prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult.

  • BPP
  • Praha 4
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,76. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.06.2020 19:43:00

Povinná maturita vůbec neznamená lepší znalost

Povinná maturita vůbec neznamená lepší znalost

Projev na 24. schůzi Senátu 10. června 2020 k školskému zákonu

 Vážený pane ministře ještě jednou, vážené kolegyně, kolegové,

už tady pan ministr řekl spoustu důležitých věcí. Já bych jenom připomněl, že jde celkem již o 43. novelu zákona č. 561. Už tady také, myslím, pan ministr zmínil, že se ta novela debatovala v PS velmi dlouho. Prakticky jeden rok. A k nám do Senátu dorazila, já říkám, za minutu dvanáct, prostřednictvím pana předsedajícího, kolega Jiří Růžička říká za vteřinu dvanáct nebo dokonce vteřinu po dvanácté, aby se vše stihlo schválit ještě před začátkem nového školního roku. A já bych v té souvislosti rád před závorku vytkl jeden důležitý fakt. Ať už máme, jak tady třeba zmínila paní kolegyně senátorka Vítková, k určitým částem této novely nějaké výhrady, teď nedebatuji o tom, jestli jsou nebo nejsou oprávněné, nechám odpověď na panu ministrovi, v té chvíli je pro mě zásadní, že pokud nestihneme novelu schválit včas, pak budou v příštím roce všichni studenti bez rozdílu maturovat z matematiky, na což v současné situaci, troufám si tvrdit, není žádný z aktérů připraven. Aktéry myslím ministerstvo, školy, CERMAT a samozřejmě zejména studenty, kteří žijí ve značné nejistotě.

Ano, novela se netýká jen maturity, ale já bych zde řekl pár slov o zásadní úpravě, tedy úpravě modelu maturitní zkoušky, tedy zrušení zavedení povinné maturity z matematiky. Připomínám, že tato povinnost byla do zákona vložena novelou v roce 2016 a měla se týkat maturantů v příštím školním roce. Jak ale správně uvádí důvodová zpráva, zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky je v současné situaci, kdy bohužel většina žáků nemá dostatečné matematické znalosti a dovednosti, a je to, prosím, z velké části problém toho, jak matematiku učíme, by vedla k velmi dramatickému nárůstu počtu neúspěšných maturantů zejména v učebních oborech s maturitou. Některé odhady hovoří až o dvou třetinách. Došlo by tak k dalšímu silnému rozevírání nůžek mezi školami odlišných typů.

Určitě nejen já, ale i vy jste během debaty o novele školského zákona dostávali mnoho dopisů a mailů. Některé byly od zástupců různých institucí, jiné od konkrétních občanů. A řada z nich, aspoň v mém případě, vyjadřovala podporu povinné maturitě z matematiky. Já jsem si je velmi podrobně pročítal, počínaje Jednotou českých matematiků a fyziků přes Společnost matematika Borůvky a další a další. A musím konstatovat, že v těch materiálech chyběly jakékoli faktické argumenty, které by demonstrovaly nebo prokazovaly pozitivní vliv povinné maturity z matematiky na matematickou gramotnost studentů. Mě to tedy nijak zvlášť nepřekvapilo, protože když o tom přemýšlíte, takové argumenty prostě být nemohou. Jedna jednorázová zkouška, jejíž výsledek závisí na znalostech, štěstí, nervozitě nebo chladnokrevnosti adepta atd. nemůže přeci po 4, 6 nebo v případě víceletých gymnázií ještě delším období ukázat, jaké znalosti má ten student obecně z jakéhokoli předmětu. Čili argumenty, které zaznívaly v přípisech, které jsem dostal, typu „oni,“ tedy studenti, „si to musí před maturitou aspoň zopakovat,“ to je hlavní účel maturitní zkoušky podle jednoho tvrzení, nebo „bez povinné maturity bude tento stát technologicky naprosto nekonkurenceschopný“.

Ještě zajímavé bylo, že „pro osvojení matematiky je bič maturitní zkoušky velmi užitečný“. No, nechám na vás, abyste si tato tvrzení rozebrali, ale z mého pohledu je zásadním argumentem to, že povinná maturita vůbec neznamená lepší znalost matematiky jako předmětu. A povinnost této zkoušky nijak nekoreluje s kvalitou výuky matematiky a znalostmi studentů. Takže pokud budeme studenty nutit, aby se takříkajíc jednorázově našprtali na zkoušku po víceleté výuce matematiky, a prosím, zde není žádná analogie se semestrálním systémem na vysokých školách, to je něco zcela jiného, v žádném případě v mladících a děvčatech nepodnítíme zájem o daný předmět, tedy konkrétně o matematiku.

A jako člověk, který má matematiku opravdu rád a při své vědecké práci ji intenzivně využíval, mi skutečně záleží na tom, aby se zvyšovala nejen matematická gramotnost žáků a studentů, ale celé populace. Proto jsem zásadně proti tomu, aby se nařizovala povinná maturita z matematiky. Prosím, maturita z matematiky se neruší. Nikdo neruší ani matematiku, ani maturitu z matematiky. Rušíme pouze její povinnost. Vím, že ve sněmovně byla kolem toho velmi dlouhá debata, ze které mimo jiné vzešel pozměňovací návrh, z mého pohledu naprosto nevhodný, který by zavedení povinné maturity z matematiky odsunul o dva roky. Tím by se z mého pohledu a nejen z mého, nic nevyřešilo, jen by se všechno alibisticky přesunulo na novou sněmovnu a nového ministra školství nebo možná staronového ministra školství, to není podstatné. Tento návrh tedy ve sněmovně ale jasně neprošel a my před sebou máme novelu v původním vládním znění. Já jsem řekl na začátku, že novela nebyla jenom o maturitě z matematiky. V Poslanecké sněmovně k ní byla podána celá řada pozměňovacích návrhů.

Děkuji, pane předsedající. Tento návrh ve sněmovně jasně neprošel a my máme před sebou novelu v původním vládním znění. V Poslanecké sněmovně byla k této novele podána velká spousta pozměňovacích návrhů. Nakonec jich bylo schváleno celkem 8, některé z nich vzbudily poměrně živou debatu jak ve sněmovně, tak třeba u nás na výboru, ale ani jeden z nich já nepovažuji za tak zásadní, a pan ministr jistě některé z nich okomentuje, abychom kvůli nim prodlužovali nejistotu panující kolem maturity z matematiky. Takže z mého pohledu je to asi k předkládané novele všechno. Už jsem říkal, že na našem výboru prošla novela velmi hladce, 7 pro a 1 absence. A bez problémů, pokud vím, prošla také ústavně-právním výborem. Já pevně doufám, že novela projde ve vládou navrhovaném znění také na dnešním plénu a velmi bych plédoval jako člověk, který má rád matematiku, aby se tak stalo.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama