Bc. František Navrkal

  • Piráti
  • Ústecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20. 1. 2021 0:02:00

Kdo žádá o veřejné peníze, musí být vůči státu transparentní

Kdo žádá o veřejné peníze, musí být vůči státu transparentní

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 19. ledna 2021 k zákonu o evidenci skutečných majitelů

 Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám pěkný večer.

Já jsem rád, že se konečně dostalo i na snad konečné projednávání tohoto tisku. A stejně jako tady pan senátor Goláň, bych vás velmi rád požádal, abyste podpořili senátní verzi. Hlavní změny, které přináší, tak ty už tu pan senátor popsal, takže já to jenom velmi krátce shrnu. To, co přináší senátní verze oproti sněmovní, je to, že se tam zavádí jasný zákaz poskytnutí dotace anebo veřejné zakázky v případě toho, že je v evidenci zjištěna nesrovnalost. A stejně tak pokud by při udělování dotace nebo při přidělování veřejné zakázky příslušný úřad zjistil, že nějaká nesrovnalost v evidenci je, tak se zavádí povinnost ji oznámit příslušnému soudu.

Dále se v případě zakázek zpřesňují určité věci. Konkrétně se dává úřadu možnost vyžádat si další podklady nad rámec pouhého ověření záznamu v evidenci, právě aby mohly zjistit případné nesrovnalosti. Bohužel je to evidence, ne rejstřík, tudíž je nutné tam tento režim zavést. A v případě dotací se vlastně zavádí podobná věc, tzn. taky je možnost toho daného úřadu vyžádat si další doklady toho, kdo je skutečným majitelem daného žadatele.

Co se týká různých výtek, tak za prvé bych rád poznamenal, že při přípravě těch pozměňovacích návrhů, které v Senátu schválili i zástupci vládního ANO, tak jsme zohlednili připomínky všech relevantních ministerstev, tj. Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí i Ministerstva pro místní rozvoj. Přesto to nyní vypadá tak, že jsem tady zaslechl, že to vládní koalice nepodpoří. Přitom posledně, když se obdobné změny měly schválit již v senátní vratce tisku 909, tedy změnového zákona k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, tak tady senátní verze byla odmítnuta právě jenom s argumentem, že se v tom senátním pozměňovacím návrhu vyskytla další s těmito změnami nesouvisející změna, která byla v rozporu s tou směrnicí.

A to byl údajně jediný důvod, proč to nebylo již přijato. Takže dnes ještě po dalším vypořádávání připomínek tu máme nějaký návrh, který se neziskové organizace shodují, je lepší než ten návrh, který jsme tady odsouhlasili ve Sněmovně. Podporuje ho mj. třeba Transparency International, tedy asi největší kapacita, co se týče transparentnosti v České republice. A já tedy skutečně nerozumím tomu a byl bych rád, aby tady v rozpravě zazněly případné věcné argumenty, protože my jsme skutečně všechny argumenty vypořádali, všechny připomínky ministerstev jsme vypořádali a už žádné další nám nezaslali.

Co se týká nějaké přiměřenosti, tady zazněly argumenty o nějaké přiměřenosti, abychom nějak nezatěžovali firmy a tak podobně, já bych k tomuhle rád řekl to, že stejně mnoho věcí při udělování dotací i veřejných zakázek musí žadatel nebo uchazeč dokládat. Také je potřeba si uvědomit, že pokud už někdo žádá takhle o nějaké veřejné peníze nebo veřejnou zakázku, tak holt se musí smířit s tím, že musí být vůči státu transparentní.

A třeba na Slovensku, tam mají, doufám, že si správně pamatuji název, evidenci nebo rejstřík partnerů veřejného sektoru. A když se kdokoli uchází o veřejnou zakázku, tak musí být zapsán v tom registru. A už při zápisu do toho registru tam probíhají podobná ověření, jako se zavádí zde.

Myslím si, že v mezinárodním kontextu je to, co navrhuje ta senátní verze, nebo to, co je v senátní verzi, naprosto v pořádku. A prosil bych vás ještě jednou, ty, kteří chtějí hlasovat proti, nebo se u té senátní verze zdržet, aby to přehodnotili, protože se jedná skutečně potenciálně o jeden z největších kroků, co se týče protikorupční politiky v tomto volebním období. A já tedy doufám, že se tady prokáže, že tady vládní strany a hnutí jsou skutečně protikorupční a nikoli profikorupční.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama