prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.07.2019 22:09:00

České zdravotnictví je kvalitní. Dokazuje to i EU

České zdravotnictví je kvalitní. Dokazuje to i EU

Komentář na facebookovém profilu ke zdravotnictví

Hodnocení kvality nemocnic

České zdravotnictví je kvalitní. Dokazuje to i evropský zdravotnický spotřebitelský indikátor (EHCI 2018). Česká republika byla vždy pevným hráčem mezi zeměmi střední a východní Evropy, v roce 2018 se umístila na 14. místě. Hlavním rozdílem například od sousedního Slovenska je lepší skóre v oblasti rozsahu a dostupnosti zdravotních služeb. Výsledky v mnoha oblastech zdravotní péče (např. neonatologie, kardiologie, onkologie) se v ČR nadto neustále zlepšují a dosahují hodnot srovnatelných s vyspělými státy EU. Problém českého zdravotnictví tedy není akutní péče, ale obecně průchodnost systémem. A to zejména v situaci, kdy si různé segmenty péče pacienta musí předávat nebo péči o něj efektivně sdílet. Právě na tom se shodli odborníci českého zdravotnictví na konferenci „Hodnocení kvality nemocnic“ pořádanou Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Kvalitní zdravotní služby, tedy i jejich poskytovatele, ukazují různé žebříčky kvality, které se objevují v tisku, mezi pacienty, odbornými společnostmi nebo jsou pořádány neziskovým sektorem. Ne všechny staví na správně interpretovaných datech. „V minulých měsících jsme dostali nespočet dotazů na kvalitu péče v českých nemocnicích, protože se mezi lidi rozšířila fake-news o tom, jak špatně se v které české nemocnici operuje. Po detailní analýze jsme přišli na to, že se jednalo jen o špatně čtená data jinak kvalitních registrů zdravotních pojišťoven,“ popisuje dezinformace předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PS P ČR, prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Česká republika si přitom jako celek stojí v mnohých oborech nad průměrem Evropy, například na základě studií OECD bylo Česko vyhlášeno skokanem desetiletí u přežívání paceintů po nádorech prsu a tlustého střeva. Dle rozsáhlých mezinárodních studií EuroCare a Concord v ČR významně roste dosahované přežívání u pacientů s téměř všemi častými typy nádorů. Tyto statistiky vycházejí z národních registrů, v Česku z Národního zdravotnického informačního systému, na jejichž podkladech v současné době vzniká nově budovaný systém hodnocení kvality českých nemocnic. Některé jeho komponenty jsou již dobudovány plně (např. Systém hlášení nežádoucích událostí), další vejdou do praxe již tento rok. „Pro určování kvalitní péče, která má být také kvalitně zaplacena, je potřeba mít dostatek „kvalitních indikátorů kvality“, tedy zejména nezávislost hodnocení založené na recenzovaných statistikách, reprezentativnost zdrojových dat, odpovědném hodnocení variability různých ukazatelů, a především srovnávání srovnatelného“, vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statitiky prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Systém hodnocení kvality nemocnic vzniká za vzájemné spolupráce státních organizací, ministerstva zdravotnictví, ale také pojišťoven. Na jejich podkladech bude postaven i systém plateb ze zdravotního pojištění. „Pracujeme na dohodě, která se by nastavila systém hodnocení ukazatelů tak, aby se nedostávaly na veřejnost dříve, dokud je neverifikují všechny zúčastněné strany. Kvalitní data z registrů se mají přetavit v informace, které primárně dostane poskytovatel zdravotních služeb a budou pro něj ukazatelem přímého benchmarkingu. Následně by měly být podkladem pro pojišťovny, které na základě kvalitních a správně interpretovaných dat mohou nastavit efektivní platby za péči,“ doplňuje význam statistik Ing. David Šmehlík, MHA. náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.

A jak si má laik vybrat tu „správnou“, tedy kvalitní nemocnici? Je potřeba si dát pozor zejména na to, kdo poskytuje data do hodnocení, co je srovnáváno a kdo je srovnáván. „Není možné srovnávat například nemocnici bývalého okresního typu, kde bezesporu dobře léčí klasické pacienty a orientují se na medicínu základních odborností s nemocnicí fakultní nebo superspecializovaným centrem, které se starají o komplikované a nejvíce nemocné pacienty. Proto i v nesprávně interpretovaných číslech mohou jejich výsledky vycházet mnohem hůř,“ osvětluje riziko porovnávání neporovnatelného předsedkyně Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. A velký pozor je nutné si v neposlední řadě dávat na hodnocení od neznámých, anonymních pacientů na internetu nebo jiných sociálních sítích. „Pokud hledáme recenze na tzv. síti, je nutné kvalitu zdravotních služeb ověřovat hlavně u pacientských organizací, které sdružují nemocné s určitou diagnózou. Jako Koalice pro zdraví nabádáme pacienty k tomu, aby si dávali pozor na otevřené diskuze, kde reference mohou být záměrně negativní nebo pozitivní, ovlivněné různými zájmy třetích stran,“ doplňuje Jana Petrenko z Koalice pro zdraví.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama