Bc. Jan Gabriel

ředitel Domu seniorů Liberec - Františkov, předseda APSS LK
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,88. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.11.2018 21:33:20

VZP dále bojkotuje spolupráci se sociálními službami

VZP dále bojkotuje spolupráci se sociálními službami

Problematika úhrad poskytovaných sociálním pobytovým službám od VZP za zdravotní péči poskytovanou jejích pojištěncům píše svůj další, a to doslova bizarní díl.

 Tentokrát se VZP rozhodla k napohled líbivému kroku, který je ale ve svém důsledku pro sociální pobytové služby krokem do pekel.  Dlouhodobý stav, kdy VZP sociálním pobytovým službám platí jen to, co sama uzná za vhodné, v míře v jaké uzná za vhodné a dokonce i v čase, který si sama diktuje,  nabral další rozměr. VZP některým poskytovatelům nabídla Dodatek č. …(v našem případ 10). Dodatek k uzavřené smlouvě, který říká, že VZP si jasně uvědomuje, že poskytovatelé pobytových sociálních služeb mají vyšší náklady s určitým typem klientů, kteří trpí v dodatku jasně specifikovanou diagnózou. Pro nezasvěcené, jedná se především o klienty s Alzheimerovou nemocí, stařeckou demencí a dalšími obdobnými onemocněními. V souvislosti s tím se VZP rozhodla tyto poskytovatele odměnit doplatkem za poskytovanou péči. Jeho výše je obsažena v dodatku, způsob výpočtu výše této částky je neznámý, nevysvětlený, naopak je uvedeno, že takový doplatek je konečný, bez možnosti diskutovat o jeho výši, apod.  I tak by si člověk řekl hurá, sociální služby konečně dostanou od VZP zaplaceno za svoji práci. Má to ale háček, spíš možná dokonce hák.

Nenápadně je v dodatku uvedena i věta a dovolím si přesně citovat: „Uzavřením tohoto Dodatku Pobytové zařízení akceptuje celkovou výši úhrady za vybrané a všechna předešlá období jako správnou a úplnou.“ Jednoduše přeloženo, dostanete peníze, ale nebudete rozporovat žádné předchozí vyúčtování, nebudete rozporovat způsob ani výši plateb, nebudete se ani soudit, nebudete ani vyvolávat smírčí řízení – přeloženo ještě jednou – budete držet pusu a krok.

Nenápadná, ale podstatná je ještě jedná věta a opět si dovolím citovat: „Pro pojištěnce s ostatními diagnózami je průměrná úhrada za výkony v referenčním období na jednoho unikátního pojištěnce ponížena o podíl nákladů na pojištěnce s vybranými diagnózami.“ Přeloženo: těm méně nemocným, nicméně stále nemocným něco vezmeme a dáme to těm, kteří jsou nemocní jinou diagnózou, v překladu možná méně nemocní. Jste-li po centrální mozkové příhodě, po zlomenině krčku apod., tak nás moc nezajímáte, máte-li námi vybranou diagnózu, možná vám něco přidáme.

Pokud VZP nabídne poskytovatel podpis Dodatku bez uvedených a citovaných vět, je obratem odmítnut.

Pro mne z toho vyplývá zřejmé. VZP nechala stejný objem peněz a jen ho přerozdělila. A ještě se pyšní tím, jak jí jde o sociální služby. Nejde a nikdy nešlo. VZP nehradí většině poskytovatelů náklady, které mají s poskytováním zdravotní péče. VZP chce uzavírat smlouvy diktátem a bez diskuse o obsahu. Při každé změně na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věcí doufáme jako poskytovatelé sociálních služeb, že nastane změna. Zatím doufáme dlouho a marně.  Nejsme tak velcí jako nemocnice, nemůžeme stávkovat, protože o naše klienty se postarat musíme, moc neremcáme, a pracujeme. Zdravotní péči, která nás stojí nemalé finanční prostředky, poskytovat na základě objednávky lékaře musíme. A pro pohodu našich klientů i chceme.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama