ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,97. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26. 3. 2018 23:55:08

Třešť - Teze Zachraňme ČSSD

Třešť - Teze Zachraňme ČSSD

V sobotu 24.3.2018 se v Třešti na Vysočině sešli sociální demokraté z celé České republiky, hlásící se k diskusní platformě Zachraňme ČSSD. Jaký je výsledek tohoto setkání?

Sešli se nikoliv proto, aby přijali nějaké oficiální usnesení, neboť tato platforma není žádným oficiálním orgánem ČSSD. Sešli se proto, aby mohli mezi sebou svobodně diskutovat a pokusili se najít názorovou shodu, což nebylo drtivé většině členů strany v posledních čtyřech letech umožněno. Tato platforma se tak stává svobodným diskusním fórem všech členů ČSSD, kteří projeví zájem vést diskusi. Diskuse byla místy bouřlivá, ale věcná. Nikdo nebyl za svůj postoj odsuzován a nemusel tedy "sjednoceně" držet jak se říká "hubu a krok". Výsledek této neformální schůzky sociálních demokratů z celé ČR přítomní shrnuli do tezí, které budou předloženy k diskusi 40. sjezdu strany v Hradci Králové dne 7.4.2018, jako návrh dalšího postupu strany při jednání o případném vzniku vlády ANO a ČSSD. Zde je tedy výsledek jednání:
Platforma Zachraňme ČSSD se dnes v Třešti na 2.celostátním setkání shodla na následujících závěrech:

1) podporuje vedení ČSSD v jednáních o účasti ČSSD v koaliční vládě s hnutím ANO za podmínky prosazení programových priorit a důstojného zastoupení ČSSD v možné koaliční vládě ,
2) žádá prosadit zejména následující programové priority :
- daňovou progresi u daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob, sektorovou daň (bankovní daň)
- sníženou sazbu DPH na základní potraviny a vodné a stočné
- dědickou daň či zrušení výjimky u dědické daně nad 50 mil.Kč
- zrušení karenční doby
- zavedení víceletého financování sociálních služeb,
- posouzení systému sociálních dávek
- zahájení přípravy důchodové reformy, případně včetně oddělení důchod.účtu(bez nového úřadu)
- závazku nezvyšovat spoluúčast pacientů při úhradě zdravotní péče
- zavedení celostátního referenda včetně otázek členství ČR v mezinárodních organizacích
- zajištění financí pro nastartování schválené reformy financování regionálního školství
- odmítnutí návrhu MF na snížení RUD obcím a krajům, naopak posilování RUD pro obce a kraje na zajištění financování kompetencí přenášených státem na územní samosprávy většinou bez finančního krytí
- dořešení problematiky církevních restitucí
- pokračování podpory strukturálně postižených regionů (Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj)
3) podporuje požadavek ČSSD na min. 5 resortů v koaliční vládě - zejména Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo kultury. 
4) podporuje, aby Sjezd ČSSD přijal usnesení, kterým stanoví,že :
- do vlády ČR nebudou nominováni zákonodárci (s možnou výjimkou předsedy ČSSD)
- Poslaneckému klubu ČSSD uloží respektovat výsledek celostranického referenda o povolebním uspořádání.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout