Bc. Lucie Šafránková

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • SPD
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.06.2021 21:25:00

Navrhujeme vložit automatický valorizační mechanismus

Navrhujeme vložit automatický valorizační mechanismus

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 16. června 2021 k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vám pouze v krátkosti představila pozměňovací návrh, který za SPD předkládám.

V první řadě jde o návrh na zvýšení odměn pěstounů, kterých je v současné době nedostatek a kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti, což je nesmírně důležitá společenská úloha a záslužná práce, které si nesmírně vážíme. Navrhujeme tedy významné zvýšení měsíčních odměn jak u dlouhodobých pěstounů, tak zejména u přechodných pěstounů. Od roku 2013 byla několikrát navyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, zatímco ovšem odměny pěstounů odpovídajícím způsobem navyšovány nebyly. V rozlišení odměn pěstounů nebyla adekvátním způsobem ani finančně zohledněna péče o dítě ze zdravotních důvodů závislé na péči jiných osob, která je nesmírně nesrovnatelně náročnější nejen finančně než standardní péče o zdravé dítě.

A také navrhujeme do zákona vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství.

Ještě bych také ráda navrhla doprovodné usnesení k doprovázejícím organizacím z důvodu nejednotnosti nabízené podpory a služeb pro náhradní rodiny, se kterou se někteří pěstouni setkávají v praxi. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 31. 8. 2021 zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky komplexní závaznou metodiku pro činnost doprovázejících organizací a dalších subjektů poskytující služby odborné pomoci pěstounům."

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama