Bc. Vojtěch Pikal

  • Piráti
  • Olomoucký kraj
  • místopředseda PS PČR
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.01.2021 11:33:00

Dávky v hmotné nouzi jsou minimum, které je potřeba lidem ponechat

Dávky v hmotné nouzi jsou minimum, které je potřeba lidem ponechat

Projev na 81. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 28. ledna 2021 k navrženému programu

 Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

možná jste překvapeni, že vystupuji jako první. Já jsem také překvapen. Přihlásil jsem se včera někdy odpoledne. Předpokládal jsem, že už tady budou naštosováni jiní s přednostními právy, ale nestalo se tak, takže té možnosti využiji. Ostatně již začaly volby. Dnes máme na pořadu, pokud ho schválíme, čtyři body, a já bych chtěl sdělit stanovisko svoje a případně stanovisko našeho poslaneckého klubu k těmto bodům a podpořit schválení programu této mimořádné schůze.

Osobně jsem se přihlásil k tomu, abych primárně hovořil o bodu, který je na pozvánce uveden jako druhý. Jedná se o sněmovní tisk 536, což je korespondenční hlasování ze zahraničí. Tento návrh jsme původně spolupředložili s TOP 09 jako sněmovní tisk 217 již v polovině roku 2018. Sněmovnou byl vrácen k přepracování, takže jsme ho přepracovali, předložili jsme ho opět v polovině roku 2019, kdy byl také zaslán vládě. Vláda k tomuto návrhu vydala negativní stanovisko. Jako jeden ze zásadních důvodů tohoto negativního stanoviska kromě nějakých technických detailů bylo uvedeno, že tento návrh je součástí vládního prohlášení. A že vláda korespondenční volbu předloží jako součást volebního kodexu. Toto stanovisko jsme samozřejmě vnímali jako relevantní, nicméně vláda dodnes tento návrh volebního kodexu, který obsahuje i spoustu dalších užitečných nástrojů pro to, aby volby u nás probíhaly lépe a byly přístupnější občanům, například si mohli vyřídit voličský průkaz kdekoli, dodnes nepředložila, což nás mrzí. Takže proto podporuji projednání tohoto tisku tak, abychom mohli zavést alespoň korespondenční volbu v zahraničí. Protože vláda se ve svém zamítavém stanovisku přihlásila k tomu, že tento způsob volby a tento volební kodex bude předložen již tak, aby mohl být účinný ve volbách, které nastanou tento rok. Takže aby se mohlo naplnit alespoň toto, takže prosím podpořte projednání tohoto tisku. Chceme naplnit programové prohlášení vlády v opozici, nebraňte nám v tom.

My jsme vlastně na potřebnost korespondenčního hlasování upozorňovali také v době, kdy se konaly krajské volby, kdy jsme navrhovali, aby korespondenční volba byla použita jako možnost pro omezení pohybu a omezení nutnosti kontaktu v době pandemie. Na ten volební kodex čekáme od konce roku 2019, kdy byl předložen z Legislativní rady, a čeká na zařazení na vládu. Korespondenční hlasování funguje v 21 zemích Evropské unie včetně Slovenska, kde s ním mají dlouhodobou funkční zkušenost. Hlasují tak asi dvě procenta voličů. Slováci mají zhruba stejně velkou diasporu v zahraničí, tzn. své občany žijící v zahraničí a pracující tam nějakou delší dobu, jako my. Takže si myslím, že to je vhodné srovnání. Občané žijící v zahraničí zasejí do České republiky desítky miliard korun ročně, například v roce 2019 to bylo 89 miliard, a mají o toto korespondenční hlasování zájem, neboť vznikla řada iniciativ na jejich podporu.

Proto si myslím, že by měli dostat možnost naplňovat aspoň toto svoje základní občanské a politické právo a účastnit se hlasování korespondenční cestou, zvláště ti, kterých se týká ta nutnost, kteří ve své zemi nemají české zastupitelství nebo musí cestovat stovky a tisíce kilometrů, aby se k němu dostali. Čili to je ten druhý tisk.

Co se týká dalších tisků, které jsou zařazeny na dnešní pořad schůze, tak jako první je zde zařazen sněmovní tisk 1039 - odškodňovací zákon. Je to návrh zákona na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti epidemií koronaviru a navrhuje kompenzaci 100 % fixních nákladů při zákazu činnosti a 50 % fixních nákladů při omezení činnosti z důvodu epidemiologických opatření. Návrh by byl jistě transparentnější a plošnější než dlouhá řada vládních programů a pro podnikatele by znamenal jasnou a předvídatelnou pomoc. Bohužel neřeší podniky nepřímo zasažené skrz dodavatelské řetězce a propad poptávky. Přesto by tento druh pomoci podnikatelům pomohl více než stávající opatření, takže my podporujeme propuštění tohoto návrhu případně do druhého čtení, kde se o něm můžeme podrobněji pobavit.

Jako další je zařazen již ve druhém čtení sněmovní tisk 219, což je rozšíření možnosti odebrat dávky v hmotné nouzi. Toto je novela z dílny ODS a byla původně prezentována jako zavedení pravidla třikrát a dost. Tedy zaváděla postih těch příjemců dávek, kteří jsou odsouzeni za trestný čin nebo se opakovaně dopouští různých přestupků. Novelu jsme od počátku kritizovali, postih formou odejmutí dávky hrozil už třeba za zanedbání školní docházky, a to v době, kdy byla zaváděna distanční výuka, která byla právě pro rodiny z ohrožených lokalit často těžko dostupná. Pro tyto rodiny by to mohlo být likvidační.

Skutečný problém nastal po projednání návrhu na výboru pro sociální problematiku a návrhu zcela asociálního komplexního pozměňovacího návrhu. Jeho hlavním obsahem je zavedení exekuce dávek a uložené pokuty za přestupky. Dávky hmotné nouze, o kterých je tu řeč, jsou peníze pro rodiny, které jsou na dně a v těch největších problémech, často v exekucích. Dávka v hmotné nouzi je jediným příjmem, který jim zůstane. Jde o peníze, z nichž kromě jídla, drogerie či oděvů lidé hradí i bydlení. A pokud nedosáhnou na doplatek na bydlení kvůli vyhlášení takzvaných bez doplatkových zón. Je to minimum, které potřebují pro samotné přežití. A tento klíčový princip, že toto minimum je potřeba lidem ponechat, a to v zájmu celé společnosti, novela mění. Návrh obchází pravidla pro exekuce a nad to se týká pouze pachatelů některých přestupků, nikoliv všech, aniž by tento výběr byl nějak odůvodněn jejich závažností.

A nakonec je zde návrh, jako poslední bod zařazený na tuto schůzi, sněmovní tisk 896, který se týká dávek pro zdravotně postižené. Návrh řeší prodloužení platnosti průkazu osob se zdravotním postižením, kterým byl přiznám průkaz s trvalou platností, ale skončila platnost průkazu jako veřejné listiny. V současné době musí lidé žádat o opětovné posouzení zdravotního stavu. Proces tedy musí projít obvyklým kolečkem přes přetížené posudkové lékaře. Průkaz přitom již jednou přiznán byl, navíc s trvalou platností. Opakovaně se přitom ve Sněmovně a ve výboru pro sociální politiku řeší stav lékařské posudkové služby, její přetížení a nedostatek lékařů. Považujeme proto tento návrh, který jim naopak ulehčí a budou se díky němu moct věnovat opravdu potřebným případům a lidem, kteří měsíce čekají na rozhodnutí, za užitečný. Jde o administrativní ulehčení přetíženého systému, a návrh tedy podporujeme.

Abych to shrnul, podporujeme projednání tří ze čtyř těch bodů, takže bych chtěl vyzvat vás, kteří si tam také jistě najdete svůj bod, abyste podpořili návrh této schůze.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama