Božena Sekaninová

  • ČSSD
  • Prostějov
  • zastupitelka města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Absurdián

Dobrý den,přiznání různého stupně invalidity vychází z míry poklesu až úplné ztráty pracovních schopností u lidí s dlouhodobým onemocněním či trvalým zdravotním postižením. Stanovení určitého stupně invalidity vychází z&nbsp

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

nemocenská

Zaměstnanec neplatí žádné nemocenské pojištění. Pojištění platí za zaměstnance jen zaměstnavatel, právě jako pojištění na další dny nemoci, které už zaměstnavatel neproplácí. V původním zákoně platil zaměstnavatel náhradu za mzdu i v prvních třech dnech. A to chceme vrátit. Částku za ne

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

prosím o osobní názor

Smlouva TTIP je v současné době ve stádiu projednávání. Není nutné proto podrobně popisovat. Návrh bude snad zásadně změněn. V současné podobě je smlouva výrazně výhodnější pro USA, než Evropu a ČR. Není tedy logické nevyvážený dokument akceptovat. Stačí vzpomenout na smlouvu o ochraně investic s USA a kauzu s TV Nova. Daňový po

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Ukrajina a Zaorálek

Současně probíhající drama na Ukrajině ohrožuje nejen naši zemi. V případném válečném konfliktu, který je „na spadnutí“, ohrozí i celý svět. To není jen můj názor, ale vycházím z prohlášení a jednání paní A.D. Merkelové a pana F. Hollanda . Ukrajina se stala, ať se to někomu líbí, nebo ne, nebezpečnou rozbuškou, která může při neopatrném zachá

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Paní senátorko,

Nečekáme na závěry březnového sjezdu naší strany, kde se zcela jistě bude hodnotit a hovořit o výsledcích práce každého z nás. Věřte, že nejsem sama, kdo prosazuje při jednáních otevřeně podporu slušné a skutečně nezávislé zahraniční politice naší země. Normal 0

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Nebudu volit ČSSD

Podle obsahu vašich dotazů a jejich formulací vidím, a nepochybuji o tom, že již dávno mnozí z vás získali správnou odpověď k situaci na Ukrajině. Předpokládám, že chcete znát můj názor. Budiž, zde je. Na Ukrajině se násilně dostali k moci neonacisté a vyznavači fašismu.  Vím, jsou to silná slo

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Dobrý den,

  800x600 Veřejné mínění o hrozícím nebezpečí od migrantů a zároveň uvažovaná islamizace naší tradiční evropské společnosti je podstatnou měrou utvářeno mediální velmocí - sdělovacími prostředky. Poslání médií je mimo vzdělávací funkce zneužíváno k utváření a především k ovládání myšlení  široké masy lidí. Něk

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

hlasování v Senátu

Slíbila jsem, že „svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí". A toho slibu se držím. Mohu uvést řadu návrhů zákonů, které Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které odstranily nedostatky návrhu zákona, konkrétně -  novely zákona o odpadech,  o dětských s

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Senát k ničemu voličům

Parlamentní systém je u nás nastaven jako dvoukomorový. Zrušení senátu je možné, ale znamenalo by to zcela změnit kompetence a systém státní moci a správy. Na to je potřebná vůle lidí i politické scény. Obávám se, že tento čas doposud nenastal.

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Pani senátorko

Řešení je pouze jedno. Zavedení tzv. klouzavého mandátu. Tak, aby ministři nemohli být zároveň poslanci a senátory. To platí i o ostatních funkcích. Na druhou stranu je lepší dobře pracující senátor ve funkci ministra, než neschopný trafikant v jakémkoliv postavení. Já raději posuzuji lidi podle výsledku jejich práce.

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

boj s drogami

Dobrý den, je to tak. Mění se protidrogová strategie -  zvyšuje svou pozornost vůči legálním drogám jako je alkohol, cigarety a hazard, zcela oprávněně klade mnohem větší důraz na prevenci, zejména  u dětí a mládeže.  Užívání drog je problém starý jako lidstvo samo a neexistuje jednoduché řešení. Začíná to problémy v rodi

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Je to pravda?

Každý by si měl zjistit,  jaká je skutečnost, než něco napíše.Senát v poslední době vrátil s pozměňujícími návrhy zpět Poslanecké sněmovně např. návrh novely zákona o

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

domácí porody

Dobrý den. Na Vaši otázku Vám nemohu dát jednoznačnou odpověď, mohu Vám jen sdělit svůj osobní názor. Faktem je, že v posledních létech se zájem žen o domácí porody podstatně zvýšil (v minulém roce porodilo v domácím prostředí ví

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

problémy zdravotnictví

Nemocnice nesmí odmítnout pacienta. V každém sporu jsou nejméně dvě strany a také v tomto figurují záchranná služba versus nemocnice/lékaři. Mohou hovořit o nedostatečné kapacitě akutních lůžek, o nedostatku lékařů, o vysoké nákladovosti akutní péč

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

adopce

Dobrý den, paní Zitová. Každý proces, každé jednání, ve kterém se rozhoduje o dalším způsobu života a osudu lidí je mimořádně zodpovědný. Na jedné straně legislativní normy pouze vymezují rámec je

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

adopce homosexuály

  Samozřejmě, pro život každého dítěte je ideální  úplná, harmonická, plně funkční a milující rodina. Ale z běžného života víme,  že každá rodina není vždy  ideální. Dnešní doba přináší řadu překážek, které se mimo jiné odrážejí např. ve vysoké míře rozvodovosti či stále

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Je třeba posoudit obě strany mince

 Ano, z určitého úhlu pohledu se toto opatření může zdát jako diskriminační vůči jedné skupině populace. Jenže je třeba se na ně podívat i z druhé strany a tou je fakt, že zvýšení minimální mzdy může vést k propouštění  některých zaměstnanců, zvláště s těžším zdravotním postižením. V tomto sm

Božena Sekaninová
Božena Sekaninová odpověděl na dotaz

Chápu rozhořčení pracujících důchodců

Z čistě lidského hlediska plně chápu rozhořčení pracujících důchodců, protože přicházejí každý měsíc o nemalou částku. Omezení odpočtu základní slevy na poplatníka je časově omezené a chci věřit, že bylo motivováno především zlepšením velmi nepříznivé situace na volném trhu práce. Nezaměstnanost, zvláště mladých lidí, absolventů škol a lidí na