prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.07.2018 18:29:00

Nemocnice musejí poskytovat dostupnou péči na vysoké úrovni

Nemocnice musejí poskytovat dostupnou péči na vysoké úrovni

Nově vzniklá pracovní skupina se bude až do konce října intenzivně zabývat plánovanou optimalizací zdravotní péče. Změny v nemocnicích mají pomoci řešit personální problémy ve zdravotnictví, také zlepší využívání lůžkových kapacit.

Pracovní skupina je složená ze zástupců krajského úřadu, ředitelů krajem zřizovaných nemocnic a zástupců vybraných obcí. Nejdiskutovanější návrhy se týkají nemocnic v Bílovci a v Orlové. Členy skupiny jsou tedy také místostarostka Bílovce a dva zástupci nominovaní starostou Orlové, lékař orlovské nemocnice a ekonom, který v nemocnici před časem působil.  

„Moravskoslezský kraj musí jako zřizovatel nemocnic dbát na to, aby občanům poskytovaly dostupnou péči na vysoké úrovni. Z výsledků hospodaření posledních let, z údajů o využití kapacit a z personálních dat jsme vyvodili změny, které zajistí efektivnější fungování nemocnic, ale také finanční úspory. Díky nim budeme moci nakoupit nové moderní vybavení nebo zřídit nová oddělení. Rozumím obavám zaměstnanců nemocnic i občanů, ale chci všechny ujistit, že máme velmi kvalitní materiál, který zdravotnictví v Moravskoslezském kraji posune na vyšší úroveň. Odborná diskuze, která dnes se členy pracovní skupiny začala, snad některé sporné body vysvětlí či pomůže najít ještě vhodnější varianty,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Pracovní skupina se včera (25. 7.) sešla na krajském úřadě. Její náplní bude důkladné přezkoumání materiálu, který navrhuje změny v krajských nemocnicích. Plánované úpravy kraj také detailně projedná se zástupci nemocnic a obcí. „Během dnešního prvního setkání jsme si vyjasnili, jaká očekávání jednotliví členové pracovní skupiny od našich pravidelných schůzek mají. Optimalizace zdravotní péče se týká všech krajských nemocnic, v některých zařízeních jsme už některé plány realizovali, například ve Frýdku- Místku byla otevřena dvě nová oddělení. Nejdiskutovanější změny se týkají nemocnic v Bílovci a Orlové. Domluvili jsme se, že nám tyto dvě nemocnice dodají další podklady. Vyžádali jsme si detailně rozpracovaná čísla za první pololetí roku 2018. Zajímají nás podrobné údaje o tom, jak nemocnice v posledním půlroce hospodařily, jakou zdravotní péči vykazovaly, zaměříme se také na údaje o využití personálu v nemocnicích. Tyto podrobné přehledy nám pomohou rozpracovat optimalizační návrhy tak, aby byly akceptovatelné všemi dotčenými stranami,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer a dodal, že zástupci nemocnic i obcí dostali možnost navrhnout i jiná řešení, která by mohla situaci v nemocnicích zlepšit. „V tomto případě ale očekáváme návrhy, které budou podložené konkrétními detailními daty a které vzniknou na základě důkladných interních analýz. Nemůžeme organizaci nemocnic nastavovat tak, aby to bylo pohodlné a líbivé. Nemocnice musí hlavně fungovat tak, aby občanům zajistily co nejkvalitnější, nejdostupnější a nejefektivnější péči. A naším úkolem najít nejvhodnější způsob, jak tento cíl naplnit,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Pracovní skupina se bude scházet dvakrát do měsíce. Výsledky její odborné diskuze pak také projedná krajský výbor zdravotní a preventivní péče. „Bude-li třeba, pak detailní plán navrhované optimalizace v prosinci 2018 předložíme také zastupitelstvu kraje. Zastupitelstvo počáteční návrh případně upřesní či poupraví,“ uzavřel náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout