ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,03. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.08.2018 21:15:50

Čas bilancování, čas předvolební

Čas bilancování, čas předvolební

Již brzy vyrazí občané k urnám a budou hodnotit práci svých zástupců zvolených v komunálních volbách 2014. Toto je neúplný přehled toho co bylo realizováno koalicí ČSSD, Pévéčka a KSČM v období 2014 až 2018 v sociální oblasti a dopravě.

Již za několik málo týdnů nás čekají volby do obecních zastupitelstev měst a obcí. Jak již je všeobecně známo volby se uskuteční ve dnech 5. a 6.10.2018. Nejinak tomu bude i v Prostějově, kde jsem měl a stále ještě mám tu čest působit jako náměstek paní primátorky pro oblast sociální a dopravu. Protože se čas krátí, je třeba, abych i já předložil účet za svoji tříletou práci i práci mých kolegů v této oblasti a nechal na občanech, aby zvážili výsledky této práce a vystavili tak vysvědčení v komunálních volbách 2018. Tak tedy předkládám tento účet a Vás prosím občané, čtěte, zvažujte a suďte:

Předně chci poznamenat, že toto období nebylo jednoduché, ne snad proto, že by byla práce na magistrátu náročnější než v minulých obdobích (zastupitelem jsem od roku 2002), ale proto, že jsme byli více pod kontrolou veřejnosti, což je plus, ale bohužel i pod tlakem destruktivní části opozice a některých aktivistů, kteří si z napadání práce vedení města udělali koníček, zřejmě z nemožnosti se realizovat jinak, ale budiž. Toto hodnocení není o kverulantech, aktivistech a neukojených ambicích destruktivní části opozice, ale o tom co jsme udělali, co ne, co jsme mohli udělat lépe.

Sociální oblast:

1)      Podařilo se nám uvést v život projekt Senior taxi, tedy projekt, který si klade za cíl zlepšit možnosti seniorům navštívit lékaře, úřady, hřbitov či sociální služby, které jsou pro nás zdravé a mobilní jednoduchým úkonem, ale pro tyto seniory mnohdy neřešitelným problémem. Díky dotacím z města a uzavřením smlouvy s firmou poskytující tuto službu se nám podařilo pomoci cca 2.000 registrovaných uživatelů této služby.

2)      Pokračovali jsme v projektech pro seniory, jako je Den seniorů, či Setkání jubilantů.

3)      Podporoval jsem s kolegy dotace pro Klub seniorů, Domy pro seniory, Akademii třetího věku či turistické oddíly umožňující svou činností seniorům navštívit zajímavá místa jak v rámci ČR, tak i v zahraničí.

4)      Prostřednictvím Sociální a zdravotní komise Rady města Prostějova jsem spolu s kolegy podpořil prostřednictvím dotací aktivity různých neziskových organizací pracujících v sociální oblasti od různých preventivních programů, přes pomoc občanům formou terénní práce, práce s lidmi se zdravotním postižením, až po aktivity na pomoc ohroženým rodinám a dětem a mládeži.

5)      Mimo jiné jsem s kolegy formou dotací podpořil projekt protidrogové prevence, tzv. protidrogový vlak Revolution train, organizace pracující s osobami s drogovými, alkoholovými a jinými závislostmi, či projekt Koloběh proti drogám, nebo projekt adiktologické poradny.

6)      Podpořil jsem s kolegy též Azylové centrum, které pracuje s lidmi bez domova, vč. rodičů s dětmi bez domova.

7)      Podpořili jsme řadu domovů pro seniory, denní stacionáře, či služby pro osamělé seniory, tedy pečovatelskou službu.

8)      Zasadil jsem se s kolegy o podporu Hospicu na Sv. Kopečku či mobilního hospicu.

9)      Realizujeme s kolegy aktualizaci Komunitního plánu, jako systému, kde si může každý občan vyhledat potřebnou sociální služby, vč. rozšíření tohoto projektu pro okolní obce.

10)  V neposlední řadě jsem s kolegy usiloval o rozvoj bydlení nízko příjmových skupin, jako jsou Komunitní domy pro seniory, podporu bydlení pro mladé rodiny, tzv. startovací byty či byty pro občany mající problém s klasickým nájemním bydlením (tzv. modulární bydlení, tento projekt je projektem ve fázi přípravy).

Doprava:

1)      Za největší úspěch v tomto volebním období považuji fakt, že se nám podařilo v rámci koalice domluvit spolupráci s Olomouckým krajem (ještě pod vedením hejtmana Jiřího Rozbořila) ve věci zřízení kanceláře pro výkup pozemků pro budoucí Severní obchvat Prostějova, že jsme spolu s krajem dokázali vykoupit potřebné pozemky a nachystat projekt do fáze, že je již vše vykoupeno, projektová dokumentace zpracována a došlo k projednání a schválení stavebního povolení, čímž došlo k přípravě projektu do té míry, že se může již v roce 2019 začít stavět a dojde tak k realizaci projektu, o kterém někteří léta tvrdili jak je těžce realizovatelný.

2)      Pokračovali jsme ve výstavbě okružních křižovatek, jako řešení mnoha složitých dopravních situací ve městě.

3)      Realizovali jsme sčítání dopravy, čímž jsme získali relevantní data a zátěži dopravních komunikací v rozvoji dopravy ve městě.

4)      Ve spolupráci s Olomouckým krajem se nám podařilo realizovat generální opravu páteřní komunikace Brněnská.

5)      Předjednali jsme s Olomouckým krajem opravu zásadních komunikací jako je Plumlovská, Vrahovická či Wolkerova. První dvě se budou realizovat v roce 2019

6)      Ve spolupráci s okolními obcemi, Olomouckým krajem a ŘSD se nám podařilo dojednat přípravu zajištění nájezdu na dálnici ve směru od Němčic na Hané na Olomouc, který též nikdo roky neřešil.

7)      Podařilo se nám ve spolupráci s FTL, která zajišťuje MHD ve městě Prostějově obměnit její vozový park, který jako první v ČR je zcela bez exhalací a jezdí na zemní plyn již 20 let, a nahradit tak stávajících 13 autobusů na zemní plyn novými, moderními a ekologičtějšími.

8)      Připojili jsme se k akci doprava do 26 let se slevou a pro seniory, s tím, že dopravu od 70 let již léta zajišťujeme pro seniory v rámci MHD zdarma.

Toto je jen stručný soupis práce, kterou jsem na Magistrátu města Prostějova vykonal spolu s kolegy z koalice. Netvrdím, že je to práce jednoho člověka, je to práce celé koalice ČSSD, Pévečka a KSČM za 4 roky působení. Pouze se rozepisuji o oblastech, které jsem měl a doposud mám za poslední tři roky tu čest řídit. Nyní je na občanech, jak tuto práci zhodnotí a zda usoudí, že pro ně byla prospěšná. Pouze občan má právo soudit a ve volbách vynést svůj verdikt.

Bc. Pavel Smetana, náměstek primátorky města Prostějova

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama