prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,25. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.04.2024 13:06:00

Návrh na zákaz kratomu byl ministerstvem předložen vládě a vláda rozhodla negati

Návrh na zákaz kratomu byl ministerstvem předložen vládě a vláda rozhodla negati

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 18. dubna 2024 ke kratomu.

 Děkuji za tuto interpelaci. Kratom je problém a je to problém u všech těch látek, které nejsou zemědělské produkty, které nejsou potravinami a které nejsou - zemědělský produkt není špatný, omlouvám se - potravinami a nejsou léky. Tady je vakuum pro tyto výrobky. Ministerstvo zdravotnictví i já jsem si plně vědom rizik vyplývajících z prodeje kratomu. Široké veřejnosti je kratom nabízen nejčastěji ve výdejních automatech či prostřednictvím internetového prodeje, často jako sběratelský předmět. To se bohužel děje v řadě zemí Evropy a i po světě a je to velmi špatně. Já to považuji za extrémně opovrženíhodný přístup těch, co to dělají. Kratom se tedy po právní stránce pohybuje v šedé zóně neklasifikovaného výrobku, protože se nedá nijak upomínkový předmět regulovat.

Je nezbytné konstatovat, že vedle relaxačního účinku s sebou nese užívání kratomu také velmi vysoké riziko vzniku závislosti, to je realita. Toto riziko se bohužel nejvíc projevuje zejména u mladé generace, kde podle informací, které jsou dostupné Ministerstvu zdravotnictví, už na základních školách konkuruje zneužívání této látky svojí oblibou alkoholu či tabákovým výrobkům. Z údajů získaných Ministerstvem zdravotnictví od celní správy se dovoz kratomu do České republiky pohybuje měsíčně v řádu tun. Tun! Tomuto výše popsanému stavu věcí jsem nemohl již déle přihlížet a musel jsem reagovat. Předložil jsem proto návrh vládě upravující nařízení vlády o návykových látkách a požádal jsem o zařazení.

Nová právní úprava pak konkrétně spočívala v tom, že kratom je zařazen na seznam uvedený v nařízení vlády o návykových látkách. Chápal jsem, že zařazení na tento seznam s sebou nese vedle zákazu prodeje i dopad do trestního práva s jasnými důsledky pro držitele kratomu, což nebylo cílem navrhovaného legislativního opatření, a proto byl předložen u této položky týkající se kratomu taktéž návrh na odložení účinnosti příslušného nařízení vlády v této části s ideou zbytečně nekriminalizovat současné držitele kratomu a poskytnout jim čas se kratomu zbavit. Vláda ale návrh na rozšíření seznamu uvedeného v nařízení vlády o návykových látkách o kratom neschválila. Prostě nezískal jsem podporu většiny členů vlády. To je realita.

Paralelně nato jsme pracovali na zákonu o těchto typech látek, které jsou v šedé zóně. V současné době na půdě Poslanecké sněmovny je návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (materiál Poslanecké sněmovny číslo jednací 504/0, sněmovní tisk 504) obsahující právní úpravu problematiky kratomu cestou vytvoření nové právní kategorie psychomodulačních látek a jsem si vědom, že je to kategorie, kterou definujeme my. Tento poslanecký návrh prošel 16. 4. druhým čtením. Ministerstvo zdravotnictví v současné chvíli vyhodnocuje poslanecké pozměňovací návrhy, které byly k tomuto návrhu načteny. Tímto novým legislativním opatřením by se mělo podařit nalézt vyvážené řešení pro látky s nižším závislostním potenciálem tak, abychom omezili jejich dostupnost pouze na dospělou populaci a zároveň zbytečně nekriminalizovali jejich uživatele. Opatření by v zásadě měla být analogická regulaci alkoholu či tabáku a měla by umožňovat pružné zařazování nových produktů na podzákonný seznam.

K vašemu dotazu, kdy bude zakázán kratom, tedy sděluji následující. Návrh na zákaz kratomu byl Ministerstvem zdravotnictví předložen vládě a vláda v této věci rozhodla negativně většinou hlasů členů vlády. Dále chci ale uvést, že vláda přijala novelizaci nařízení vlády číslo 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, kdy na tento seznam byly nově přidány syntetické kanabinoidy, konkrétně se jedná o THCP, HHC a HHC-0. Následně jsem do připomínkového řízení předložil další novelizaci nařízení vlády číslo 463/2013, která opět navrhuje k zařazení další skupinu semisyntetických kanabinoidů na seznam návykových látek a opět s tím půjdu na vládu. V současné chvíli probíhá vyhodnocení připomínkového řízení, kde jsme mimo jiné připomínky obdrželi návrh Ministerstva zemědělství k zařazení kratomu na seznam návykových látek. Můj rezort však navrhl Ministerstvu zemědělství řešení problému kratomu jeho klasifikací na seznam vyhlášky číslo 58/2018 do doplňcích stravy a složení potravin, jež je v gesci Ministerstva zemědělství a která je v současné chvíli v připomínkovém řízení. Jde o řešení regulace trhu s kratomem bez zbytečné penalizace jeho držitelů. V současné chvíli tedy probíhá vyhodnocování obou návrhů.

Tedy v podstatě probíhají tři cesty. Ta první je, že Ministerstvo zemědělství zváží zařazení kratomu na seznam doplňků stravy a bude ho tím pádem moci regulovat, podobně jako reguluje například alkohol. Druhá varianta je, že nám projde ten zákon o návykových látkách, že projde co nejdříve a ten zákon pak Evropská komise schválí a my budeme moci zakázat prodej kratomu na dva roky a vyhodnocovat, za jakých podmínek by prodej mohl být nebo nemohl být. Třetí varianta, pokud se nic nepodaří, tak nezbude než zase žádat vládu o zařazení na seznam a pak zase záleží na tom, jak se členové vlády rozhodnou hlasovat. Žádná čtvrtá varianta neexistuje. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama