Bc. Lucie Šafránková

Místopředsedkyně SPD JmK, předsedkyně OK SPD Brno
  • SPD
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7. 12. 2018 12:39:00

I osoby ve třetím stupni závislosti mnohdy vyžadují čtyřiadvacetihodinovou péči

 I osoby ve třetím stupni závislosti mnohdy vyžadují čtyřiadvacetihodinovou péči

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 7. prosince 2018 k zákonu o sociálních službách

 Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

SPD dlouhodobě všestranně a konzistentně podporuje významné zlepšení přístupu státu a veřejné správy k našim zdravotně postiženým spoluobčanům a jejich rodinám. V první řadě se pochopitelně musí jednat o výrazné zvýšení finanční státní sociální podpory a pomoci i z toho důvodu, že nastavení její výše v jednotlivých zákonných kategoriích bylo dlouhá léta prakticky zablokováno anebo oproti jiným sociálním dávkám a transferům stoupalo jen velmi nepatrně.

S tím samozřejmě souvisí i další záležitosti v oblasti segmentu sociálních služeb a péče o zdravotně postižené, zvýšení kapacit příslušných zařízení, výrazné zvýšení mezd jejich zaměstnanců, zvýšená pozornost potřebám speciálního školství, reálné umožnění péče o tyto osoby v rámci rodiny. A právě toto je i tématem a obsahem senátní novely zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Všichni poslanci SPD proto jednoznačně podporují záměr podpořit navýšení příspěvků na péči o osoby ve čtvrtém stupni závislosti ze stávajících 13 200 Kč na 19 200 Kč. Jelikož se jedná o osoby, které vyžadují péči 24 hodin denně, jde o navýšení naprosto nezbytné, byť ještě zdaleka ne dostatečné, a to jak v případech, kdy rodiny využívají asistenčních služeb či nikoliv a kdy pečují o své příbuzné vlastními silami.

V každém případě, nechceme-li postavit tisíce rodin do pozice Sophiiny volby mezi existenční tísní a svěřením svého postiženého rodinného příslušníka, často dítěte, do zařízení ústavního typu, musíme učinit alespoň tento první krok a zároveň neodkladně pracovat na systému pravidelné valorizace příspěvků ve všech čtyřech stupních postižení. Tváří tvář růstu HDP a objemu finančních prostředků, vybraných na daních, kterými se tato vláda chlubí kudy chodí, je až neuvěřitelné a nestydaté, že se zároveň staví negativně k tomuto návrhu se zdůvodněním, že by znamenal růst výdajů státního rozpočtu o 1,8 mld., což je suma, která tvoří zhruba 3 promile ročního objemu výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí, a také suma, kterou lze bez větších problémů nalézt v návrhu rozpočtu na příští rok formou určitých úspor ve zbytných nebo nepřiměřeně nadfinancovaných položkách. Tomuto ministerstvu je třeba přiznat, že na rozdíl od vlády jako celku svůj původně negativní postoj k této novele postupem času změnilo a prostřednictvím náměstka Třísky ministerstvo uznalo, že je velmi nutné upravit i příspěvek na péči o osoby ve třetím stupni závislosti.

Stejným směrem jdou i pozměňovací návrhy pánů poslanců Bauera, Sklenáka a Kaňkovského, přičemž varianta kolegy Bauera předpokládá nejvýraznější navýšení. Tyto návrhy v SPD taktéž jednoznačně podporujeme, nejlépe v podobě předložené poslancem Bauerem, ale každé navýšení v této kategorii je lepší než nic a než je současný stav.

Hlavní důvody jsou následující. Současné nastavení je dlouhodobě nízké, neodpovídá růstu cenové hladiny životních nákladů, rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm závislosti je mnohdy velmi tenký. I osoby ve třetím stupni závislosti mnohdy vyžadují čtyřiadvacetihodinovou péči denně, nižší než je rozdíl v nastavení výše příspěvků a také jestliže by došlo k navýšení příspěvku pouze ve čtvrtém stupni, tento rozdíl by narostl na cca 8 tisíc korun. Lze předpokládat zvýšený počet žádostí o přeřazení ze třetího do čtvrtého stupně.

Vážené kolegyně a kolegové, na tuto problematiku skutečně nelze nahlížet pouze účetním pohledem a prizmatem státního rozpočtu. Vyspělost moderní společnosti a státu se musí především měřit tím, jak přistupujeme ke svým hendikepovaným spoluobčanům. Proto bychom měli senátní návrh i pozměňovací návrhy, které navyšují příspěvek o osoby ve třetím stupni závislosti všichni bez většího váhání podpořit.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout