prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

  • BPP
  • Hradec Králové
  • primátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

8. 10. 2020 16:05:00

Hradečané třídit umí, problémem zůstávají černé skládky

Hradečané třídit umí, problémem zůstávají černé skládky

Za poslední dva roky stoupá v Hradci Králové celková separace odpadu, ze kterého se vytřídí více než 50 % papíru, plastu a skla. Meziročně dochází také ke zvýšenému množství sběru elektrospotřebičů.

 Ačkoliv odpadu ve městě přibývá, patří Hradec stále mezi města s vysokým poměrem vytříděného odpadu. Do budoucna by mohla způsob třídění usnadnit i městem připravovaná mobilní aplikace.

„V Hradci Králové máme více než tisíc kontejnerových stání, kde občané naleznou v každém případě kontejnery na plast, papír a sklo. V minulém roce ve městě také přibylo čtyřicet nádob na kovy, takzvané šedé zvony se spodním výsypem. Je možné sem ukládat především kovové obaly od nápojů a potravin a také další drobný kovový odpad. Nepatří tam ale, a na to bych chtěl upozornit, znečištěné plechovky od barev nebo jiných nebezpečných látek včetně baterií a dalšího elektroodpadu,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Vedle toho město rozmístilo také nádoby na jedlé oleje. „Do nádob na oleje je třeba vhazovat pouze jedlé oleje v pevně uzavřených PET lahvích. Skleněné obaly jsou pro tento účel nevhodné z důvodu jejich možného poškození při přepravě. Do nádob pro sběr jedlých olejů a tuků by se neměly lít oleje volně bez obalu nebo do nich vhazovat jiné odpady či nádoby s jiným než jedlým olejem. Pro ukládání motorových, hydraulických a jiných průmyslových olejů jsou určeny sběrné dvory,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek. Odpadu k vytřídění každoročně přibývá, v porovnání let 2018 a 2019 stoupla jeho produkce z 35 349 tun na 36 436, což je o 1087 tun odpadu více.

Na území města fungují čtyři sběrné dvory a každý den je otevřen minimálně jeden. Zdarma je mohou využívat všichni občané města. „Velkým problémem je nadbytek odpadu, který patří do sběrného dvora, ale místo toho jej lidé vyhazují v místech kontejnerových stání. Tím se lidé dopouští zakládání černé skládky a bohužel ne vždy je možné někoho dopadnout. O odstranění se tak musí postarat město na své náklady, které bohužel každoročně narůstají. Tyto finance by se přitom mohly využívat jiným způsobem,“ říká náměstek primátora pro oblast rozvoje města Jiří Bláha. Letos již město za likvidací takových černých skládek utratilo více než 800 tisíc korun.

S tříděním odpadu by městu měla v budoucnu pomoci aplikace, kterou nyní připravuje odbor rozvoje města. „Jejím smyslem má být zpřehlednění odpadové situace ve městě. Aplikace by měla uživateli ukázat, kde se nachází nejbližší kontejnerová stání a jakého jsou druhu. Nyní jsme na tuto aplikaci schválili v kolegiu finance, její spuštění se dá očekávat v příštím roce,“ doplňuje náměstek Bláha.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama