plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30. 9. 2020 16:25:00

Ten plán pandemie jsem shodou okolností dnes ráno podepsal

Ten plán pandemie jsem shodou okolností dnes ráno podepsal

Projev na 60. schůzi Poslanecké sněmovny dne 30. 9. 2020 k bodu Informace vlády k zamýšlenému vyhlášení nouzového stavu

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já navážu na to předchozí sdělení a upřesnil bych to, co bylo požadováno, to znamená, jaká opatření se chystají.

Pokud hovoříme o opatřeních, která jdou mimo nouzový stav, tak ta se týkají škol. Už tady bylo prezentováno, že opatření ve školách se odvíjejí od současné epidemiologické situace, to znamená tam, kde je na semaforu barva oranžová nebo červená, dojde k tomu, že školy na dobu 14 dnů, střední školy, přejdou na distanční formu výuky. V ostatních školách bude na tuto dobu zrušen tělocvik, budou místo něj pouze procházky a nebude docházet k převlékání, které je rizikové, a současně budou zrušeny hodiny zpěvu z hlediska vlastního zpívání, ale může probíhat teorie tak, jak to bylo. To znamená, u škol ty dopady nejsou nijak dramatické a nevyžadují nouzový stav.

Opatření, která se týkají nouzového stavu, to je základní princip omezení shromažďování ve vnitřních prostorech na deset osob, ve vnějších prostorech na dvacet osob, je tam spousta výjimek, které se týkají jakýchkoliv komerčních aktivit, ty jsou z toho samozřejmě vyňaty, týká se to naprosto zásadně volnočasových aktivit. Co se týká různých výjimek z tohoto pravidla, tak tady obchody - ty tam samozřejmě nespadají - nebudou žádným způsobem postiženy, jak tady bylo říkáno.

Co se týká aktivit v kultuře, tak budou zakázány na tuto dobu /říkám, pořád se bavíme o 14 dnech/ různé velké koncerty apod., na druhou stranu bude umožněn provoz divadel, protože tady nemáme /volali jste po datech/ u divadel jakékoli důkazy o tom, že by tam docházelo k šíření, pokud tam bude režim, kdy jsou používány roušky, tak by k tomuto přenosu skutečně docházet nemělo. Budou zrušeny občerstvovací přestávky, protože tady to riziko už je.

Co se týká tohoto opatření, tak se bude ta výjimka týkat činoher, baletu apod., tam, kde nedochází ke zpěvu. Opera, muzikály, ty budou bohužel omezeny, proto že jsou poměrně přesvědčivé důkazy, že tady máme skutečně už několik nakažených souborů právě kvůli tomu, že při zpívání dochází k poměrně masivnímu šíření viru.

Co se týká sportu, tak tady je dohoda taková - a podotýkám, že všechna ta opatření byla konzultována s příslušnými ministry, resp. zástupci těch klíčových aktivit - u sportu budou probíhat veškeré profesionální a poloprofesionální soutěže, tak jak jsou registrovány jednotlivými svazy, nicméně bude to bez diváků. Ty důvody, proč tomu tak je, jsou zřejmé. Bylo tady dáváno za příklad, že ta opatření jsou nelogická, že sportovci vlastně budou mít soutěže a že na ně nebudou moci chodit diváci, zatímco do divadel mohou. Je tady velký rozdíl. Ono nejde tak o to, že jde udržet tato opatření na stadionech, tam s tím souhlasím, nicméně po tom zápase dochází k enormnímu shlukování osob a samozřejmě k šíření nákazy, takže z tohoto důvodu na ty dva měsíce je to tady omezeno, tak jak je. Myslím si, že dělat výjimku kvůli tomu, jestli si na plácku zahraje 22 lidí nebo 20 není na místě. Je to bez výjimek, abychom nemuseli ohledně konkrétních sportů zavádět nějaké výjimky, které by to samozřejmě velmi znepřehlednily, protože sportů je spousta. Musíme si uvědomit, že u těch profesionálních sportů tam bude více osob, takže to zabezpečení tam samozřejmě bude, ale bude to bez diváků.

