zatím je jich nahlášeno něco přes 100. A AstraZeneca je schopná zavážet do 7 400 poskytovatelů zdravotních služeb.

A nakonec jenom obecné informace o bezpečnosti vakcíny. Do 16. 3. byly přijaty necelé 2 tisíce hlášení pro podezření (s důrazem) na nežádoucí účinky, tzn. jedná se při podání celkem 1,2 miliónu o 0,16 % podezření na nežádoucí účinky. Všechny tyto účinky šetří SÚKL a koneckonců u jedné z těch vakcín, která byla v tomto smyslu sledována i daleko detailněji i na úrovni Evropy, nebylo prokázáno, že by tam byly přímé souvislosti s úmrtím. A žádnou takovou informaci nemáme ani u jiných vakcín, ale samozřejmě toto sledujeme.

Já si myslím, že na úvod je toto ode mě všechno a rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama