doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.01.2021 17:36:00

Změny umožní zohlednit především pokrok v medicíně

Změny umožní zohlednit především pokrok v medicíně

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 26. ledna 2021 k návrhu změny zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi uvést návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších souvisejících zákonů. Tento návrh je jednou z nejrozsáhlejších novelizací tohoto zákona za poslední roky a má za cíl přispět především ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění hned v několika oblastech. K těm nejvýraznějším změnám patří zejména nová úprava přezkoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb, která pojištěncům zajistí objektivnější a transparentnější posouzení jejich konkrétní situace a nároků na zdravotní péči. Další významnou změnou, která je přínosem pro pacienty z hlediska zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků, je aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a aktualizace úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků. Tyto změny umožní zohlednit především pokrok, kterého se za posledních řadu let podařilo v medicíně dosáhnout. Přínos pro pacienty bude znamenat také navrhované zjednodušení vstupu léčivých příspěvků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to konkrétně v oblasti vysoce inovativních léčivých přípravků a přípravků pro vzácná onemocnění. Zde bych chtěl také zmínit výraznou podporu mnoha pacientských organizací i Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví. Návrh obsahuje také úpravy dalších oblastí veřejného zdravotního pojištění, které vycházejí z aplikační praxe. Mezi tyto oblasti patří například prodloužení věkové hranice pro úhradu umělého oplodnění z 39 na 40 let nebo rozšíření okruhu osob, které mohou pacientům indikovat domácí péči. Přestože se jedná o poměrně zásadní změnu a věřím, že zásadní změnu k lepšímu, jak už jsem zde hovořil, jedná se především o zjednodušení a zlepšení dostupnosti péče včetně pacientů se vzácnými chorobami a podobně, tak přesto dopad na systém veřejného zdravotního pojištění lze odhadovat pouze ve výši cca 350 milionů korun v prvním roce účinnosti a v nízkých stovkách milionů v letech následujících, tedy ne příliš velký. Vzhledem k tomu, že od 1. června 2020 a dále také od 1. ledna 2021 došlo k významnému navýšení platby pojistného za takzvané státní pojištěnce, je systém veřejného zdravotního pojištění schopen tato navýšení bez problému absorbovat.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh má ambici přispět v mnoha ohledech ke zlepšení fungování veřejného zdravotního pojištění v této zemi ve prospěch pojištěnců, a proto si dovolím vás požádat o jeho podporu.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama