Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

10.08.2016 17:59:58 - Marketa Jandísková

Je nějaký zákon na ochranu sociálního státu v ČR?

Dobrý den,
mám dotaz, jakou ochranu má náš sociální systém - vyplácení přídavků na dítě atd...., Dejme tomu, že sem přijde x desítek tisíc matek s dětmi - azylanti a stát najednou zjistí, že zkolaboval, jaké opatření má stát? Neměl by přijmout zákon, že sociální stát platí jen pro občany ČR?

A dál otázka, Francie a V.B. usilovala o odstoupení smlouvy o lidských právech EU. Snaží se ČR o to samé????Jsem znechucena v poslední době se prosazují perverznosti, manželství lesbiček a gayů a následná adopce dětí, otevřená podpora menšin na úkor většině. V poslední dobou se uzákoňují morálně zvrácené zákony. Myslím, že opravdové rodinné hodnoty má Rusko a Čína. Kde je vzorem, že se rodina stará o své rodiče, je k tomu od dětství vedena. Kdežto v muslimských zemí jsou děti "obživou" svých rodičů a prodávány za kozu, jídlo atd.
Dále, jak pamatuje azylový zákon na to, když uprchlík je potenciální hrozbou svých občanů ? Jiná kultura, jiné hodnoty-nezvratné...

Odpověď

30.08.2016 13:03:55 - Andrej Babiš

Zdravím vás paní Jandísková a děkují za váš dotaz. Česká republika jako člen EU podléhá stejně jako všechny členské státy EU tzv. koordinačním pravidlům, tzn., že se zde s občany z ostatních zemí EU zachází stejně jako s občany ČR a zároveň my máme stejná práva jako občané v jiných zemích EU.

Ve vztahu k EU vychází koordinace sociálního zabezpečení z práva občanů na volný pohyb, které je základní svobodou evropských občanů a důležitým prvkem vnitřního trhu EU. Pokud by migrace pracovníků a dalších osob negativně ovlivňovala práva na sociální dávky, mohlo by dojít ke snížení zájmu pobývat mimo území svého státu. Snaha o odstraňování překážek volného pohybu se proto projevuje i v oblasti sociálního zabezpečení. Proto mají členské státy povinnost poskytnout v oblasti sociálního zabezpečení všem občanům z členských států EU stejná práva jako vlastním občanům. Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských států nejsou v EU sjednoceny, tj. neexistuje jednotný evropský sociální systém, ale stát od státu se od sebe odlišují co do druhů a výše sociálních dávek, sazeb pojistného, kategorií pojištěných osob apod. Při uplatnění národního sociálního zabezpečení na evropské občany však musí členské státy respektovat unijní pravidla a principy, které jsou stanoveny v koordinačních nařízeních EU. Mezi základní principy koordinace sociálního zabezpečení patří - princip rovného zacházení, princip použití právního řádu jediného státu, princip sčítání dob pojištění a princip zachování nabytých práv. Koordinace sociálního zabezpečení se vztahuje i na státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsko.

Koordinace sociálního zabezpečení probíhá i ve vztahu k zemím mimo EU/EHP, a to uzavřením mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, které jsou založeny na obdobných principech jako evropská koordinace. Tzn., že pokud je s příslušnou zemí podepsána smlouva o sociálním zabezpečení, je nutno postupovat podle ní.

Z výše uvedeného vyplývá, že myšlenka sociálního státu pouze pro občany České republiky nepřichází v úvahu ale nebojte se,  náš stát nemůže jen tak zkolabovat. Mimo jiné i proto, že trvám na tom co už dlouhodobě říkám, že v ČR uprchlíky nechceme. http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/blogy/25105/trvam-si-na-svem-v-cr-uprchliky-nechceme

A k vašemu druhému dotazu, ano ve Spojeném království se objevují hlasy požadující odstoupení případně vyjednání výjimek z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z důvodů spojených s bojem proti terorismu a to od roku 2013, ale nevyjednal je ani Cameron a otázkou je jestli nakonec bude Human Rights Act zrušen, když je dnes součástí britské legislativy. Je pravda, že po útocích v listopadu 2015 zvažovala i Francie zvažováno dočasné odstoupení od určitých částí smlouvy, což umožňuje čl. 15 Úmluvy v případě války nebo jiného veřejného ohrožení státní existence. Nicméně, oba státy jsou stále plnohodnotnými členy EU a mají Úmluvu ve své legislativě zakotvenou. Česká republika žádné podobné kroky nechystá. Nevím o jakých morálně zvrácených zákonech mluvíte, ale nepřipadá mi normální, aby stát cíleně pronásledoval například sexuální nebo náboženské menšiny tak jako se to děje v Rusku nebo, aby stát nutil své občany k politice jednoho dítěte, která vedla k preferenci chlapečků na úkor holčiček, což vedlo k mnoha šíleným a krutým činům rodičů, tak jak se v minulosti dělo právě v Čině. Nevím proč bychom kvůli imigrační krizi měli opouštět toleranci a respektování nejrůznějších svobod. Musíme je chránit a bránit, ale rozhodně nesouhlasím s tím, že bychom je měli potlačovat nebo perzekuovat. Mějte se pěkně, AB

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE