ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

2. 3. 2018 13:27:10 - frontový nevoják

RoLa v ČR

Dobrý den, pane ministře. Chci se zeptat, proč vláda ČR nijak nepodporuje zavedení systému RoLa pro tranzitující kamiony, v drtivé většině z Německa na Balkán. Situace nejen na D1 je už zcela neúnosná a s nárůstem nákladní silniční dopravy se nepochybně dále ještě zhorší. K dispozici je dvoukolejná elektrifikovaná trať 250, po převedení drtivé většiny dálkových vlaků na 1. koridor dnes nevyužitá. Proč český daňový poplatník financoval modernizace železničních koridorů, financuje nekonečné opravy D1, podstupuje každodenní zahlcení D1 kamiony s jejich haváriemi, když tranzit by bylo možné naložit v Děčíně na vagony a protáhnout republikou do Lanžhotu po kolejích. Výstavba terminálů a pronájem vlakových souprav není neřešitelná věc. Přehlcení D1 stále silnější kamionovou dopravou ano. Děkuji. Petr Šebík

Odpověď

6. 3. 2018 9:00:36 - Dan Ťok

Vážený pane Šebíku,

děkuji Vám za Váš zájem o dopravní situaci v České republice i za aktivní přístup ve formě návrhu řešení. Situace však není tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá.

Co se týká řešení dopravní situace na naší dálniční síti formou přepravy tranzitních silničních vozidel po železnici, tedy využitím systému doprovázené kombinované dopravy tzv. Ro-La, je celý tento systém velmi investičně i provozně nákladný a tak se bez provozních dotací nevyplácí. Jedná se o vysoké náklady na pořízení speciálních železničních vozů, terminálů pro nakládku/nájezd silničních vozidel a jejich vykládku spojených s odstavnými parkovišti pro odbavení těchto vozidel. Další investice by si vyžádaly samotné železniční tratě, na kterých by linky byly provozované.

                Praxe navíc ukazuje, že cena při použití doprovázené kombinované dopravy je značně vyšší než cena resp. náklady přímé silniční dopravy. Bez veřejné podpory není tato služba pro silniční dopravce zajímavá. Pro získání možnosti udělení veřejné podpory je nutná notifikace Evropské komise, případně by taková linka musela být provozována jen na komerční bázi.

                V Evropské unii a tudíž i v České republice byla zavedena plná liberalizace silniční dopravy a tak prakticky neexistují možnosti ji státem omezovat nebo násilně regulovat. Jakékoliv omezení by bylo v rozporu s volným přístupem k dopravnímu trhu. Použití doprovázené kombinované dopravy musí být tedy na základě svobodného rozhodnutí silničních dopravců, pro které taková služba musí být v něčem výhodná. V dřívější době to bylo zejména z důvodu úspory času odbavení zásilek na hranicích a z důvodu nevyžadování tranzitních povolení při využití Ro-La. Oba tyto důvody vstupem České republiky do Evropské unie a liberalizací trhu silniční dopravy odpadly a proto zájem o využívání linek Ro-La poklesl na minimum.

                Současné trendy v kombinované dopravě v kombinaci silnice/železnice směřují k systémům nedoprovázené kombinované dopravy (přeprava kontejnerů, výměnných nástaveb a silničních návěsů), které jsou ekonomicky výhodnější a perspektivní. Podnikání v kombinované dopravě v České republice je zcela v rukou jednotlivých podnikatelských subjektů a řídí se obecně platnými právními předpisy. Lze s Vámi souhlasit, že situace na silnících není s ohledem na množství kamionové dopravy uspokojivá, nicméně širší regulace na evropské úrovni umožňující internalizaci externalit, a tedy i spravedlivější podmínky pro podnikání v jednotlivých dopravních oborech, schází. Na druhé straně lze i přesto v posledních letech stále častěji zaznamenat vzájemnou spolupráci silniční a železniční dopravy a to mj. z důvodu zvyšujícího se nedostatku profesionálních řidičů, který začíná mít stejný efekt.

Vývoj na trhu kombinované dopravy tomu plně nasvědčuje. Každoročně se spoluprací železničních a silničních dopravců s logistickými operátory daří zavádět nové pravidelné linky nedoprovázené kombinované dopravy. Rozšiřování a rozvoj systémů nedoprovázené kombinované dopravy Ministerstvo dopravy podporuje a je jeho snahou, aby podíl kombinované dopravy na celkové nákladní přepravě měl i nadále rostoucí tendenci.

S pozdravem