ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.12.2015 16:33:04

Středočeské knihovny a muzea dostanou ještě letos peníze na rozvojové prjekty

Středočeské knihovny a muzea dostanou ještě letos peníze na rozvojové prjekty

Knihovny a muzea ve Středočeském kraji dostanou z rozpočtu kraje ještě na letošní rok více než 800 tisíc korun na rozvojové projekty. Rada kraje sumu a její rozdělení schválila na zasedání 30. listopadu.

„Jedenáct příspěvkových organizací dostalo příspěvky na restaurování sbírkových předmětů, nové expozice, mobiliáře a další předměty. Roční objem těchto rozvojových projektů se pohybuje kolem šesti milionů korun,“ sdělil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek (KSČM).

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše obdržel 100 000 korun na vybudování dvou nových expozic Ferdinanda Peroutky a Olgy Scheinpflugové, v rámci čehož dojde k pořízení audiovizuálního a interaktivního zařízení, obnoví se řada fotografií a mobiliář a dojde také k obnově podlahových krytin a osvětlení. Nově budované expozice se plánují otevřít na jaře roku 2016.

Muzeum Českého krasu dostane 100 000 korun na nákup variabilního výstavního mobiliáře pro výstavní projekty muzea, které budou nyní využity pro vystavení originálů kostýmů projektu Jarmila Novotná: Operní diva.  Také další prostředky budou směřovat do Muzea Českého krasu – 17 900 korun na nákup mobiliáře pro uložení a ochranu sbírkových předmětů a 61 380 korun na nákup bezpečnostních lepených skel do starších typů mobiliáře ve stálých expozicích. Muzeum také obdrží 12 000 korun na restaurování olejomalby Panna Marie – Immaculata.

Přes 150 000 korun poputuje do Muzea Mladoboleslavska na rozšíření informačního systému Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Informační systém muzea bude rozšířen o instalaci nových panelů s mapou objektu s vyznačením důležitých exponátů, navigační systém muzea, informační panely ve vitríně velkých modelů letadel, instalaci informačních dvojjazyčných tabulek, vybavení zvukovými efekty a bude upraven pult recepce.

Pro Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy byl schválen příspěvek ve výši 148 100 korun na doplnění povinné částky žadatele o dotaci z ISO (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví) a grantů Ministerstva kultury na projekt Preventivní ochrany před nepříznivými vlivy prostředí. Díky tomuto projektu budou restaurovány sbírkové předměty – Kristus na hoře Olivetské, Kristus a samaritánka u studny Jákobovy („Letní krajina“) a odkoupení obrazů pro expozici (Veduta horského parku se zámkem, Podzimní alej v parku s pavilonem od Zdenky Braunerové).

Muzeum Podblanicka obdrží 35 000 korun na restaurování dřevěné zdobně profilované komody v historizujícím stylu z 19. století, která se nachází ve sbírkách Muzea Podblanicka. Komoda je ve špatném stavu a restaurátorský zásah je nezbytný. Komoda bude následně využita v rámci expozic pro veřejnost v muzeu ve Vlašimi.

Středočeské vědecké knihovně v Kladně byl schválen příspěvek ve výši 20 000 korun na vyplacení finančních odměn pro oceněné nejlepší neprofesionální knihovníky kraje v soutěži Středočeský Kramerius 2015, kterou kraj každoročně pořád, a dále příspěvek ve výši 87 000 korun na pokrytí nákladů spojených s realizací digitalizačního pracoviště Středočeského kraje a optické propojení na technologické centrum kraje.

Pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně je určeno i 69 000 korun na vybavení nábytkem a úpravu stávajícího počítačového stolu ve studovně, která bude nově využita pro četbu i pro studium s potřebou diskuze. Nový prostor bude též využíván pro pořádání kulturních akcí komorního rázu pro širokou veřejnost. Budou se tu konat například autorská čtení, setkání se zajímavými osobnostmi či hudební pásma.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama