Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14. 6. 2018 8:35:00

O vzorci pro výpočet minimální mzdy budeme dál jednat

O vzorci pro výpočet minimální mzdy budeme dál jednat

Tripartita na svém zasedání projednala růst minimální mzdy

 Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 13. června 2018 sešli na 143. jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Jednalo se o čtvrté zasedání tripartity během vlády Andreje Babiše. Mezi hlavní řešená témata patřila minimální mzda, aktuální připravenost velkých dopravních staveb s cenou nad 300 mil. Kč nebo Finanční rámec společné zemědělské politiky po roce 2020. Tripartita se věnovala také aktuální situaci v kultuře a Ministerstvo obchodu a průmyslu informovalo sociální partnery o vývoji u programu OP PIK.

Návrh zvýšení minimální mzdy

Cílem vlády je, aby minimální mzda dlouhodobě činila přibližně 40 % průměrné hrubé mzdy. Plánuje také zavedení automatického valorizačního mechanismu minimální mzdy. Současná výše minimální mzdy je 12 200 Kč. V příštím roce by se podle plánu kabinetu měla zvednout na 13 000 Kč nebo 13 200 Kč. To představuje navýšení o 800 Kč až 1 000 Kč měsíčně. Podle posledních údajů bylo v roce 2017 odměňováno minimální mzdou zhruba 150 tisíc zaměstnanců.

„Zaměstnavatelé navrhují zvýšení minimální mzdy o 800 korun, Českomoravská konfederace odborových svazů navrhuje 1500 korun, naše představa je 1000 korun, takže o tom budeme nadále jednat. Také jsme diskutovali o určitém vzorci na výpočet minimální mzdy vůči průměrné mzdě. Jsou na to rozdílné názory, takže budeme v těchto rozhovorech pokračovat,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Přehled investorské přípravy staveb s cenou nad 300 mil. Kč

Ministerstvo dopravy informovalo sociální partnery, že ze strany Ministerstva životního prostředí jsou vydána závazná stanoviska ke všem prioritním dopravním záměrům a rovněž jsou u všech zahájena zadávací řízení. V tomto roce bude zprovozněno 42,9 km nových silnic a dálnic a dále je v realizaci 79,2 km novostaveb dálnic, 28,4 km modernizované D1 a 49,5 km novostaveb silnic I. třídy. Ve zbytku roku 2018 se předpokládá zahájení 45,4 km nových dálnic, 7,6 km modernizované D1 a 13,2 km silnic I. třídy. V případě staveb SŽDC se vybavují tratě moderními systémy sdělovací a zabezpečovací techniky.

Situace v oblasti kultury

"Česká republika - kulturní země" byl materiál Ministerstva kultury. Ministerstvo chce dosáhnout toho, aby nedocházelo k odlivu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, a také chce do resortu přilákat více mladých lidí, jelikož se střetává s rostoucím věkovým průměrem pracovníků v odvětví. Ministerstvo kultury požaduje navýšení rozpočtu o 1,032 mld. Kč a nárůst tarifů o 10 % a nad rámec toho také 500 Kč každému zaměstnanci měsíčně.

Finanční rámec společné zemědělské politiky

EU po roce 2020 Vláda podporuje, aby společná zemědělská politika byla i nadále jednou z hlavních politik financovaných z rozpočtu EU. Aktuálně probíhá detailní analýza návrhu Víceletého finančního rámce. Vláda předběžně nepovažuje současný stav za dostatečně vyvážený. V oblasti Společné rybářské politiky vítá zachování vlastního fondu, ale například se staví proti poklesu prostředků alokovaných na vinařské programy.

Další plenární schůze se uskuteční 9. července 2018.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout