ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.08.2015 16:36:15

Hejtman požádal ministra Brabce ohledně vzniku NP Křivoklátsko

Hejtman požádal ministra Brabce ohledně vzniku NP Křivoklátsko

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) požádal ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) o pomoc a spolupráci při prosazování myšlenky na vyhlášení nového národního parku Křivoklátsko.


 „Ochrana přírody a životního prostředí patří k dlouhodobým prioritám Středočeského kraje. V rámci našich aktivit se mimo jiné zasazujeme o rozšiřování ochrany území s cennou faunou a flórou, což se Česká republika zavázala i vůči Evropské unii. Na území plánového národního parku Křivoklátsko už dnes existuje několik národních přírodních rezervací, ve kterých jsou předmětem ochrany vzácné druhy rostlin a živočichů a také jedinečná přírodní společenstva. Území uvažovaného národního parku Křivoklátsko se vyznačuje nízkou mírou narušení lesních porostů činností člověka. Naším cílem je zintenzivnit ochranu území Křivoklátska a zároveň tuto nádhernou lokalitu zatraktivnit v očích českých i zahraničních turistů,“ napsal v dopise ministrovi středočeský hejtman.

Jedním z problémů, které brání vyhlášení národního parku (NP) Křivoklátsko je podle Miloše Petery malé pochopení ze strany dotčených obcí a jejich obyvatel. „Závěry z anket, které se mezi občany uskutečnily, jsou nejednoznačné. Vyplývá z nich přes veškeré naše úsilí jen malá informovanost místních lidí o tom, co jim vyhlášení národního parku přinese a do jaké míry je naopak omezí. My se domníváme, že klady, především v otázce ochrany přírody, ale i v ekonomické oblasti, jednoznačně převažují. Zvýšený turistický ruch, regulovaný podle pravidel pohybu v jednotlivých zónách, přinese užitek místním podnikatelům, aniž by ohrožoval cenné lokality. Obce v novém NP si navíc budou moci „sáhnout“ na dotace z příslušných dotačních titulů Evropské unie. Vyhlášení NP na rozloze o cca 90 procent větší, než kolik nyní činí plocha stávajících chráněných území, zamezí nežádoucím aktivitám, které by mohly přírodu na Křivoklátsku poškodit, či dokonce nevratně zničit. Na druhou stranu ale podle našeho návrhu by do I. zóny spadalo jen 30 procent plochy nového NP, přičemž do této zóny logicky připadnou už dnes přísně chráněná území. Tudíž dopad na běžný život obyvatel Křivoklátska nebude nijak dramatický,“ domnívá se hejtman Středočeského kraje.

Podle hejtman Miloše Petery by k propagaci myšlenky vyhlášení nového národního parku Křivoklátsku mohla pomoci zejména osvěta. „Domnívám se, že zlepšení informovanosti obyvatel dotčených obcí by výrazně pomohlo naklonit veřejné mínění ve prospěch zřízení NP především u osob nerozhodnutých, váhajících, kterých je mezi respondenty ankety většina. Myslím si, že právě v této oblasti by nám ministerstvo životního prostředí mohlo pomoci, a to prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny. Chtěl bych Vás požádat, abyste se z titulu své funkce zasadil o to, aby pracovníci Agentury vyvolali jednání se starosty dotčených obcí ve smyslu žádoucí osvěty. Kraj se těchto jednání velmi rád rovněž zúčastní,“ uvedl závěrem v dopise ministru Brabcovi hejtman Miloš Petera.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama