ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.06.2016 0:01:00

Přibude deset nových chráněných území

Přibude deset nových chráněných území

Ve středních Čechách přibude deset nových chráněných území. Rada Středočeského kraje na jednání v pondělí 13. června schválila vyhlášení zvláště chráněných území.

 Jsou to tato: kaňon Vltavy u Sedlce, Krnčí a Voleška, les u Libeže, louky u Drahlína, lokalita Na horách u Křešína, niva Bělé u Klokočky, pahorek u Ledčic, Vehlovické opuky, Vymyšlenská pěšina a Žerka.

„Jedná se jednak o zcela nová chráněná území a také o přírodní rezervace, které již nějaký stupeň ochrany měly. Mění se u nich ale rozloha území, a tak je nutné tyto přírodní památky vyhlásit nově,“ vysvětlil Marek Semerád (ČSSD), náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast zemědělství a životního prostředí.

„Nová maloplošná chráněná území vyhlašujeme nejen proto, že máme povinnost zajistit ochranu evropsky významným lokalitám. Hlavním smyslem této naší činnosti je zajistit zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů podmínky pro jejich zachování, případně zlepšení stavu jejich populací, abychom přírodní bohatství našeho kraje zachovali budoucím generacím. V letošním roce budou vyhlášena ještě další území, která jsou aktuálně v ranější fázi procesu projednávání,“ doplnil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

Přírodní památka Kaňon Vltavy u Sedlce - má rozlohu asi 3,5 hektaru a nachází se v katastrálním území Brnky v okrese Praha-východ. Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště skalních stepí, která patří mezi evropsky významné lokality.

Přírodní památka Krnčí a Voleška o rozloze asi 74 hektarů leží v okrese Kladno. Předmětem ochrany jsou evropsky významná stanoviště, například vápencové bučiny s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní památka Les u Libeže má výměru 1,34 hektaru a nachází se v katastrálním území obce Libež v okrese Benešov. Hlavním předmětem ochrany je populace kriticky ohroženého zvonku hadincovitého (Campanula cervicaria) a několik dalších, zvláště chráněných druhů rostlin.

Přírodní památka Louky u Drahlína má rozlohu 12,6 hektaru a leží v okrese Příbram u obce Drahlín. Hlavním předmětem ochrany jsou motýli modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous), kteří mizí z naší přírody a jsou silně ohroženým, zvláště chráněným druhem.

Přírodní památka Na horách má rozlohu asi 4,8 hektaru a nachází se v okrese Příbram v katastrálním území Křešín. Předmětem ochrany jsou evropsky významná stanoviště s výskytem vzácných druhů rostlin. Roste tu například orchidej vstavač obecný (kukačka - Orchis morio) a vzácný koniklec luční český (Pulsatilla pratensis bohemica).

Přírodní památka Niva Bělé u Klokočky se nachází v katastrálních územích Bělá pod Bezdězem a Malá Bělá v okrese Mladá Boleslav. Má rozlohu 7,7 hektaru a předmětem ochrany jsou vzácná rostlinná společenstva bezkolencových luk s výskytem vzácných druhů rostlin popelivky sibiřské (Ligularia sibirica) a vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana).

Přírodní památka Pahorek u Ledčic má rozlohu 11,7 hektaru a nachází se v katastrálním území Ledčice v okrese Mělník. Hlavním předmětem ochrany jsou trávníky kontinentálních dun s výskytem trav paličkovce (Corynephorus) a psinečku (Agrostis).

Přírodní památka Vehlovické opuky se nalézá v katastrálním území Vehlovice v okrese Mělník. Má rozlohu asi 9,5 hektaru a předmětem ochrany je významné naleziště svrchnokřídových zkamenělin v uloženinách jizerského souvrství. V místech po těžbě hornin nyní žije populace netopýrů a vrápenců.

Přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina se nachází v okrese Příbram v katastrálním území obce Prostřední Lhota. Celková výměra přírodní rezervace činí 76,46 hektaru. Hlavním předmětem ochrany v daném území je komplex přirozených ekosystémů skalnatých svahů středního Povltaví s charakteristickou květenou a zvířenou.

Přírodní památka Žerka má rozlohu 18,9 hektaru a nalézá se v katastrálním území Strážnice u Mělníka v okrese Mělník. Hlavním předmětem ochrany přírodní památky jsou polopřirozené suché trávníky na vápnitých podložích a na ně vázané charakteristické teplomilné druhy flóry a fauny.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama