Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.12.2018 18:56:00

Vláda má v úmyslu připravit nový zákon pro energetiku

Vláda má v úmyslu připravit nový zákon pro energetiku

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 6. prosince 2018 - odpověď na interpelaci poslance Zahradníka

 30. listopadu 2018 byla vláda prostřednictvím ministryně průmyslu a obchodu informována o rezignaci předsedy Rady ERÚ Vratislava Košťála. V současné chvíli má tedy pětičlenná Rada ERÚ čtyři členy. A možná by bylo zajímavé se zeptat, proč vůbec takováhle rada vznikla. Ale myslím, že všichni to tušíme, proč to tak vzniklo. A je to neskutečný paskvil.

Podle energetického zákona členy rady jmenuje vláda na návrh ministryně průmyslu a obchodu. Takže MPO danou situaci aktuálně řeší. ERÚ a jeho rada jsou ze zákona nezávislé a do jejich činnosti nelze zasahovat. Takže samozřejmě my nemáme žádné takové informace, že by něco ERÚ dělalo neoprávněného nebo nezákonného. A já jako předseda vlády nemám vůbec žádný vliv na faktické řízení ERÚ a činnost rady. ERÚ je nezávislý úřad, který má vymezené pravomoci, zejména energetickým zákonem. Jeho kompetence jsou velmi široké a jeho rozhodnutí mají dopad nejen na energetické společnosti, ale i na zákazníky odebírající elektřinu, plyn a teplo, a proto na celou společnost. A ERÚ rozhoduje vlastně de facto o tom, kolik u nás bude stát elektřina a teplo.

Základní činností tohoto úřadu je regulace cen energetických odvětví, která nahrazuje funkce trhu tam, kde neexistuje konkurenční prostředí. S tím souvisí ochrana spotřebitele v oblasti elektřiny, plynu a tepla, dále kontrolní funkce úřadu v celé energetice a řešení sporů. Nezávislost je základním znakem a předpokladem postavení a fungování Energetického regulačního úřadu, a proto i osob, které úřad vedou nebo jsou v něm ve služebním nebo pracovním poměru zaměstnáni.

Energetický zákon nezávislost definuje jednoznačně. V tomto případě se jedná o přenesení společných požadavků a pravidel platných v celé Evropské unii pro všechny členské státy do našeho právního řádu. Je třeba si uvědomit, že zákonné kvalifikační požadavky mohou samotný proces jmenování nového člena rady komplikovat či prodloužit. Toho si je vláda vědoma, proto v novele energetického zákona tyto požadavky upraví a rozšíří profese, jimiž bude možno člena rady obsadit, například pracovníkem akademické sféry. Nepsaným požadavkem je schopnost komunikace tak, aby rada tvořila homogenní tým vykonávající odpovědně jím svěřenou pravomoc.

Rada ERÚ má mít podle zákona pět členů. Do odstoupení předsedy rady doktora Košťála k 30. listopadu 2018 měla rada pět členů, nyní má čtyři členy. Vláda České republiky si uvědomuje tento stav, a proto MPO, které to má v gesci, hledá řešení, které by ve svém důsledku stabilizovalo radu nejen jako vrcholný řídící stupeň Energetického regulačního úřadu, který de facto výrazně ovlivňuje celý energetický sektor, ale i každodenní činnost úřadu. Vláda má zájem na tom, aby regulátor fungoval řádně a byla odstraněna nervozita, napětí a neklid uvnitř úřadu. Uvědomujeme si, že na výběru členů rady závisí budoucí naplňování působnosti úřadu, a proto těmto otázkám věnujeme velkou pozornost s cílem vyloučit rizika opakování nastalé situace.

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje návrh novely energetického zákona č. 458/2000 Sb. Některé úpravy se týkají ustanovení o Radě Energetického regulačního úřadu. Jedná se však o změny vyvolané formálním upozorněním Evropské komise na neúplnou transpozici třetího liberalizačního balíčku do naší legislativy. Návrh zákona je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Obecně větší změny legislativy v energetice očekáváme v souvislosti s tzv. zimním balíčkem Čistá energie pro všechny Evropany, jehož návrh zveřejnila Evropská komise dne 30. listopadu 2016. V současné době jsou předpisy tohoto balíčku v závěrečné fázi schvalovacího procesu v Evropské unii.

Vláda České republiky má v úmyslu připravit nový zákon pro energetiku, který by přijaté změny pravidel Evropské unie pro energetická odvětví reflektoval. Je zřejmé, že v něm budou obsažena nejenom společná pravidla daná předpisy Evropské unie, ale také další změny vyvolané zkušenostmi a dosavadní tuzemskou i zahraniční praxí. To se bude týkat i ustanovení o postavení a kompetencích Rady Energetického regulačního úřadu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout