ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

04.05.2011 13:24:24 - irenka

Sociální péče patří k prioritám Jihomoravského kraje

Prý krajům letos ubyde dost peněz na sociální účely, jak to budete řešit, jsou nějaké přednostní oblasti ?

Odpověď

23.01.2012 12:59:36 - kraj Jihomoravský

Jsme jediný kraj v ČR, který bude takto investovat téměř 900 milionů korun. První etapa představuje v roce 2011 zahajované novostavby v Zastávce u Brna, Blansku, Kyjově a Bučovicích a kompletní rekonstrukci domova pro seniory v Plavči na Znojemsku. Druhá etapa zahrne nové kapacity v Újezdě u Brna, Hustopečích, na Tomešově ulici v Brně, v Miroslavi a Ivančicích. Vznikne 545 nových lůžek v zařízeních tohoto typu a podaří se především snížit deficit lůžek na odděleních se zvláštním režimem pro uživatele s vysokým stupněm závislosti na péči.

Kromě toho Jihomoravský kraj jako jediný region v republice získal v roce 2011 dotaci ve výši více než 590 mil. Kč na projekt „zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Projekt se týká devíti druhů služeb sociální prevence, a to azylových domů, domů na půl cesty, intervenčního centra, nízkoprahových denních center, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace a terénních programů, které budou podle svého zaměření poskytovány zejména osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži, osobám bez přístřeší, osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody, obětem domácího násilí, obětem obchodu s lidmi či osobám komerčně zneužívaným. Na jižní Moravě se to týká celkem 76 poskytovatelů sociálních služeb, kteří se vyhnou potížím při jejich financování.

V krajském rozpočet na rok 2012 byla také vyčleněna částku 25 milionů korun na dokrytí výpadku financování našich pobytových zařízení pro seniory.