prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,25. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.05.2024 16:21:00

Cílem zákona je především dostat léky k pacientům

Cílem zákona je především dostat léky k pacientům

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 22. května 2024 k zákonu o léčivech

 Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a zákon o léčivech. Tento návrh zákona je v drtivé míře implementační, kdy do právního řádu České republiky inkorporujeme unijní nařízení o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.

V návaznosti na poznatky z praxe byly v obou zákonech dále provedeny ještě úpravy zpřesňující povahy, a to zostření sankčního režimu, tedy zvýšení pokut za nevedení nebo správné vedení evidence léčivých přípravků, tedy léků obecně. V návrhu byly v rámci projednávání ve druhém čtení načteny pozměňovací návrhy. Já souhlasím s pozměňovacím návrhem paní předsedkyně Němečkové Crkvenjaš, který má vlastně technický rozměr. S dalšími dvěma pozměňovacími návrhy nemohu souhlasit.

Jedná se o pozměňovací návrh, který uvažuje o výdejních boxech na léčivé přípravky. Tady se Ministerstvo zdravotnictví a já domníváme, že návrh v principu obsahuje sice zajímavá řešení některých situací, je ale ve své konkrétní podobě bohužel nebezpečný, protože ten výdej léků se týká i některých léků, které jsou rizikové. Například proti opakovanému vydání léčiva tam není žádná ochrana, léčiva dětem, tam není ochrana, ani proti řekněme většímu množství vydaného léku. A my se domníváme, že pokud nedojde k nějaké komplexnější změně, tak není dobré, aby léky vydával kdokoliv jiný než osoba, která k tomu má příslušné vzdělávání, pokud se nejedná o ty stejné léky, které se například vydávají bez předpisu za hotové na pumpě třeba.

Ale zejména postrádá ten návrh, a to se ukázalo i při debatě na garančním výboru, jakékoliv zmocnění k vydávání prováděcí vyhlášky, tím pádem bychom nemohli vydat k tomuto pozměňovacímu návrhu prováděcí vyhlášku, a tím pádem bychom nemohli ani nějakým způsobem pomocí této vyhlášky reagovat. Bohužel v tuto chvíli proto návrh podpořit nemohu, neboť je nedopracovaný, a proto i potenciálně rizikový, zejména pro naše děti.

Druhý pozměňovací návrh je návrh, který tady byl diskutován v minulé Sněmovně. Tehdy mělo k tomu návrhu Ministerstvo zdravotnictví také negativní stanovisko, tehdy pan ministr Vojtěch, a jednalo se o návrh zákona o distribučním kanálu, takzvaný lex Pawlas, který předkládal pan poslanec Pawlas, tehdejší poslanec za komunistickou stranu. Tato úprava je dle našeho názoru nevhodná, byť se snaží řešit situaci, kterou vnímáme jako velmi, velmi důležitou, a to sice to, aby se lék dostal do každé lékárny. My tuto situaci, a teď já bych této příležitosti chtěl využít k tomu, abych vyzval každou lékárnu, aby od 1. 6. maximálně využila tu legislativu, kterou máme, a vysvětlím jak.

My v současné době máme v legislativě, a poslední ten krok začne fungovat od 1. 6., protože budeme mít informace o přesném množství léků, pokud tedy projde ten zákon bez pozměňovacích návrhů a ty pozměňovací návrhy nevykostí ze zákona tu možnost, což je riziko tohoto pozměňovacího návrhu, tedy od 1. 6. budeme přesně vědět, kolik léků dorazilo do republiky, kde ty léky jsou, kolik je jich v jednotlivých lékárnách. A budou dvě možnosti.

Možnost A. Léků dorazí takové množství, jako si lékárny objednají. Řekněme, že lékárny objednají 100 tisíc balení penicilinu, do republiky dorazí 100 tisíc balení penicilinu, rozdistribuují se mezi ty lékárny podle jejich požadavků. Lékárny si objednají 200 tisíc balení penicilinu a do republiky dorazí 100 tisíc, nebo lékárny si objednají řekněme... Ano. A v té chvíli, když distributor u všech lékáren neponíží dodávku stejným procentem a upřednostní některou skupinu lékáren z různých důvodů, tak v té chvíli nastupují sankce, ten lék se stává chráněným, použiju tento termín, byť takhle v zákoně ten název není, a v té chvíli má, pokud projde tento zákon, pod pokutou 20 milionů korun distributor povinnost zredukovat ty dodávky do všech lékáren.

A proto bych chtěl vyzvat všechny lékárny, především malé lékárny, já jsem o to požádal cestou Lékárnické komory, která podporuje toto znění zákona, vydiskutovali jsme to s Lékárnickou komorou i se SÚKLem, tedy chtěl bych vyzvat všechny lékárny v České republice, pokud po 1. 6. budou mít objednávku léků a ta objednávka nebude realizována, aby buďto přímo kontaktovaly SÚKL, anebo ještě lépe cestou Lékárnické komory kontaktovali SÚKL, a vás prosím, abyste tu informaci mezi lékárnami, pokud ten zákon projde bez těch pozměňovacích návrhů, pak to jsem schopen takhle realizovat a zaručit, aby se obracely buď cestou Lékárnické komory, nebo cestou přímo na SÚKL.

A my budeme opravdu velmi tvrdě vyžadovat platnost toho zákona, SÚKL to bude velmi tvrdě vyžadovat, pokud počet objednávek převyšuje počet léků v distribuci, aby byly ty objednávky plošně kráceny všem bez ohledu na to, kdo je vlastník, bez ohledu na to, jaké jsou tam vztahy, protože takto je ten zákon napsán, byť by se to týkalo jedné jediné lékárny. Já jsem chtěl, aby to jasně zaznělo na mikrofon. Dneska jsme to znovu diskutovali se zástupci SÚKLu, z ministerstva a takto ten zákon je jednoznačně nastaven a napsán.

Cílem zákona je především dostat ty léky k pacientům, respektive dostat ty léky do lékáren, které si je objednají. Samozřejmě pokud ta lékárna neplatí, má dluhy a jaksi neplatí faktury, tak je to jiná, ale takových je minimum nebo možná žádné. To znamená, do každé lékárny ten lék dostat.

Není cílem podporovat jakéhokoliv distributora. Opravdu se na mě nemůže žádný distributor zlobit, ale já nejsem ministr distributorů. Stejně tak nejsem ministr farmaceutických firem. Já jsem ministr pacientů a zdravotníků, a takto byl každý ministr, co tam na tom zdravotnictví, aspoň ty, které já považuju za slušné a seriózní, takto se tam každý choval. Z toho důvodu v tom zákoně je výrazné zvýšení sankcí, kontrola toho, kolik léků kde v republice je, bavíme se o tom, který prošel, tady zvýšení sankcí a z toho důvodu je SÚKL ten orgán, který pokud některá lékárna bude upřednostňována a některá naopak nedostane kvůli tomu lék, oprávněn a bude to realizovat, vydávat pokuty, a to až do výše 20 milionů korun.

Já jsem chtěl, aby to takhle jasně, byť to není úplně do detailu přesné, ale aby to bylo srozumitelné, zaznělo. A znovu vyzývám lékárny, které mají problém a nedostávají léky, obracejte se přímo na SÚKL a Lékárnickou komoru. A já jsem připraven toto velmi tvrdě řešit a vyžadovat.

Děkuju.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama