Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

  • ČSSD
  • ministryně práce a sociálních věcí
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.04.2020 21:22:00

Nárok na výplatu dávek by zůstal i bez doložení příjmů a nákladů na bydlení

Nárok na výplatu dávek by zůstal i bez doložení příjmů a nákladů na bydlení

Projev na 19. schůzi Senátu 9. dubna 2019 k návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

 Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři.

Dovolte mi, abych uvedla senátní tisk č. 226, jehož důvodem předložení je urychlené zjednodušení výplaty některých nepojistných sociálních dávek ve II. čtvrtletí tohoto roku. Chtěli bychom minimalizovat potřebu osobního kontaktu mezi klienty a zaměstnanci úřadů práce, snížit objem zásilek, které doručuje Česká pošta, a přesto zajistit to, aby všichni občané, kteří mají nárok na nepojistné sociální dávky, tak aby tyto finanční podpory dostali v plné výši rychle a včas. Jde o mimořádnou úpravu, která bude platná pouze po omezenou dobu, to znamená po dobu nouzového stavu.

Ten současný stav je následující. Pro zachování nároků na některé dávky je nutné dokládat příjmy za předchozí čtvrtletí. Jedná se o přídavek na dítě, zvýšení příspěvku na péči, nebo i co se týká nákladů na bydlení, příspěvků na bydlení. Dnes je nutné tyto věci doložit do konce měsíce dubna, dubna opakuji, jinak se výplata dávky zastaví. A pokud se nedoloží ani do konce II. čtvrtletí, tak se dávka kompletně odejme. Proto navrhujeme, aby Úřad práce České republiky vycházel při stanovení výše a výplaty těchto dávek, tzn. příspěvek na bydlení, příspěvek na péči a přídavek na dítě, za II. čtvrtletí nebo výplaty těchto dávek na II. čtvrtletí z údajů, které byly občany doloženy v I. čtvrtletí tohoto roku. Ještě jednou zopakuji, že nárok na výplatu dávek by tedy lidem zůstal i bez doložení příjmů a nákladů na bydlení. Ten důvod je jasný, nevíme, jak dlouho potrvá současný stav, stav nouze, jak dlouho potrvají mimořádná opatření, jak dlouho potrvá pracovní omezení, které v tuto chvíli řešíme, a také omezení kontaktu s úřady a dalšími subjekty.

Ráda bych také podotkla, že i nadále bude docházet k přehodnocení v případě, že příjemce doloží nižší příjmy, či vyšší náklady na bydlení. To je opravdu důležité zdůraznit. A výše dávky se upraví od daného měsíce, ve kterém byly změny žadatelem doloženy. To znamená překlopení, které se bude týkat naprosté většiny žadatelů, se bude týkat stavu, kdy se nic nemění, což je také většinový stav.

Ještě bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Richterové, který byl k vládnímu návrhu zákona přijat Poslaneckou sněmovnou, a ten prodloužil v případě nutnosti a trvání mimořádných opatření to překlopování I. čtvrtletí i na III. čtvrtletí tohoto roku. To znamená, je odstraněna povinnost dokládat rozhodný příjem. Vnímáme tento pozměňovací návrh jako problematický, tzn. překlopení dávek i na III. čtvrtletí bez nutnosti dokládat aktuální příjmy totiž de facto znamená, že se i nadále bude vycházet z příjmů za poslední čtvrtletí roku 2019. To je ten faktický stav. A tím pádem se nezapočte propad příjmů u velké části obyvatel, který je v souvislosti s pandemií na II. čtvrtletí tohoto roku předpokládán.

Další komplikace je, že nebyl přijat pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové, to znamená, že nebyla posunuta účinnost u změny okruhu společně posuzovaných osob, a tato změna bude účinná od 1. 7. tohoto roku. Znamená to tedy, že příjemci příspěvku na bydlení budou muset nově podávat žádosti o příspěvek, dokládat náklady na bydlení a další skutečnosti.

Zároveň se však období kryje s navrhovanou prolongací paní poslankyně Richterové. Celé je to tedy nelogické. A v neposlední řadě nebude až do konce června jasné, jaký postup bude uplatňován, což vyvolá zmatky jak mezi příjemci, tak mezi zaměstnanci úřadu práce. Přesto vás chci požádat a poprosit, aby tento návrh zákona byl přijat a tyto níže zmíněné nedostatky napravíme vládním návrhem, protože očekáváme, tak jak už jsem zmiňovala, ve druhém čtvrtletí tohoto roku zvýšenou nezaměstnanost, tím pádem i zvýšený nárok na některé pojistné a nepojistné sociální dávky. A myslím si, že za několik málo týdnů, až bude jasné, jak se situace bude vyvíjet, tak bude nezbytně nutné zhodnotit současný sociální systém z pohledu funkčnosti jako celek. A to zejména s ohledem na to, jestli je schopen sociální systém jako celek reagovat na současná mimořádná opatření vlády a zda bude dostatečně účinný v této netypické situaci, ve které se právě nacházíme v souvislosti s koronavirovou pandemií. Na závěr mi to dovolte, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dodat, že zákon bude účinný dnem vyhlášení, a to z důvodu naléhavosti a nezbytnosti přijetí této úpravy. A dovolte mi, abych vás požádala o podporu tohoto návrhu.

Velmi děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama