Aktiv nezávislých občanů

Dáváme občanům rovnou příležitost být volen
  • ANEO
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,86. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.05.2014 13:00:01

Demokracie a referendum jako náš jediný lék, vzkazuje ANeO

Demokracie a referendum jako náš jediný lék, vzkazuje ANeO

Změny ve společnosti lze realizovat násilím nebo politickou cestou. Pomineme-li násilí, pro politickou cestu je třeba politické strany. Strana ANEO se tak stává prostředkem daným k dispozici občanské veřejnosti.

 

Proč vznikla politická strana Aktiv nezávislých občanů

 Zjistili jsme, že dnešní doba se náramně podobá roku 1968, kdy celý národ cítil potřebu změn, pouze neuměl najít metodu jak dosáhnout svých očekávání. Posuďte, jak i po 34 letech aktuálně zní 2000 slov Ludvíka Vaculíka: „.:...S nadějemi přijala většina národa program (společenských změn po r.  1989 pozn. aut.) Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. 

Nevadilo by tolik, že neměli dost státnických zkušeností, věcných znalostí ani filosofického vzdělání, kdyby aspoň byli měli víc moudrosti a slušnosti, aby uměli vyslechnout mínění druhých a připustili své postupné vystřídání schopnějšími. …..Parlament se odnaučil rokovat, vláda vládnout a ředitelé řídit. 

Volby neměly význam, zákony ztratily váhu.

Nemohli jsme důvěřovat svým zástupcům v žádném výboru, a když jsme mohli, nedalo se po nich zas nic chtít, protože nemohli ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, že jsme už téměř nemohli důvěřovat ani jeden druhému. Osobní i kolektivní čest upadla. S poctivostí se nikam nedošlo a o nějakém oceňování podle schopností darmo mluvit. Proto většina lidí ztratila zájem o obecné věci a starala se jen o sebe a o peníze, přičemž ke špatnosti poměru patří i to, že ani na ty peníze není dnes spolehnutí. Pokazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se radost z práce, zkrátka přišly na národ časy, které ohrozily jeho duševní zdraví i charakter…… Pravda tedy nevítězí, pravda prostě zbývá, když se všechno ostatní prošustruje…….Žádejme odchod lidí, kteří zneužili své moci, poškodili veřejný majetek, jednali nečestně nebo krutě“….konec citátu

Ekonomika na dně

Zničení majetku občanů v kampeličkách mocenským zásahem včetně oficiálního vysvětlení příčin bylo realizováno dle stejného scénáře jako zapálení „Reichstágu“ při nástupu Hitlera k moci. Oba akty byly zkouškou,co vše si lze dovolit, co vše občané jsou ochotni akceptovat. Zneužité orgány státní moci a správy vystavily představitele kampeliček takové šikaně a bezpráví, že jim ostatní veřejnost, stejně jako tehdy i dnes odmítá uvěřit. Lze se důvodně domnívat , že takové bezpráví se děje i jinde v zemi, kamuflované před našimi zraky.

To však již není řízení a správa země, ale její rozpad.Stav se stává nebezpečným pro nás všechny, hlavně pro naše děti.

Demokracie a referendum jako jediný lék

Nezměníme-li tento stav neprodleně tím, že prokážeme, že  naše společnost umí být demokratická a samosprávná a náš národ je schopen bránit své zájmy a řešit své problémy ve prospěch svých občanů, pak mohou následovat pouze dvě cesty – rozpad země nebo nástup diktatury a naše dějiny prokázaly, že žádná není vyloučena.

Proto naše politická strana Aktiv nezávislých občanů (ANEO) vznikla v roce 2001 jako reakce na nebezpečný vývoj ve společnosti.

 Proč politická strana?

Změny ve společnosti lze realizovat násilím nebo politickou cestou. Pomineme-li násilí, pro politickou cestu je třeba politické strany. Strana ANEO se tak stává prostředkem daným k dispozici občanské veřejnosti, aby občané v souladu s Ústavou ČR mohli dosazovat své zástupce do zastupitelských sborů, měnit zákony ve svůj prospěch, dostat orgány státní moci a státní správy pod kontrolu těch, jimž mají sloužit tj. občanů i získat nástroje k prosazení vůle občanů.

Strana ANEO není pravicová, levicová, či středová, neboť tato hlediska jsou překonána a slouží pouze k zamaskování neschopnosti. Schopnost lékaře, vědce, dělníka, umělce není vyšší jeho levicovství či pravicovství. Doba, která před touto zemí a jejími občany stojí potřebuje v čele ty neschopnější pro nejlepší řešení. A protože v každém je možné se mýlit, je strana i nástrojem pro organizování petic schopných neschopné odvolat i schopných zorganizovat referenda ke zjištění společenské objednávky tj. vůle občanů.

Toto pojetí strany umožňuje, aby jednotlivé zájmové skupiny dosud hledající svá řešení v zájmových uskupeních či nových politických stranách již netříštily vzájemní síly, ale pokud jsou ochotny a schopny tvořit celek mohou se stát místní či krajskou organizační jednotkou ANEO s právem na odtržení a osamostatnění.

Nevylučujeme předem žádného občana, jsme připraveni podpořit i nestraníky. Každý s námi nebo opíraje se o nás může začít znovu. Každý má právo na chybu či omyl a každý musí mít šanci začít znovu. Nepřijatelný je pro nás pouze ten, kdo se zlými úmysly je schopen se stát pátou kolonou a působit k rozkladu našeho společného úsilí o občanskou tj. tvůrčí, motivační, slušnou, tolerantní, vděčnou a právní společnost.

 Orientace strany ANEO

Jsme si vědomi postupující globalizace a tím stále většího vlivu nadnárodních uskupení na jednotlivé státy. Je to logický vývoj, v němž musí jednotlivé národy obhájit své právo na důstojnou existenci a významný podíl v mezinárodní dělbě práce, jinak se stanou periferií a pomocným provozem světa. O to větší důraz musí být kladen na důstojná a aktivní členství ČR v EU, OSN a dalších nadnárodních uskupeních schopnými zástupci, podléhajícími stále možnosti přezkumu až po odvolání. každé pro zemi významné rozhodnutí musí být přezkoumáno veřejností referendem, každá taková mezinárodní účast ČR musí být zdrojem dostupných informací o možnostech uplatnění země a jejich občanů v nadnárodních uskupeních a jejich členských zemích.

O kvalitě demokracie rozhodnou hospodářské výsledky země a jejich firem. Strana se proto orientuje i na vyhledávání a podporu schopných hospodářů, vyhledávání a  podporu všech tvůrčích lidských zdrojů České republiky.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama