Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.05.2019 19:06:00

Jsme respektovaným hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti na globální úrovni

Jsme respektovaným hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti na globální úrovni

Odpověď na interpelaci Pavla Jelínka na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 30. května.

Děkuji za slovo. No, jak už bylo řečeno, NÚKIB vznikl v roce 2017 vyčleněním části věnující se kybernetické bezpečnosti ze struktur Národního bezpečnostního úřadu. A již fakt, že došlo ke vzniku specializované instituce věnující se kybernetické bezpečnosti, ukazuje, že Česká republika bere kybernetickou bezpečnost velice vážně. A vláda určitě nepodceňuje význam kybernetické bezpečnosti a zejména závažnost kybernetických hrozeb pro bezpečnost našeho státu a celé společnosti. A nerozumím tomu, že pan poslanec to kritizuje, protože my jsme se stali de facto lídrem. My jsme se stali lídrem po varování, které bylo zveřejněno de facto bez konzultaci s vládou, ale to ten úřad může, a všichni na světě mluvili o NÚKIBu. Vidělo to 800 milionů lidí této planety v 80 zemích. A navíc jsme byli první. Takže jsme se stali respektovaným hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti i na globální úrovni.

A Česká republika začátkem května úspěšně uspořádala mezinárodní konferenci Prague 5G Security Conference, které se zúčastnily nejenom státy Evropské unie a Spojených států, ale i Japonsko, Austrálie, Jižní Korea a další, takže přístup České republiky ke kybernetické bezpečnosti a zejména naše zkušenosti byly ze strany mnoha států velmi pozitivně přijímány.

Tým České republiky vedený NÚKIBem se navíc pravidelně umísťuje na nejvyšších příčkách největšího mezinárodního cvičení kybernetické bezpečnosti a obrany Locked Shields, které vedle technické expertizy prověřuje i právní, komunikační a krizové procesy. V roce 2017 jsme toto cvičení dokonce vyhráli, tento rok jsme skončili druzí v konkurenci dalších více než dvaceti států NATO. I v tomto ohledu tak má Česká republika špičkové kapacity a je nutné tyto kapacity dále podporovat a rozvíjet, jelikož množství problémů a otázek, které se ke kybernetické bezpečnosti váží, exponenciálně narůstá.

Vláda České republiky si tuto odpovědnost uvědomuje. Rozvoj kapacit NÚKIBu na základě dokumentu Rozvoj Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost z 1. srpna 2018 je tak vládou plně podporován a vláda rozvoj NÚKIBu bere vážně. V předloženém materiálu bylo cílem rozšířit kapacity NÚKIBu v tomto roce o 48 tabulek na základě požadavku Ministerstva financí k nalezení úspor ve veřejných financích. Napříč státní správou se i NÚKIB snažil nalézt způsoby, jak toho docílit. NÚKIB tak opakovaně prověřil požadavky na počty tabulek a finance. Z původních 48 tabulek dospěl k názoru, že v tomto roce je pro zajištění hlavních činností nutné získat alespoň 32 tabulek s tím, že rozvoj dalších činností bude rozložen do příštích let. Těchto 32 míst, které NÚKIB určí jako zásadní, o tom NÚKIB s Ministerstvem financí jedná.

Chtěl bych jenom zdůraznit, že rozpočet NÚKIBu 2017, ale to je asi pololetí, byl 90 mil. a rozpočet roku 2019 je 352 mil. a na rok 2020 je návrh 446 mil., to je téměř o 100 mil. navíc. Takže tomu skutečně věnujeme pozornost a v tomhle směru si myslím, že je na tom NÚKIB velice dobře. Samozřejmě pan ředitel Navrátil se hlavně stará o svůj rozpočet a staví novou budovu, takže to je samozřejmě pozitivní. Ještě pozitivnější by bylo, kdyby NÚKIB sehrál skutečně úlohu NKÚ vůči ministerstvům. My jsme to teď probírali na vládě a čekáme, budeme organizovat speciální zasedání vlády, kde proběhne podobná debata, jak bývá zvykem mezi NKÚ a jednotlivými rezorty v rámci jednání vlády.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama