Z jelimanů se Češi stali za 30 let obchodníci, novináři by měli pomoci hledat vizi tohoto národa...

26. 11. 2019 0:00

V jakém stavu je naše společnost, když hodnotíme lidi ne podle toho, co učinili, ale podle jeho předlistopadové minulosti? Má český národ právo být nezávislým a hrdým národem? Jak jsme se posunuli za 30 let od sametové revoluce a uchopili jsme ty roky správně? Naším hostem byl Pavel Smutný, laureát medaile Za Zásuhy o stát