Co se týká církevních obřadů, ty budou v podobném režimu, jako jsou divadla. Byl tady dotaz na svatby. Svatby budou mít omezení. Já jsem to omezení nechtěl definovat dopředu, protože všechna ta opatření samozřejmě podléhají nějakému procesu, kdy se k tomu vyjadřují různí odborníci a pak je to schvalováno, takže jsem nemyslel, že bych naprosto tvrdě už před týdnem řekl, jaká ta opatření budou. Bylo by to neseriózní a myslím si, že ta diskuse, která se o tom vedla, je lepší, než když vyhlásíme nějaká opatření a pak ta diskuse je potom a ta opatření by se měla měnit. Co se týká těch svateb, abych od toho neodbíhal, tak u svateb bude limit třicet osob, ale dáváme tady poměrně dlouhý odklad, nastane to až od 19. října, aby se na to mohli lidé připravit. To znamená minimálně čtrnáct dnů teď bude platit původní limit, takže svatby budou moci probíhat, tak jak to bylo. Tolik k těm naprosto elementárním opatřením. Jinak by to nemělo skutečně interferovat s jakýmikoli jinými aktivitami. Budeme velmi striktně doporučovat seniorům, aby pokud možno během těch 14 dnů omezili jak kontakty, tak možné nákupy na minimum, na minimální možnou míru. Ten základní důvod je, že opravdu během těch čtrnácti dnů chceme přerušit ten intenzivní přenos nákazy, který tady je v České republice.

Co se týká vysvětlení, proč střední školy a ne školy základní, tak ta data, která jsou z České republiky, jsou asi taková, že na základních školách máme zatím zachycen vyšší počet, asi 2200, na středních školách pouze 2000, nicméně když to vezmeme poměrově, kolik je středoškoláků a kolik je dětí na základních školách, tak to vychází jednoznačně ve prospěch středních škol. A ten druhý základní důvod je, že na základním stupni jsou sice děti poměrně intenzivně nakažovány, nicméně ony to nepřenáší tak intenzivně na dospělé jako na druhém stupni a zejména na středních školách. Tady když se podíváme na možnost šíření, tak od deseti let nahoru ten mladý jedinec vylučuje stejný počet virových částic, stejný objem jako dospělý a dochází tam skutečně k šíření. Proto ta opatření jsou takováto. Je to v literatuře ve všech dalších zemích, to znamená mnoho zemí do deseti, někdy dvanácti let nepoužívá u takto mladé generace roušky právě proto, že to šíření je tady omezeno. Tolik k těm opatřením, která mají nastat.

Já bych tady ještě řekl, tak jak tady bylo avizováno, že není plán pandemie nebo epidemie. Ten plán jsem shodou okolností dneska ráno na poradě podepsal. Je to typový plán epidemie, ale je to typový plán epidemie respirační, takže tam spadá i covid. Postupovat podle toho původního plánu, který byl na chřipku, se úplně dobře nedalo, protože ten má naprosto zásadní odlišnosti. Já bych tady asi nezdržoval dále. Pokud budou nějaké dotazy, rád je zodpovím. To jsou důvody, proč skutečně pro tato opatřenlí je nutné vyhlásit nouzový stav a jenom na závěr bych chtěl ještě říci tolik, že ten druhý základní důvod, který máme, je, že potřebujeme posílit personál a v některých nemocnicích opravdu už dochází k výpadkům. To, že tady covid je, to je snad zřejmé. Ono není tak důležité, jestli člověk zemře na covid nebo s covidem, ale důležité je to, že zemře. A ta skutečnost je naprosto neoddiskutovatelná, protože ty nárůsty, které tady jsou, prostě všichni vidíme. To, že člověk zemře a už je negativní, to je přece normální. To je u řady různých infekčních onemocnění. Ten virus nebo bakterie nastaví ten proces a potom v případě úmrtí už může být negativní. A to se týká chřipky a dalších onemocnění.

Jinak k těm číslům. To, že tady je X případů chřipky je zřejmé, ale my ty případy chřipky také nepitváme. My tady ročně zachytíme zhruba 200 úmrtí na chřipku a těch dalších 1800 dopočítáváme z rozdílů, kolik lidí zemře v tomto období a kolik umírá v jiných obdobích, mimo sezónu. To znamená argumentovat tím, že ke chřipce se přistupuje nějak jinak, to prostě není korektní. Tím bych asi skončil, děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama