ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.12.2015 14:55:33

Středočeské inovační centrum oficiálně otevřelo své brány

Středočeské inovační centrum oficiálně otevřelo své brány

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (oba ČSSD) a další desítky významných hostů se ve čtvrtek 17. prosince zúčastnili oficiálního otevření Středočeského inovačního centra (SIC) v Dolních Břežanech.

Středočeský kraj se tak zařadil po bok vyspělých evropských regionů, které aktivně a systémově podporují výzkum, vývoj a inovace.  

„Středočeský kraj patří v Česku mezi ekonomicky nejvýkonnější regiony. V rámci ekonomiky ČR vytváří druhý nejvyšší podíl HDP. Současně patří mezi kraje s nejvyššími počty zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, a to zejména v podnikatelském sektoru,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Významné pro rozvoj inovačního prostředí a zajištění konkurenceschopnosti regionu však nejsou jen firmy, ale také akademické ústavy a pracovníci základního i aplikovaného výzkumu. Dosud zde chyběl nástroj, který by tyto oblasti efektivně propojil. Věřím, že právě SIC je tímto nástrojem a realizačnímu týmu přeji mnoho úspěchů v budoucím rozvoji inovačního prostředí Středočeského kraje,“ dodal.

Jednou z prvních aktivit SIC je pilotní projekt spuštění programu Středočeských inovačních voucherů, který byl současně se slavnostním otevřením centra vyhlášen. Díky němu bude podpořena až pěti miliony korun, které ze svého rozpočtu vyčlenil Středočeský kraj, spolupráce mezi inovačními firmami působícími ve Středočeském kraji a vysokými školami či výzkumnými organizacemi. Poskytnutí jednorázové dotace může podnikům se sídlem nebo provozovnou ve Středočeském kraji pokrýt až 75 procent z hodnoty podporované služby. Komunikaci se žadateli, příjemci a administraci programu bude zajišťovat právě SIC.

„Založení inovačního centra, spuštění výzev na poskytnutí inovačních voucherů a další aktivity v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací vychází z nastavené strategie inteligentní specializace a regionální inovační strategie, na nichž jsme začali pracovat již v roce 2013,“ prohlásil během slavnostního aktu hejtman Miloš Petera a zdůraznil: „Je to také skutečný doklad toho, že Středočeský kraj umí strategické dokumenty nejen vytvářet, ale rovněž projekty v nich obsažené úspěšně naplňovat.“

Jeden žadatel o dotaci může předložit pouze jeden projekt. Mezi podporovanými službami je například vývoj (inovace) produktu, vývoj softwaru, navrhování prototypů či funkčních vzorků nebo optimalizace operačních procesů. Příjem žádostí a jejich vyhodnocení proběhne do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Podpořit bude možné z této výzvy minimálně 33 žádostí.

Středočeské inovační centrum vzniklo 3. června 2015 podpisem zakladatelských smluv hlavními představiteli partnerských organizací: Středočeským krajem, Fyzikálním ústavem AV ČR, Astronomickým ústavem AV ČR a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým. Od té doby uspořádalo SIC několik úspěšných akcí, workshopů a setkání pro zástupce firem, vzdělávacích i výzkumných institucí. Tématem jednání byly například základní obrysy nové strategie a směřování Středočeského kraje v oblasti výzkumu a inovačního podnikaní nebo identifikace lokálních trendů a dopadů průmyslových změn v rámci regionu. Pozadu nezůstává SIC ani v mezinárodní spolupráci. Vyhledávání zahraničních partnerů je jednou z klíčových součástí koncepce i fungování excelentního inovačního centra. Pozornost se tak upírá na podobné modely, například v USA, Asii nebo Izraeli, který v současné době představuje technologickou špičku v transferu znalostí a technologií do praxe.

„SIC se stává místem vzniku a podpory nových inovativních nápadů. Místem, kde se budou setkávat představitelé malých i velkých inovačních firem a akademického sektoru společně s představiteli veřejné správy i se studenty a žáky škol,“ řekl v závěru setkání Karel Horčička (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. „Věřím, že se zde budou společně vytvářet nová partnerství a diskutovat i realizovat nové projekty s velkým potenciálem přínosu pro středočeský region.“


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama