Kobza (SPD): Vím jak zatnout tipec rozhazování našich peněz přes chřtán neziskovek

27.11.2019 21:18

Zrušme pro začátek alespoň výdajový ukazatel Transformační spolupráce o objemu 70 milionů korun. Cpaní ideopeněz do Barmy, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kuby, Moldavska, Srbska a Ukrajiny se příčí zásadám nevměšování.

Kobza (SPD): Vím jak zatnout tipec rozhazování našich peněz přes chřtán neziskovek
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Kobza je členem Poslanecké sněmovny, zvoleným za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Dnes jsem v rámci projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020 v tzv. druhém čtení ve Sněmovně předložil svůj pozměňovací návrh – k tomuto „zákonu roku“. Navrhl jsem zrušit bez náhrady výdajový ukazatel Transformační spolupráce o objemu 70 milionů korun. Tato částka je nejen enormně vysoká, ale hlavně z hlediska filosofie veřejných financí a přínosu pro stát naprosto zbytečná. V zásadě se jedná výhradně o politické projekty či případně o projekty, kde převažují ideologicko-politické faktory, tzn. zejména o školící a přednáškovou činnost charakterizovanou Ministerstvem zahraničních věcí – poněkud idealistickým a zavádějícím způsobem – jako tzv. posilování občanské společnosti a demokratických institucí.

Pro zdravější státní rozpočet na rok 2020

Výše zmíněná rozpočtová položka je dlouhodobě provázána s politickým segmentem tzv. neziskového sektoru a ve svých důsledcích silně zasahuje do vnitropolitických poměrů zahraničních cílových, a pro Česko partnerských, zemí. Týká se následujících států: Barma, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kuba, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina. Jde tedy o činnost, která není v dlouhodobém národním zájmu České republiky, protože může narušovat důvěru v bilaterálních vztazích, a to sice prostřednictvím faktického porušování mezinárodněprávní a diplomatické zásady nevměšování. Jako taková by rozhodně neměla být napříště financována z českých veřejných rozpočtů, neexistuje pro to racionální důvod ani oprávnění.

Ušetřené peníze na účinné odvracení migrace

Naopak, docela omezené finanční prostředky vyčleněné na zahraniční pomoc by měly být prioritně alokovány do států a regionů, které jsou bezprostředně postiženy či ohroženy válečnými událostmi a jejich následky, anebo humanitárními krizemi spojenými například s následky masové migrace krize či živelních pohrom apod. Takovou lokalitou je v současné době v prvé řadě Sýrie, i ve světle nedávné mimořádně brutální turecké agrese vůči této zemi. Sýrie je rovněž hodna naší pozornosti zejména s ohledem na osm let probíhající vojenské (válečné) střety, do značné míry iniciované a živené z tzv. západních zemí. Přímým důsledkem toho je zpustošená země a statisíce osob bez domova a s obtížným přístupem k základním životním potřebám.

Kurdové nás slušně požádali

Naším základním cílem musí být rychlá stabilizace Sýrie, kdy jediným relevantním partnerem je legitimní syrská vláda. Proto navrhuji přesun všech prostředků určených na tzv. transformační spolupráci (70 mil. Kč) do výdajového ukazatele Obnova Sýrie, jehož navrhovaná výše (50 mil. Kč) je vzhledem k aktuální situaci v regionu naprosto nedostatečná. Měli bychom mj. zohlednit tristní situaci syrských Kurdů poté, co Turecko zaútočilo na převážně jimi obývaná území severovýchodní Sýrie a prakticky je (nebo v zastoupení) okupuje. Je důležité zmínit i skutečnost, že Kurdové žijící v Česku – ve svém nedávném prohlášení – o tuto pomoc pro civilisty v Turky napadené části Sýrie český stát prostřednictvím Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny taktéž žádají. Učiňme v oblasti zahraniční pomoci po dlouhé době alespoň tento jeden krok správným směrem.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

nezávislost

Dobrý den, podle vás jsme nejsme politicky nezávislí, znamená to, že volby jsou u nás zbytečné? Taky tvrdíte, že je třeba, abysme byli nezávislí i ekonomicky a v zemědělství. Je to ale vůbec možné, když je naše ekonomika závislá na exportu a na německé ekonomice? A co se týče zemědělství, jak chcete...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Senátor Hilšer: Vláda více oligarchů, kterým posluhuje politická stafáž

7:02 Senátor Hilšer: Vláda více oligarchů, kterým posluhuje politická stafáž

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k oligarchizaci české politiky.