Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

22. 1. 2017 22:47:19 - MachJ

Příjmy zvyšovat - ano, ovšem i výdaje upravit

Dlouhodobě postrádám vazbu dotací neziskovým organizacím za dosahovaných výsledcích, například jsou stovky organizací pro sociální začleňování, ale zřejmě velmi neúspěšných při začleňování nezačleněných občanů (jinak by už nikdo nemohl být sociálně nezačleněný). Podle mého názoru by při schvalování dotací by měly být brány v úvahu skutečné, prokazatelné výsledky jejich práce. Pokud výsledky nelze prokázat nemá příslušná organizace smysl.

Odpověď

30. 1. 2017 11:00:59 - Andrej Babiš

 Pane Machu, nebudu Vám  odporovat, pokud by se opravdu naplnily všechny projekty, které stát za své či evropské peníze podporuje, žili bychom v ideálním světě. V praxi je to tak, že mnoho výstupů je obtížně měřitelných, někdy z podstaty věci, jindy třeba z bezradnosti,  o záměrně měkce nastavených indikátorech raději nebudu spekulovat. Za stanovení účelu, který má být dotací podpořen, i za stanovení způsobu, kterým bude měřena úspěšnost projektu, tedy dosažení cíle, je vždycky zodpovědný poskytovatel dotace. To bývají nejčastěji ministerstva, výjimečně jimi zřizované úřady. Poskytovatel má zodpovědnost za účelné, efektivní a hospodárné využití veřejných prostředků, jeho povinností je i provádět kontrolu. Kontrolních orgánů je ale více, dotační procesy jsou auditovány i z nezávislých úrovní. A zejména v jejich zprávách bývají dotační postupy a kritéria hodnocení v některých případech kritizována.

Největšími poskytovateli dotací vůči neziskovým organizacím jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí a v oblasti sociální i Úřad vlády, jehož součástí je i útvar ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Je na vůli poskytovatele dotace, resp. doporučení členů dotační komise, jaký projekt, resp. jakou činnost neziskové organizace podpoří. Nad některými projekty můžeme sice kroutit hlavou, ale z hlediska kompetence ministra financí to těžko mohu ovlivnit. V podstatě na ministerstva nemám ani žádný nástroj, jak ovlivnit celkový objem finančních prostředků na dotace pro nestátní neziskové organizace, protože ten si každý resort vyčleňuje sám v rámci svého rozpočtu. Stát nemůže rozhodovat o tom, zda nezisková organizace má či nemá smysl, ale měl by dbát na to, aby z veřejných peněz byly podporovány pouze projekty, které smysl mají, bez ohledu na  právní formu realizátora.

Vůbec nepochybuji o tom, že v této oblasti je co upravovat a tak děkují za váš podnět. Mějte se pěkně, AB

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE