Bc. Lucie Šafránková

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • SPD
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.10.2020 12:18:00

Vidíme reálné riziko pádu do dluhových a následně i do exekučních pastí

Vidíme reálné riziko pádu do dluhových a následně i do exekučních pastí

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 21. října 2020 k návrhu zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona o nemocenském pojištění.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se krátce za poslanecký klub SPD vyjádřila k vládnímu návrhu zákona o mimořádném ošetřovném a abych krátce představila pozměňovací návrhy, které předkládám. Plně uznáváme potřebu v této nelehké době dát jistotu alespoň nějakého pravidelného příjmu všem rodičům, kteří musí pečovat doma o své malé děti bez ohledu na to, zda splňují podmínky pro standardní ošetřovné dle zákona o nemocenském pojištění, který platí v klidných dobách. Ale nemůžeme zavírat oči před nedostatky a chybami, které vládní návrh obsahuje. Cílem a společným jmenovatelem všech námi předkládaných pozměňovacích návrhů je tedy záměr, aby toto mimořádné ošetřovné znamenalo skutečně efektivní pomoc pro všechny slušné a pracující občany postižené dopady epidemiologických a vládních opatření.

V prvním pozměňovacím návrhu chceme, aby nárok na toto ošetřovné měli všichni zaměstnanci pracující na dohody o pracovní činnosti a o provedení práce bez omezení, pokud byli zaměstnáni v době, kdy jsou opatření o uzavření škol v platnosti. Není možné v této těžké době dopustit, aby zde zůstala skupina pracujících bez příjmů, byť dočasně, a to jenom proto, že musí pečovat o své malé děti.

V druhém pozměňovacím návrhu navrhuji, aby nárok na toto krizové ošetřovné měli i příbuzní dítěte, kteří nežijí ve společné domácnosti, pokud se současně jedná o zaměstnance odvádějící nemocenské pojištění. Jedná se nám o to, aby se rodinní příslušníci mohli při delší péči o dítě vystřídat, což by pomohlo zejména matkám samoživitelkám. A dále nám jde také o to, aby nemuseli ze svých zaměstnání odcházet příslušníci nyní společensky mimořádně důležitých profesí, zejména zdravotníci, což je nyní věc prvořadého a veřejného zájmu.

A poslední, třetí pozměňovací návrh navyšuje toto mimořádné ošetřovné na 80 % denního vyměřovacího základu oproti vládou navrhovaných 60 %. Jde nám o to, aby se zejména nízkopříjmové, ale nyní už i středněpříjmové skupiny našich pracujících občanů nepropadaly do příjmové chudoby vzhledem k tomu, že letos již podruhé budou jejich příjmy delší dobu významně nižší než jejich standardní příjmy ze zaměstnání. Vidíme zde velké a reálné riziko pádu do dluhových a následně i do exekučních pastí u mnoha z nich. Původně jsme ještě navrhovali zavést i mimořádné ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné, ale naštěstí vláda zavedla speciální program Ministerstva průmyslu a obchodu, který velice vítáme. Prosím vás o podporu a děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama