Bc. Vojtěch Pikal

  • Piráti
  • Olomoucký kraj
  • místopředseda PS PČR
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,01. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.01.2020 17:05:00

Poplatek byl nepřiměřeným omezením petičního práva

Poplatek byl nepřiměřeným omezením petičního práva

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny České republiky dne 21. ledna v návrhům na jednání

Děkuji za slovo, pane předsedající. Úvodem bych vám chtěl, kterým jsem tak ještě neučinil, popřát krásný nový rok a hodně pevných nervů, a přitáhl bych vaši pozornost k bodu 124 návrhu schůze. Jedná se o sněmovní tisk 405, který je ještě před prvním čtením. Tento návrh zákona jsme podali já, pan poslanec Farský a zbytek poslaneckého klubu Pirátů. Jedná se o návrh, který měl za cíl zrušit vlastně poplatek za podání podnětu Úřadu pro dohled nad hospodářskou soutěží, čili antimonopolnímu úřadu, jak je běžně znám. Jak říkám, podali jsme tento návrh 19. 2. minulého roku. Vláda k němu zaujala negativní stanovisko 19. 3. minulého roku. Ještě se hodí připomenout, že tuto legislativní úpravu navrhovala také veřejná ochránkyně práv ve své zprávě za rok 2016, abychom ji provedli. A plénum Ústavního soudu zrušilo tento desetitisícový poplatek za podnět dne 13. 11. 2019. Jsem rád, že Ústavní soud tak dal za pravdu České pirátské straně a zrušil tento nesystémový a protiústavní poplatek, čímž naplnil účel naší zákonodárné iniciativy. Protiústavnost s námi tehdy namítala také veřejná ochránkyně práv, jak už jsem zmínil.

Poslanecká úprava, která se z původního vládního návrhu zákona dostala až do Sněmovny, byla v rozporu s principy právního státu i ústavním pořádkem. Poplatek byl nepřiměřeným omezením práva petičního podle článku 18 Listiny základních práv a svobod a byl také v rozporu s článkem 21 Listiny, který garantuje občanské společnosti účast na správě věcí veřejných. Poplatek porušoval princip ekvivalence, neumožňoval osvobození, ani další úlevy včetně nevratnosti poplatku v případě odůvodněného podnětu. Paušální dopad poplatků na všechny podatele podnětů bez rozdílu včetně orgánů veřejné správy, někdy i samy, například obce musely uhradit tento poplatek a podobně, a to i v případě, že jsou povinny třeba podávat podnět z úřední povinnosti, nebyl jakkoliv legitimní. Navíc úprava byla natolik nesystémová, že neumožňovala ani uplatnění nějakého opravného prostředku. Jsem velice rád za toto rozhodnutí Ústavního soudu, kterým podpořil občanskou společnost a neziskové organizace, které se snaží o kultivaci prostředí veřejného zadávání v České republice. Proto nyní jako zástupce navrhovatele podle § 86 odst. 6 jednacího řádu po dohodě s dalšími navrhovateli stahuji tento náš návrh, protože již je naplněn. Myslím si, že bychom měli takto stahovat body, na které se již nemůže dostat a které již nemá cenu projednat. Já vám děkuji a tímto máme jeden úkol splněný.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama