Dan Ťok

  • BPP
  • ministr dopravy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,19. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

padělání českých technických průkaz?!

Dobrý den, přesná čísla nevíme, ale víme, že k padělání dochází, zdraví DŤhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesti-urednici-vydali-doklady-ke-stovkam-kradenych-aut.A120304_205147_domaci_skr <a href=

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Rezignace

Dobrý den, lepší místo mi opravdu nikdo nenabídl, ale ministrem rovněž nejsem doživotně. V každém případě jsem rád, že se nám podařilo znovu rozhýbat výstavbu dálnic, zdraví DŤ

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

rezignace?

Dobrý den, nechme média spekulovat. Mohu Vás ujistit, že pokud se rozhodnu skončit, nebo se mě pan premiér rozhodně vyměnit, jistě se to včas dozvíte. Zdraví DŤ

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

ELEKTRONIZACE V PODÁNÍ RESORTU DOPRAVY

Dobrý den, uvedené systémy byly dlouhodobě vyvíjeny jako samostatné, což platí i v současné době (např. každý má jinou osobu, která ho pro MD spravuje), tedy není pravdou, že protokol o STK generujeme ve stejném systému, do kterého ukládáme scan. Samozřejmě jsou tyto systémy propojeny,

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Nemáte náměstky?

Dobrý den, tak jako na všech ministerstvech jsou i na dopravě místa náměstků obsazována na základě výběrových řízení dle zákona o státní službě. Každý uchazeč musí mimo jiné splňovat profesní kvalifikační předpoklady pro daný obor působnosti.  Zdraví DŤ

Dan Ťok
Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Proč MDCR zbytečně utrácí peníze nás všech

Dobrý den, při úpravě registru silničních vozidel byla zvolena nejlevnější varianta. Struktura databáze byla do rozvolnění místní příslušnosti koncipována na samostatné části rozdělené podle obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na 206 logických celků. Právě z tohoto důvodu byl

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Odpor k vám

Dobrý den, je docela možné, že někomu na penězovodu sedím, ale nejsem první ani poslední ministr dopravy, který čelí kritice. Je to zřejmě dáno tím, že lidé i novináři mají tendenci hodnotit ministry dopravy podle toho, kolik otevřeli dálnic a netuší, že mezi otevřením dálnice a její přípravou i samotným zahájením stavby leží dlouhé roky, k

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Nepřepsaná auta a problémy prodávajícího, nepojištěná auta

Dobrý den, rád doplním i toto téma. Od roku 2017 řeší novela zákona situace, kdy na sebe nový majitel vozidlo nepřepíše. Dokončení převodu tak lze provést i bez součinnosti druhé strany.  Úřad na základě žádosti (doložené kupní smlouvou) podané původním vlastníkem vyzve nového majitele, aby se do přiměřené doby k žádosti vyjádřil a dod

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

A proč přepisovat?

Dobrý den, ekologická daň, která se platí při převodu starších aut, je v gesci Ministerstva životního prostředí. Její zrušení kolega Brabec zcela jistě neplánuje, ale pokud je mi známo, rozhodl se nezavádět ji nově na převody starších aut, která splňují

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

nové technické průkazy

Dobrý den, my především chystáme zmenšení malých technických průkazů na velikost platební karty. Zmenšení malého techničáku jistě lidé přivítají, neboť se jim lépe vejde do peněženky. Velké průkazy sebou řidiči běžně nevozí, a  proto u nich proto neřešíme velikost či množství údajů, které slouží k podrobné identifikaci vozidla, ale p

Dan Ťok
Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Proč nedávate pokuty za bilbordy

Dobrý den, předně chci upozornit na fakt, že drtivá většina nelegálních billboardů už byla odstraněna. Část těch, které ještě zůstávají, je legální, neboť zákon nenařídil odstranění reklamních nosičů povolených podle stavebního zákona nebo v souvisle zastavěném území. Co se týče pokut, zákon nestanoví specifickou pokutu za neodstranění bill

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

K čemu jsou další zákazy, když nikdo nekontroluje ty současné?

Dobrý den, kontrolu dodržování předpisů na silnicích provádí dopravní policie, která nijak nespadá pod ministerstvo dopravy. Vaše dotazy tedy musíte směřovat na policii, případně ministerstvo vnitra. Za sebe mohu jen souhlasit s tím, že změny předpisů ničemu nepomohou, pokud je nikdo nevymáhá. Zdraví DŤ<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Benevolence k SŽDC

Dobrý den, pokud na této trati stále probíhá nějaký provoz, byť i jen nepravidelně, musí být na přejezdu odpovídající značení. Vybírání pokut na takovém místě jistě může být považováno za zlomyslnost a policii si rozhodně dovedu představit na lepších místech. Na řízení policie však ministerstvo dopravy žádný vliv nemá. Zdraví DŤ

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Proč jste nepostavili dálnici D 35 Hradec - Olomouc před rekonstrukcí D1?

Dobrý den, to je dobrá otázka, ale ne na mě. D35 skutečně velmi uleví D1, a na její dostavbě proto nyní velmi intenzivně pracujeme. Na jaře letošního roku zde bude rozestavěno nových 27 kilometrů. Že se tak mělo stát mnohem dříve, je pravda, ale proč se tak nestalo se musíte ptát těch, kteří tehdy vládli. A stejné je to i s rozšířením D1 na tři

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

bodový systém

Dobrý den, nedodržení bezpečného rozestupu bývá jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Zařazení tohoto přestupku si velmi přála dopravní policie a v podstatě kopírujeme německý a rakouský model. Uvidíme, zda se osvědčí. Zdraví DŤ

Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Elektronické kontrolní známky - STK

Dobrý den, vylepení kontrolní známky na SPZ umožňuje rychlou kontrolu bez zadávání údajů vozidla do elektronického systému. Od roku 15 jsme zrušili zelenou "emisní" známku a nyní máme jen známku červenou, která signalizuje splnění podmínek norem jak z hlediska kontroly emisí, tak vyhovujícího technického stavu vozidla. Nedomnívám se, ž

Dan Ťok
Dan Ťok
Dan Ťok odpověděl na dotaz

Vyklizení kliniky

Dobrý den, jak jistě víte, klinika už je vyklizená. Nezajistil jsem to já ani SŽDC, ale exekutor, který za asistence policie vykonal soudně nařízenou exekuci. To je postup podle zákona, kterého se jako ministr musím držet, a to i v případě, že se ho jiní porušují. Zdraví DŤ