Dagmar Terelmešová

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,54. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

31.08.2011 9:10:48 - kofar

MPSV a kraje

jaké změny v zákonu o sociálních službách jste navrhovala?

Odpověď

05.09.2011 20:34:07 - Dagmar Terelmešová
Dne 4. srpna 2011 byl schválen senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů jako senátní návrh zákona
Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 101 dosud platná základní pravidla pro financování sociálních služeb. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje, přičemž tato činnost krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti. Od 1. ledna 2014 bude kraj zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území. Z MPSV bude poskytnuta dotace v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Kraj pak bude rozhodovat o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb vedeném krajským úřadem.Kraj bude předkládat MPSV žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok.