ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.08.2015 16:26:12

Středočeský kraj požádá SFŽP o 518 milionů Kč na výměnu starých kotlů

 Středočeský kraj požádá SFŽP o 518 milionů Kč na výměnu starých kotlů

Středočeský kraj podá žádost o dotaci na výměnu zdrojů na pevná paliva v rodinných domech v rámci vyhlášené výzvy Operačního programu Životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, na podporu snížení emisí z lokálního vytápění domácností.

Tu 15. července vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. V úterý 25. července 2015 o tom rozhodla krajská rada.  Žádost o dotaci musí Středočeský kraj podat nejpozději do 30. září.

„Minimální procentuální podíl na alokaci finančních prostředků v dané výzvě pro náš kraj představuje 17,26 procent celkové alokace, tedy 518 milionů korun,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

Upřesnil, že předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna výměna hlavního neekologického zdroje vytápění na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel v kombinaci s instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplovodního vytápění a o mikroenergetická opatření.

„Oproti předchozímu roku není v letošním roce při financování záměru výměny kotlů nutná spoluúčast kraje, na druhé straně je ale dosažení na tuto podporu přísnější. Žadatel může vyměnit kotel na pevná paliva za kotel nejvyšší třídy, splňující současně u kotlů na pevná paliva směrnici o Ekodesignu, tedy emisní parametry přísnější než 5. třída,“ upozornil hejtman M. Petera. V rámci řešené výzvy je možné podpořit pouze rodinné domy, které splňují energetickou náročnost ,,C“, což se prokazuje Průkazem energetické náročnosti, nebo lze provést v rámci výměny zdroje vytápění i ,,mikro“ energetická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu. ,,Mikro“ energetickými opatřeními se rozumí např. částečná výměna výplní stavebních otvorů, jejich utěsnění či zateplení střechy, půdních prostor, stropu nebo podlah apod. S výběrem vhodného opatření žadatelům pomůže energetický specialista, kterého je možné hradit z dotace.

„Fyzická osoba může předložit žádost o dotaci až po získání potvrzení o vhodnosti mikroopatření nebo předložení průkazu energetické náročnosti budovy,“ zdůraznil hejtman. Podporu lze poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva. A je možné ji poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn. Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího biomasu za kotle spalující uhlí, náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva ani kamna typu Petra či krb.

Podle pevně stanovených pravidel výzvy musí Středočeský kraj do roku 2018 vyměnit 3 460 kotlů. A protože je počet kotlů sledovaným indikátorem výzvy, hrozí kraji za jeho nesplnění sankce. „Vlastní výzvu pro podání žádostí o finanční podporu na výměnu starých kotlů za nové ekologické vyhlásí Středočeský kraj okamžitě poté, co bude jeho žádost o dotaci 518 milionů akceptována Státním fondem životního prostředí ČR,“ sdělil hejtman.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama