prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

10.06.2016 15:23:48 - Maláčková

Běchovice

Paní radní, dobrý den. Mě by spíš zajímalo, kdy bude dokončen pražský okruh a povede až do Běchovic?

Odpověď

04.07.2016 12:36:51 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 

Dobrý den,

na úvod je třeba zdůraznit, že HMP není investorem Pražského okruhu – PO a tak může jen těžko předjímat termín dokončení. Investorem PO je stát respektive Ředitelství silnic a dálnic ČR.

HMP si však uvědomuje důležitost dostavby PO a činí tak všechny kroky, v mezích svých možností, které povedou k dokončení PO.

Jen pro rekapitulaci co znamená dokončení stavby PO – jedná se o 4 stavby a to 511, 518, 519 a 520.

Stavba 511 leží v JV segmentu Prahy a propojuje dálnici D1 s dálnicemi D11 a D10. Tato stavba má trasu ukotvenou v územně plánovací dokumentaci jak HMP tak Středočeského kraje.

Stavby 518 – 520 tvoří severní část PO a jsou územně zakotveny pouze v Praze, Středočeský kraj musí svojí územně plánovací dokumentaci aktualizovat po napadení odpůrců PO u soudu, což je zásadní krok pro pokračování v přípravě této části PO.

Všechny uvedené stavby mají provedeno posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle starého zákona č. 244/92 Sb, který je ze strany EK zpochybňován a je požadováno nové posouzení dle platného znění zákona 100/2001 Sb. ve znění novely 39/2015 Sb.

U stavby 511 bylo požádáno o územní rozhodnutí a pro vydání rozhodnutí chybí jediný doklad a to ověření MŽP v otázce vlivu stavby na životní prostředí, který dosud nebyl stavebnímu úřadu doložen a územní řízení tak bylo přerušeno. Zejména pro stavbu 511 tak má rozhodnutí, jakým způsobem bude dál probíhat posouzení vlivu stavby na životní prostředí zásadní význam, kdy může dojít k prodloužení přípravy stavby cca o 3 roky.

U staveb 518 – 520 bude zpoždění ještě větší, vzhledem k obvyklé délce projednávání změn v územně plánovacích dokumentacích.

Snahou HMP je aby PO byl co nejdříve dokončen a ušetřil Prahu a její obyvatele vlivu tranzitní dopravy. Probíhají jednání a korespondence s nejvyššími představiteli EK, vlády ČR i investora a samozřejmě i dotčenými městskými částmi a obcemi. Vzhledem ke složitosti přípravy liniových staveb si nedovolíme stanovit jakýkoliv předpokládaný termín dokončení PO.


K Vaší otázce ohledně Běchovic, ano stavba 511 se napojuje na již provozovanou stavbu PO 510 u Běchovic. Společně se stavbou 511 bude zprovozněna přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic, kde se napojí na PO.

Děkuji za Váš dotaz,

Eva Kislingerová