ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.12.2013 16:19:32

Krajská rada vyhlásila stavební uzávěru pro území budoucího koridoru takzvané Ve

Krajská rada vyhlásila stavební uzávěru pro území budoucího koridoru takzvané Ve

Rada Středočeského kraje na svém pravidelném jednání dne 2. prosince 2013 vydala územní opatření o stavební uzávěře pro koridor Vestecké spojky jako opatření obecné povahy.

 Tzv. Vesteckou spojku tvoří koridor pro budoucí propojení silnice č. II/603 v obci Vestec po křižovatku s dálnicí D1. „Koridor trasy silničního propojení z Vestce do Újezda byl vymezen v  Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje vydaných Zastupitelstvem Středočeského kraje. Tyto zásady nám Krajský soud v Praze nedávno zrušil, podali jsme proti tomuto rozhodnutí kasační stížnost. Vestecká spojka je součástí komunikačního systému na jihu hlavního města Prahy a umožňuje převedení radiálních vazeb od Jesenice na Pankráckou radiálu. Je svým založením radiální komunikací, která umožní propojení jižní části Pražského regionu na dálnici D1. Po dokončení silničního okruhu kolem Prahy by měla sloužit převážně pro osobní dopravu, ať hromadnou či individuální. Zlepšila by dostupnost sídel a lokalit jižně od Prahy. Tento dopravní záměr je dlouhodobě sledován, byl zanesen a schválen i v předchozí platné krajské územně plánovací dokumentaci - územním plánu velkého územního celku Pražského regionu. Vyhlášením stavební uzávěry pro uvedené území chceme předejít možným budoucím problémům, pokud se v uvedeném území skutečně začne stavět,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Stavební uzávěra se týká částí správních území obcí Vestec, Jesenice a Průhonice. Začátek chráněného koridoru je na okružní křižovatce se silnicí č. II/603 Praha – Jesenice – Poříčí n. Sázavou mezi Prahou - Kunraticemi a Vestcem. Odtud pokračuje po území Středočeského kraje východním až severovýchodním směrem v délce asi 4,5 km. Ze severu obchází obec Vestec, z jihu pražský Šeberov. Dále pokračuje v katastrálním územím Průhonic a napojuje se na plánované dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice ústící do EXITu 4 na dálnici D1.

Na území dotčeném stavební uzávěrou je zakázáno umísťovat a povolovat stavby (novostavby, nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících objektů, včetně staveb dopravní a technické infrastruktury) nesouvisející se stavbou silnice, které by mohly budoucí stavbu ztížit nebo znemožnit. V území je povoleno v souladu s § 97 odst. 1 stavebního zákona provádět udržovací práce. Trvání stavební uzávěry se stanovuje do doby vydání aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama