doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,44. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

04.05.2019 10:27:08 - Lia Magdalena

Jak je to s hlasování v Radě EU?

Včera v televizi pan předseda vlády Babiš hovořil o tom, že má v Radě |EU vše pod kontrolou, protože se tam hlasuje jednomyslně. Je to pravda? Vy ve svých článcích a rozhovorech mluvíte o tom, že nás v orgánech a institucích EU přehlasovávají. Tak kde je pravda?

Odpověď

05.05.2019 11:58:51 - doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.
 Děkuji za dotaz. V této problematice nám nikdo neříká úplnou pravdu. Pravdu má pan předseda vlády ČR i já. Ono se opravdu v Radě, kde jedná, hlasuje také jednomyslně. Ale ze skromnosti, nepředpokládám, že z neznalosti, vám zamlčel, že se tam také hlasuje jinak. A to takto:

Pravidla hlasování jsou stanovena v článku 238 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Smlouva stanovuje tři pravidla hlasování. Rada rozhoduje většinou hlasů svých členů (těch je v současné době 28), kvalifikovanou většinou a jednomyslně.

Již zmíněná jednomyslnost je opravdu v některých případech vyžadována. Ale i v jednomyslném hlasování jsou dva háčky. První háček je v tom, že zdržení při hlasování není překážkou k přijetí aktu (článek 238, odst. 4 SFEU). Druhý v tom, že je jednomyslnost vyžadována jen tehdy, když Rada přijímá akt, který představuje změnu návrhu komise (čl. 293 odst. 1 SFEU). Takže když chcete změnit návrh (v oblasti harmonizace daní, sbližování legislativy, některá opatření sociální politiky a ochrany životního prostředí) nikým nevolené Komise, tak stačí jeden stát proti a návrh Komise se nemění.

Pro hlasování většinou hlasů a kvalifikovanou většinou je hlasům členů Rady přidělena váha hlasů takto:

Německo, Francie, Itálie, Spojené království V. Británie a S. Irska 29; Španělsko a Polsko 27; Rumunsko 14; Nizozemí 13; Belgie, Česko, Maďarsko a Portugalsko 12; Bulharsko, Rakousko a Švédsko 10; Dánsko,  Irsko, Chorvatsko, Litva, Slovensko a Finsko 7; Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko 4; Malta 3.

Je-li akt přijímán na základě návrhu Komise pak je akt přijímán kvalifikovanou většinou a k jeho přijetí je potřeba nejméně 260 hlasů (z celkového počtu 352) vyjadřujících kladné stanovisko většiny členů, tj. 15 členů z 28.

 Není-li akt přijímán na základě návrhu Komise, pak je potřeba nejen nejméně 260 hlasů, ale také dvě třetiny hlasů členů, tj. 19 členů z 28.

 Tak takto vypadá demokratické hlasování v Radě, kterým se Vám včera v televizi pan předseda vlády nepochlubil.