Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  • TSS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,8. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

22.09.2017 20:38:35 - zebra

Islám je v česku zakázaný podle zákona o církvích

Média a politici cíleně šíří lež o neomezené svobodě vyznání. Přitom podle Ustavy je svoboda vyznání omezena zákony pro ochranu práv a svobod druhých lidí. Např podle zákona o církvích nemůže vyvíjet činnost církev, jejíž učení nebo činnost:

a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,

b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,

c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví

Všechny tyto body islám naprosto popírá. Přitom jediný bod by stačil na jeho zákaz. Proč tedy už dávno nebyla této církvi sebrána registrace? Čímž by byl islám zakázán a policie by jeho projevy stíhala jako Projevy sympatií ke hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka? Nebo myslíte, že islám tyto body neporušuje?

Odpověď

23.09.2017 10:51:37 - Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Postihnout právnickou osobu a tedy i církev je možné u nás za jednání jejich členů. Mezi náboženstvím (islám) a náboženskou společností zřízenou podle našeho práva (islámská náboženská obec) je rozdíl. Náboženskou obec či církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku lze právně spojovat s akty jejich členů, nikoliv s akty lidí, kteří jinde ve světě se hlásí ke stejnému náboženství, ale s konkrétní náboženskou obcí u nás nemají nic společného. Tento právní pohled asi mnohé neuspokojí, ale podotýkám, že v Polsku od středověku žijí litevští Tataři, kteří podpořili Poláky v bitvě u Grunwaldu proti německým rytířům. Za to se mohli v Polsku usadit. Přijali polštinu a uchovali si islámské náboženství. Takže v katolickém Polsku najdeme víc jak 600 let žijící islámskou menšinu, kolem níž nejsou problémy.