Božena Sekaninová

  • ČSSD
  • Prostějov
  • zastupitelka města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

28. 9. 2015 20:09:56 - Petr Novák

Absurdián

Nerozumím, proč lidé pobírající invalidní důchod mohou pracovat bez omezení? Tito lidé, kteří na svou neschopnost pracovat berou z daní nás včech důchod, často pracují přesčas.A nikdo je nekontroluje, vše je v pořádku.Dříve bylo logické omezení práce. Onemocní-li však zaměstnanec, přestože nepobírá pár dní žádné peníze, všichni ho kontrolují. Absurdián. Zdá se, že v této zemi se vyplácí podvádět...

Odpověď

30. 9. 2015 20:21:14 - Božena Sekaninová

Dobrý den,
přiznání různého stupně invalidity vychází z míry poklesu až úplné ztráty pracovních schopností u lidí s dlouhodobým onemocněním či trvalým zdravotním postižením. Stanovení určitého stupně invalidity vychází z Posudku o zdravotním stavu daného člověka, který mimo jiné stanovuje možnosti využít jeho zachovanou pracovní schopnost, nebo zda je schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. U každého rozhodnutí je uvedena také možnost a rozsah dalšího pracovního zatížení.  

Vážná nemoc či úraz může změnit život každému z nás. Například tím, že nemůžeme vykonávat svou dosavadní profesi a s tím související i podstatné snížení příjmů. Z osobních zkušeností bych mohla hovořit o jednom sociálním družstvu, které zaměstnává lidi se sníženou pracovní schopností a tím i s různým stupněm invalidity. Našel tu pracovní uplatnění pokrývač, který díky onemocnění tzv. poúrazovou epilepsií (způsobenou pádem ze střechy) již nemůže vykonávat svou původní profesi. Podobně tu našla své místo ošetřovatelka skotu, která po vážné onkologické nemoci již nemůže dělat svou původní práci nebo řidič kamionu, který si po operaci páteře byl také nucen najít jiné uplatnění. A tak bych mohla pokračovat.

Ve všech těchto konkrétních případech lidé mohou pracovat v nových profesích, jak píšete „bez omezení“, ale současně jsou jejich příjmy mnohem nižší, než byly v původních oborech. Nemyslím si, že by šlo o podvodná jednání. Naopak. Domnívám se, že je jen dobře, aby vyspělá společnost dávala i lidem s určitým omezením v oblasti pracovních výkonů stejnou šanci.

A co se týče kontroly? Lidé s přiznanou invaliditou chodí pravidelně na tzv. přezkum, který provádí Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Časový interval těchto přezkumů je zcela individuální, zpravidla od jednoho roku do tří let.

Přeji hezký den
Božena Sekaninová