doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

10.07.2019 16:44:18 - Lia Magdalena

Máme se bát o demokracii v ČR?

Máme se bát o demokracii v České Republice?

Odpověď

11.07.2019 11:05:06 - doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.
 O demokracii se můžeme bát v mnoha případech. Ale takové naštěstí nenastaly. Avšak jisté obavy tu jsou. Objevily se návrhy zásadním způsobem měnit Ústavu ČR. Například odebrat výkonné moci její součást – Státní zastupitelství (článek 80). Kde by se ústavně Státní zastupitelství ocitlo, když by nebylo součástí moci výkonné? A součástí moci soudní se stát nemůže. Kdo by dohlížel na řádné fungování nezávislého státního zastupitelství, když ne ministerstvo, v jehož čele je ministr vzešlý z demokratických  voleb? Možná, podle navrhovatelů, nejlépe nějaká politická nezisková organizace, nejlépe financovaná ze zahraničí?

Objevila se motivace vložit do Ústavy ČR roli politických neziskových organizací (objevují se takové názory, že když stát financuje činnost politických stran, je povinen financovat i politické neziskové organizace). Článek 5 Ústavy ČR však hovoří pouze o Politickém systému ČR, který je založen na volné soutěži politických stran. Proto politické strany dle zákona dostávají příspěvky na svoji činnost. O neziskových organizacích není v Ústavě ČR ani zmínka.

Stát by měl velmi zvážit, které z neziskových organizací mu přinášejí benefit neboli zastupují jeho službu v sociální oblasti. Jistě bych nedovedl všechny organizace vyjmenovat ani šmahem odsoudit. Jsou však ty smysluplné neziskovky, které fungují, protože ve společnosti existují problémy. Spousta neziskovek v oblasti genderové, lidskoprávní apod. je založena účelově, pokud je vyhlášena zajímavá výzva a překrývají jiné cíle. Je v tom ovšem i chyba státu, protože v tomto případě nefunguje správně kontrola. Z řady neziskovek se stal velmi výnosný způsob obživy pro některé, kteří v nich pracují. Pan Babiš chce kontrolu peněz pro neziskové organizace, ty s politickým názorem by nemusely dostávat příspěvky.