plk. Ing. Zdeněk Nytra

  • ODS
  • Ostrava-město
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

5.11.2021 16:40:00

Nepoužívejme pojmy jako právo veta, žlutá karta

Nepoužívejme pojmy jako právo veta, žlutá karta

Projev na 17. schůzi Senátu 5. listopadu 2021 k návrhu směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny.

 Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové.

Já jsem původně nechtěl, ale asi přistoupím na tu variantu, že tady k tomu prvnímu nařízení to vystoupení bude spíše obecnější, ale pak se v závěru vyjádřím i k tomu konkrétnímu návrhu.

Já bych chtěl všechny poprosit, abychom opravdu nesměšovali debatu k European Green Dealu a k tomu balíčku Fit for 55. European Green Deal byl schválen. Byl schválený i našimi představiteli bez výhrady, musíme to vzít jako fakt. Co jsem ale zaznamenal, tento balíček, respektive ta první část těch čtrnácti návrhů nařízení a směrnic, to už je ale cesta k realizaci Green Dealu.

A to už jsou konkrétní kroky, které velice ovlivní život nejenom v České republice, ale v celé Evropské unii. Dále bych chtěl poprosit, abychom tady opravdu nepoužívali pojmy právo veta, žlutá karta. To tady opravdu není na stole. My se bavíme pouze o odůvodněných stanoviscích. A tady souhlasím s panem senátorem orlem, že to je politické vyjádření nás, Senátu, za ČR. Bohužel musím konstatovat, že Poslanecká sněmovna tuto možnost nevyužila. Já si dovolím k tomu balíčku přečíst krátké stanovisko ekonomky:

„Schválení balíčku Fit for 55 povede k omezení nabídkové strany ekonomiky, tedy k prohloubení nedostatkovosti zboží, růstu cen, prodloužení dodacích lhůt, současně povede také k omezení poptávkové strany, protože dotace a záchranné balíčky nepřebíjí reálně inflační tlaky vznikající na straně nabídky, takže prakticky sice porostou úspory, ale současně s tím bude klesat spotřeba. Kombinace obojího povede k dlouhodobému chronickému snížení HDP, poklesu potenciálu ekonomiky a zakonzervování životní úrovně bez růstu. Dále schválení balíčku povede k výraznému rozevření nůžek mezi bohatými a chudými, protože na elektromobilu a další zelené inovace dosáhnou i se započtením dotací pouze bohatí. Chudým ale výrazně zdraží energie, doprava, potraviny. A to opět i se započtením dotací. Další efekt bude na straně prudkého růstu veřejného dluhu. Jeho důsledkem bude mimo jiné znehodnocování úspor v penzijních fondech a pokles životní úrovně, zejména důchodců.“

Pan senátor Bek tady citoval z připravovaného programového prohlášení, respektive koaliční smlouvy. V preambuli k životnímu prostředí se píše, že změna klimatu jsou nezpochybnitelné, tato vláda se zavazuje hledat řešení, která budou omezovat lidský vliv na klimatické změny, budeme hledat realistická řešení, která opravdu pomohou ochránit životní prostředí, vodu, půdu, lesy a krajinu. A to vše s vědomím odpovědnosti za prosperitu naší země.

Já nemám nejmenší problém s tím souhlasit. Byly tady zmiňovány dopadové studie. Myslím si, že pravda je na obou dvou stranách, respektive na straně kritiků, že dopadové studie nedodala Evropská unie. Ale taky bohužel ani česká vláda. A jak se k tomu některá ministerstva stavěla, obecně k predikcím vývoje v roce 2021, tak si dovolím citovat z predikce ze 14. května 2021. 14. května 2021 Ministerstvo práce a sociálních věcí píše, že:

„V roce 2021 by mělo dojít k mírnému poklesu cen, zejména elektřiny a zemního plynu.“

14. května 2021. Závěr k tomu obecnému nebo k tomu balíčku jako takovému – pojďme udělat všechno k ochraně životní prostředí, ale dělejme to předvídatelně, realisticky a užitečně. Životní prostředí je důležitá, možná nejdůležitější, ale ne jiná součást našich životů. A nemějme prosím konkurenceschopnost a prosperitu za sprostá slova. A nedopusťme, a slyšeli jsme to na včera skončené návštěvě v Estonsku i v Litvě, nedopusťme prohlubování již tak velké závislosti v oblasti energií a surovin na nedemokratických zemích. A teď k problému tohoto návrhu. Já podpořím to odůvodněné stanovisko zejména proto, a ne z těch ideových nebo obecných stanovisek, ale tady se navrhuje zejména skokové navýšení sazeb při přechodu z nulového minimální sazby na počáteční minimální sazby u některých komodit. Zadruhé se tady navrhuje, aby vymezení nízkouhlíkových paliv se provádělo aktem komise v přenesené pravomoci. Ale hlavně Evropská komise neustoupila od svého záměru a jako právní základ navrhované legislativy použila vedle čl. 113 i čl. 192 odstavec 2. A v tomto případě může dojít k precedencu, který by v budoucnosti vlastně odstranil jednomyslnost daňové oblasti. A tohle je pro mě základní důvod, abych podpořil odůvodněné stanovisko. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama