Bc. Roman Onderka, MBA

  • ČSSD
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,82. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.06.2010 6:37:00

Brno podporuje brněnské vysoké školy

Brno podporuje brněnské vysoké školy

Nové projekty pro brněnské VŠ v Integrovaném plánu rozvoje města

Další projekty do Integrovaného plánu rozvoje města Brna schválila rada města na své schůzi dne 15. června 2010. V operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  jsou to zejména tři projekty, jejichž nositeli jsou Vysoké učení technické V Brně – název projektu je Budoucnost technických oborů – a dva projekty Mendelovy univerzity v Brně – Mendelu Networking a Partnerská síť Agronomické fakulty Mendelu s komerční sférou.

 

 

„V Brně studuje přes osmdesát tisíc vysokoškoláků a naše univerzity patří mezi nejlepší nejenom v ČR, ale i v evropském měřítku, což je obrovský závazek zejména pro brněnské rektory. Tento nastavený trend musí nejenom udržet, ale i nadále rozvíjet, v čemž jim pomohou také tři projekty dvou velkých brněnských univerzit, které rada města schválila do Integrovaného plánu rozvoje města Brna,“ uvedl primátor města Roman Onderka.

 

 

Více o projektech

 

Budoucnost technických oborů – VUT

Jde o podporu zavádění inovací a rozvoj lidských zdrojů pomocí spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem.

Další cíle:

-          propagace technických oborů,

-          vytváření technické a organizační infrastruktury pro podporu spolupráce partnerů,

-          řízení společných projektů,

-          adaptovat se co nejrychleji na trendy ve vývoji terciárního vzdělávání, které v následujících desetiletích budou do značné míry určovat konkurenceschopnost vyspělých zemí a podílet se tak na posilování historicky založené prestiže naší země jako evropského centra vzdělanosti,

-          umožnit další rozvoj potřebných kulturních a sociálních funkcí terciárního vzdělávání,

-          posílit zodpovědnost institucí (poskytovatelů) a studentů (klientů) za kvalitu vyučování a učení; naplnit očekávání zaměstnavatelů a potřebu společnosti v oblasti kvality a kvantity lidských zdrojů (včetně všech forem celoživotního učení).

 

Náklady celkem 35 mil. Kč (dotace EU 100 %).

 

 

Mendelu Networking – Mendelova univerzita v Brně

Cílem projektu je posílení vztahů mezi MENDELU, dalšími institucemi terciárního vzdělávání doma i v zahraničí, výzkumnými institucemi, projektovými centry a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Konkrétně jde především o zapojení se do existujících sítí, partnerství a platforem zejména v oblasti výzkumné a inovační činnosti, vybudování nových vazeb a interakcí s projektovými centry u nás a na univerzitách a výzkumných ústavech v zahraničí. Vybudované interakce by měly umožnit zvýšené zapojení MENDELU do mezinárodní spolupráce při přípravě projektů, měly by umožnit efektivní přenos informací při řízení projektů a jejich monitorování a konečně by měly napomoci lepšímu využívání výzkumných a vývojových kapacit v rámci existujících sítí. Záměrem je i posílení spolupráce s podniky a inventarizace možností pro zlepšení přenosu a využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe a z praxe do výuky.

 

Náklady celkem 20 mil. Kč (dotace EU 100 %).

 

 

Partnerská síť Agronomické fakulty Mendelu s komerční sférou – Mendelova univerzita v Brně

Hlavním záměrem projektu je zlepšení přenosu a využití výsledků z výzkumu a vývoje do aplikační sféry a z praxe zpět do studijních programů akreditovaných na fakultě. Tato dvoustranná výměna zkušeností by se měla uskutečnit především v rámci klíčových aktivit, kterými mj. budou:

  1. vytvoření základů pro dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou
  2. aktivní spolupráce s komerční sférou (krátkodobé a dlouhodobé stáže v komerční sféře, Tržiště projektových příležitostí)
  3. inovace praxí studentů vedoucích k lepšímu uplatnění na trhu práce
  4. zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do vzdělávacích programů

 

Náklady celkem 14 mil. Kč (dotace EU 100 %).

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama